Rozcestník pro studenty

Stránky pro studenty v současnosti připravujeme. Pokud nebudete moci něco najít, napište nám.

WEBMASTER

Formulář a žádosti

Formuláře ke stažení
Elektronické podání žádosti - preferovaný způsob

Postupně zavádíme možnost elektronického podávání žádostí nebo oznámení a v omezené míře také doručování rozhodnutí. Využíváme aplikaci Úřadovna v Informačním systému MU. Aplikace je intuitivní, elektronické podání rychlé a pohodlné.

Formuláře žádostí pro papírové podání
Přihlášky ke SZZ
Další
Veškerá potvrzení týkající se studia tiskne studijní oddělení z aplikace IS MU, studentům lze vystavit:
  • potvrzení o studiu
  • potvrzení o délce neúspěšně ukončeného studia
  • potvrzení o délce absolvovaného studia
  • potvrzení o přerušení studia
  • potvrzení o přerušení studia aktivního studenta

Oborové rady

Studentské oborové rady zřízené na Pedagogické fakultě MU
Studentské oborové rady se řídí Opatřením děkana č. 3/2012 ve znění platném od 1. 2. 2016.

Za správnost zodpovídá předsedkyně Studentské komory AS PdF MU.

Katedra primární pedagogiky

Předsedkyně: Lucie Říhová (425936@mail.muni.cz )

Další členové: Natálie Nedomová, Veronika Nešpůrková, Zuzana Vojtěchová

Katedra francouzského jazyka a literatury

Předsedkyně: Bc. Anna Kabelková (anicka28@mail.muni.cz)

Další členové: Bc. Alice Luňáková, Bc. Klára Kazlepková, Klára Němečková, Veronika Planerová, Barbora Veselá, Bc. Iveta Zemanová

Katedra německého jazyka a literatury

Předseda: Bc. Tomáš Mariánek (421170@mail.muni.cz)

Další členové: Veronika Fráňová, Karel Kozel

Katedra občanské výchovy

Předseda: Marek Mynařík (457695@mail.muni.cz)

Další členové: Karel Doleček, Karolína Čapková

Katedra speciální pedagogiky

Předsedkyně: Mariana Ondrušová (376021@mail.muni.cz)

Další členové: Tereza Břicháčková, Eliška Hegerová, Bc. Lucie Honzírková, Veronika Huková, Bc. Tomáš Mariánek

45 008

Počet vydaných diplomů na Pedagogické fakultě MU

Naše stránky na Facebooku

Nenašli jste, co jste hledali? Kontaktujte nás: