Často kladené dotazy

Uznaná doba rodičovství

Uznaná doba rodičovství (UDR) je doba studia, po kterou by studující čerpali (mohli čerpat) mateřskou nebo rodičovskou dovolenou. U žen lze za UDR považovat dobu mateřské a rodičovské dovolené, u mužů pouze dobu rodičovské dovolené.

Univerzitní metodický pokyn 1/2019 k UDR.

Vliv UDR na studium

Studující mají nárok na přerušení studia po dobu uznané doby rodičovství (novelizace čl. 13 SZŘ).
Studující má právo požádat o opětovný zápis do studia dříve, než uplyne doba, po kterou bylo studium přerušeno.
Studentky–matky mají nárok na prodloužení lhůt pro plnění studijních povinností (pro postup do dalšího semestru) o dobu, po kterou by jinak trvalo čerpání jejich mateřské dovolené, pokud nevyužijí přerušení studia (novelizace, čl. 42a SZŘ).

Vliv UDR na délku bezplatného studia, vliv na poplatky spojené se studiem

UDR se nepočítá do celkové doby studia pro účely stanovení poplatku za studium.
U těhotných studentek je zahrnuto období od osmi až šesti týdnů před předpokládaným datem porodu do dne třetích narozenin dítěte.
U studentek, které již porodily, a studentů se počítá doba ode dne narození dítěte do dne jeho třetích narozenin.

Jsem těhotná, od kdy mohu žádat o uznanou dobu rodičovství?

Uznanou dobu rodičovství (UDR) lze těhotné studentce zaznamenat do IS nejdříve osm týdnů před vypočítaným datem porodu. Jakmile studentka, která na studijní oddělení předložila těhotenskou průkazku pro výpočet UDR, porodí, je povinna dodat autorizovanou konverzi rodného listu dítěte, a to nejpozději do 30 dnů od data narození dítěte. Pokud rodný list dítěte nepředloží, bude záznam UDR zrušen.

Jsem rodič/ka, co musím udělat pro to, abych mohl/a využít uznanou dobu rodičovství?

Pro naplnění tohoto práva je nutné zaznamenat uznanou dobu rodičovství studentkám/studentům do evidence každého studia v IS, které v době rodičovství probíhalo. Uznanou dobu rodičovství lze zaznamenat studujícím rodičům do studia, které je aktuálně aktivní, přerušené nebo ukončené jinak než řádně.

Jak si mám nechat zaznamenat uznanou dobu rodičovství do evidence v IS?

Zašlete autorizovanou konverzi rodného listu dítěte z univerzitní e-mailové adresy své studijní referentce.

Co musím k žádosti doložit?

V době těhotenství dokládáte kopii/sken těhotenské průkazky s uvedeným předpokládaným datem porodu.
Po narození dítěte dokládáte pouze autorizovanou konverzi rodného listu, nic dalšího není třeba.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.