Až do odvolání se provoz PdF MU řídí semaforem, jehož aktuální barva je červená. Aktuální informace v souvislosti se šířením nákazy COVID-19 najdete zde.

HR Excellence in Research Award

English WEB SITE

Aktuality

Všechny aktuality

Principy, které analyzujeme a posílíme pro zkvalitnění pracovních podmínek

40

Celkový počet evropských institucí s HR Award logem

500+

Den, kdy PdF MU začala oficiálně usilovat o HR Award

4. 12. 2019

Kontaktujte nás

Personální manažerka - HR Award

Tyto aktivity jsou podpořeny z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu „Rozvoj lidských zdrojů a dalších strategických oblastí pro podporu výzkumu na MU (HR4MUII)“, reg.č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014703