Kdo mi může pomoci?

Poradenství pro studující PdF MU

Fakultní poradce

  • Poradenství je zaměřeno především na studenty a jejich dotazy, nejasnosti, těžkosti apod.
  • Ať potřebujete poradit se studijními záležitostmi, kariérou, Masarykova univerzita vám naslouchá a nabízí pomoc. Kontaktovat nás můžete na e-mailu: poradenstvi@muni.cz
  • Naším cílem je dostat k vám včas ty správné informace, podpořit vaši motivaci úspěšně dostudovat a pomoci vám orientovat se ve způsobech pomoci, které vám univerzita nabízí.
  • Fakultní poradkyni naleznete přímo na Pedagogické fakultě MU.

Poradenské centrum MU:

Poradenské centrum podává pomocnou ruku studentům Masarykovy univerzity na jejich cestě studiem, směřuje studenty ke zdroji správných odpovědí na jejich otázky a provází je stěžejními studijními tématy.

Směrem k akademickým pracovníkům univerzity se Poradenské centrum zabývá mapováním stěžejních příčin studijní neúspěšnosti, příkladů dobré praxe napříč univerzitou i mimo ni a návrhem opatření, která na eliminaci hlavních příčin studijní neúspěšnosti cílí.

Kontakt:

Fakultní garant studijní úspěšnosti

  • Je především kontaktní osobou pro akademické pracovníky.
  • Směrem k akademickým pracovníkům univerzity se Poradenské centrum zabývá mapováním stěžejních příčin studijní neúspěšnosti, příkladů dobré praxe napříč univerzitou i mimo ni a návrhem opatření, která na eliminaci hlavních příčin studijní neúspěšnosti cílí.

Studijní neúspěšnost:

Zajímá Vás, proč někteří z Vašich studentů nedostudují? Přemýšlíte nad tím, co můžete jako vyučující, garant programu nebo vedoucí pracoviště udělat, aby byli na Vašem oboru úspěšní studenti, kteří neodcházejí? Vstupte a inspirujte se…

Kontakt:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.