Často kladené dotazy

Zahraniční pobyty

Zvažuji zahraniční studijní pobyt, kde najdu základní informace?

Nejlépe je zeptat se na příslušné katedře – pobyty se v podstatě dělí na program Erasmus, přes který studenti vyjíždějí nejčastěji, a ostatní nabídky. Informace o programu Erasmus lze získat na webu Centra zahraničních studií (CZS), ostatní nabídky jsou většinou zveřejňovány průběžně na nástěnkách kateder. Jedná se buď o pravidelně vyhlašovaná výběrová řízení, která rovněž koordinuje CZS, avšak je nutno se hlásit přes fakultní oddělení pro vědu, výzkum a vnější vztahy, nebo o různá stipendia, která se k nám dostanou přímo ze zahraniční instituce.

Do kterých zemí mohu vycestovat?

Většinou záleží na tom, se kterou institucí má katedra, fakulta či univerzita uzavřenou smlouvu. Současnou nabídku volných smluv programu Erasmus+ naleznete zde. Jakožto "freemover" si student může instituci sám vybrat, oslovit ji a přijetí si domluvit. Podobným způsobem funguje program podpory zahraničních cest studentů – na základě žádosti příslušný proděkan zváží, bude-li studentovi poskytnuta finanční podpora.

Jedu na zahraniční studijní pobyt (Erasmus aj.). Komu to mám hlásit?

Evidenci zahraničních pobytů má na starosti Mgr. Radek Pospíšil, pracovník oddělení vědy, výzkumu a vnějších vztahů.
Poté, co si v IS MU založíte pobyt (Student --> Stáže a pobyty), musíte do tohoto záznamu vložit sken dokumentu"Learning Agreement" nebo "Training Agreement", na základě které vám do IS MU budou zadána data odjezdu a příjezdu.
V případě změny v datech pobytu, např. prodloužení pobytu, musíte do Vámi založeného pobytu v IS MU vložit sken dokumentu dokladujícího tuto změnu.

Musím přerušit studium na PdF? Jak je to s mým studiem na PdF, když jsem v zahraničí?

Studium přerušit nemusíte, ale musíte splnit podmínky pro postup do dalšího semestru - tj. žádný neukončený opakovaný předmět a minimálně 20 kreditů (započítávají se i kredity získané v zahraničí).

Musím na PdF získat během pobytu v zahraničí 20 kreditů kvůli postupu do dalšího semestru? Jak je to s kredity získanými v zahraničí?

Ano, musíte splnit podmínky pro postup do dalšího semestru, avšak započítají se vám i kredity splněné v zahraničí. Po návratu vložte do IS MU oskenovaný, vyplněný a hostitelskou univerzitou potvrzený dokument "Transcript of Records" a přes aplikaci v IS MU požádejte o uznání předmětů ze zahraničí.

Vrátil jsem se ze zahraničního pobytu a chci si nechat uznat předměty. Jak mám postupovat? Co mám udělat s dokumenty?

Uznávání řešte co nejdříve po návratu ze zahraničí. Žádost se podává ve stejné agendě, ve které jste si zavedli zahraniční pobyt/stáž (Student --> Stáže a pobyty --> Editovat vybrané).

Zvolte svého administrátora pobytu (= Vaše studijní referentka) a pokud jste to ještě neučinili, tak nahrajte tyto dokumenty:

  1. Studijní smlouva (Learning Agreement) a její případné změny
  2. Potvrzení o studiu (Confirmation of Studies)
  3. Výpis známek (Transcript of Records)

Jakmile požadované dokumenty nahrajete, zpřístupní se vám možnost dohledat nebo založit předměty. 

Pomocí prokliku "Vložit předměty" vyplňujte pouze ty předměty, které jsou potvrzeny na dokumentech Learning Agreement, Transcript of Records a zároveň jste je úspěšně absolvovali. Důležité je po dohodě s koordinátorem vyplnit předměty do správného semestru a s vhodným ukončením (předmět musí mít ukončení používané na PdF MU: z - Z, k - P, zk - A, B, C, D, E, F). Špatně vyplněné předměty vám nebudou uznány, pokud je vám tedy něco nejasné, spojte se raději znovu se svým koordinátorem a doptejte se.

Pokud máte vyplněny všechny předměty, které si chcete nechat uznat, tak je nutné podat žádost o uznání, klikejte: Podat žádost o uznání předmětů --> Vybete předmety, ktere chcete uznat, typicky pomocí: Vybrat všechny předměty --> Pokračovat na podání žádostí --> Navolte, zda chcete předmět uznat:

  • s kredity (implicitní volba) nebo bez kreditů
  • jako původní předmět (ten, který jste zadali, volba: nechci dohledávat jiný předmět, chci si nechat uznat původní) nebo jako předmět MU který dohledáte přes vyhledání předmětu
  • jako povinně volitelný (Započítat předmět mezi povinně volitelné)

Zkontrolujte žádost a podejte ji kliknutím na: Podat žádosti ke všem předmětům.

Jaké ukončení si mám nastavit v žádosti o uznání předmětů ze zahraničí?

  • Pokud si předměty ze zahraničí uznáváte za české předměty, musíte u každého cizího předmětu uvést stejné ukončení, jako má předmět český - tedy pokud jste cizí předmět ukončil zkouškou, ale český končí zápočtem, musí být cizí předmět vytvořený také se zápočtem - a naopak. Pokud jste z cizího předmětu dostala Z, ale český je zakončen zkouškou, dáváte hodnocení A.
  • Pokud se český předmět vyučuje v jiném semestru, než ve kterém jste byl v zahraničí, a Vy nutně potřebujete kredity, bude muset být uznán nejprve jako cizí předmět (XX_ za XX_), až poté za český, neboť cizí předmět jde vždy uznat pouze do semestru, ve kterém jste byl na studijním pobytu, zatímco český předmět naopak pouze do semestru, ve kterém se vyučuje. Tam už funguje princip, kdy vyšší ukončení lze uznat za nižší (tedy zk za z), ale nelze nižší za vyšší (tedy z za zk), takže je lepší opět cizím předmětům nastavit ukončení podle českých.
  • Nezapomeňte dávat správně malá a velká písmena: zakončení z, hodnocení Z, zakončení k, hodnocení P, zakončení zk, hodnocení A,B,C,D,E.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.