Rozcestník pro studenty

Stránky pro studenty v současnosti připravujeme. Pokud nebudete moci něco najít, napište nám.

WEBMASTER

Formulář a žádosti

Formuláře ke stažení
Elektronické podání žádosti - preferovaný způsob

Postupně zavádíme možnost elektronického podávání žádostí nebo oznámení a v omezené míře také doručování rozhodnutí. Využíváme aplikaci Úřadovna v Informačním systému MU. Aplikace je intuitivní, elektronické podání rychlé a pohodlné.

Formuláře žádostí pro papírové podání
Přihlášky ke SZZ
Další
Veškerá potvrzení týkající se studia tiskne studijní oddělení z aplikace IS MU, studentům lze vystavit:
  • potvrzení o studiu
  • potvrzení o délce neúspěšně ukončeného studia
  • potvrzení o délce absolvovaného studia
  • potvrzení o přerušení studia
  • potvrzení o přerušení studia aktivního studenta

Oborové rady

Studentské oborové rady zřízené na Pedagogické fakultě MU
Studentské oborové rady se řídí Opatřením děkana č. 3/2012 ve znění platném od 1. 2. 2016.

Za správnost zodpovídá předsedkyně Studentské komory AS PdF MU.

Katedra primární pedagogiky

Předsedkyně: Lucie Říhová (425936@mail.muni.cz )

Další členové: Natálie Nedomová, Veronika Nešpůrková, Zuzana Vojtěchová

Katedra francouzského jazyka a literatury

Předsedkyně: Bc. Anna Kabelková (anicka28@mail.muni.cz)

Další členové: Bc. Alice Luňáková, Bc. Klára Kazlepková, Klára Němečková, Veronika Planerová, Barbora Veselá, Bc. Iveta Zemanová

Katedra německého jazyka a literatury

Předseda: Bc. Tomáš Mariánek (421170@mail.muni.cz)

Další členové: Veronika Fráňová, Karel Kozel

Katedra občanské výchovy

Předseda: Marek Mynařík (457695@mail.muni.cz)

Další členové: Karel Doleček, Karolína Čapková

Katedra speciální pedagogiky

Předsedkyně: Mariana Ondrušová (376021@mail.muni.cz)

Další členové: Tereza Břicháčková, Eliška Hegerová, Bc. Lucie Honzírková, Veronika Huková, Bc. Tomáš Mariánek

4 268

Počet nových publikací v Ústřední knihovně PdF MU v roce 2018

Naše stránky na Facebooku

Nenašli jste, co jste hledali? Kontaktujte nás: