Často kladené dotazy

Na koho se obrátit na studijním oddělení? S čím mi kdo pomůže?

Na kterou osobu ze studijního oddělení se mám obrátit?

S obecnými dotazy týkajícími se studia se obracejte přímo na vaši studijní referentku. Poradí, nebo případně odkáže na jinou kompetentní osob. Některé specializované agendy (poplatky, průkazy, stipendia, rozvrhy) jsou svěřeny pracovníkům, kteří nevedou agendu studií. Jejich úplný přehled najdete na stránce s kontakty na studijní oddělení.

Ke komu jít pro heslo do ISu?

Hesla do ISu vydá v úředních hodinách vaše studijní referentka, nebo se můžete obrátit i na ostatní pracovníky studijního oddělení. Více informací o vydávání hesel.

Kdo mi vydá ISIC?

Studijní průkazy - ISIC, průkaz studenta v kombinované formě - vydává v úředních hodinách paní Michaela Daňková. Více informací o kartách a přelepkách.

Kdo mi vydá průkaz studenta?

Studijní průkazy - ISIC, průkaz studenta v kombinované formě - vydává v úředních hodinách paní Michaela Daňková. Více informací o kartách a přelepkách.

Kde si můžu vyzvednout přelepku na ISIC?

Přelepky na ISIC, v plném znění "revalidační známky", vydávají v úředních hodinách v podstatě všichni zaměstnanci studijního oddělení. Není nezbytně nutné žádat přelepku jen a pouze u své studijní referentky. Jděte tam, kde právě probíhají úřední hodiny a kde není řada :) Více informací o kartách a přelepkách.

Ke komu jít pro potvrzení o studiu?

Potvrzení o studiu vám v úředních hodinách vydá kdokoli z přítomných pracovníků studijního oddělení.

Komu se podávají žádosti?

Všechny druhy žádostí můžete odevzdat v úředních hodinách komukoli na studijním oddělení, paní Mejzlíkové nebo na podatelně PdF, také je můžete zaslat poštou, případně vhodit do schránky studijního oddělení (u podatelny PdF). Vzory nejčastěji používaných formulářů jsou ke stažení přímo z webové stránky.