Často kladené dotazy

Na koho se obrátit na studijním oddělení? S čím mi kdo pomůže?

Na kterou osobu ze studijního oddělení se mám obrátit?

S obecnými dotazy týkajícími se studia se prosím obracejte přímo na vaši studijní referentku. Studenti Pedagogické fakulty mají příjmení své studijní referentky vloženo přímo do identifikace studia v ISu (např. studijní skupina referentky XY). Paní referentka poradí, vysvětlí, nebo v případě potřeby doporučí jednání s jinou kompetentní osobou. Některé specializované agendy (poplatky, průkazy, stipendia, rozvrhy) jsou svěřeny pracovníkům, kteří nevedou agendu studií. Jejich úplný přehled najdete na stránce s kontakty na studijní oddělení.

Kde si můžu vyzvednout přelepku na ISIC?

Přelepky na ISIC, nebo taky revalidační známky, vydávají v úředních hodinách v podstatě všichni zaměstnanci studijního oddělení. Není nezbytně nutné žádat přelepku jen a pouze u své studijní referentky. Jděte tam, kde právě probíhají úřední hodiny a kde není řada :) Více informací o kartách a přelepkách.

Ke komu jít pro potvrzení o studiu?

Doporučujeme Vám využívat elektronicky zapečetěných potvrzení o studiu generovaných do souboru .pdf přímo z IS MU. Více se o elektronických potvrzeních dočtete v nápovědě ISu.

Potřebujete-li nutně tištěné potvrzení o studiu, nebo potvrdit studium do některého z formulářů institucí, se kterými jednáte, vydá Vám je v úředních hodinách kdokoli z přítomných pracovníků studijního oddělení.

Komu se podávají žádosti?

Všechny druhy žádostí můžete odevzdat v úředních hodinách komukoli na studijním oddělení, paní Mejzlíkové nebo na podatelně PdF, také je můžete zaslat poštou, případně vhodit do schránky studijního oddělení (u podatelny PdF). Vzory nejčastěji používaných formulářů jsou ke stažení přímo z webové stránky.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.