Zápisy do programů celoživotního vzdělávání


Pro úspěšné absolvování nezbytné administrativy prosím postupujte podle následujících instrukcí.

Termín zápisu: Bude upřesněno.

Forma zápisu: Online. Zapíšete se elektronicky. 

Zápis do programu celoživotního vzdělávání na PdF MU

Zápis ke studiu

Jak se zapsat? Je to docela jednoduché. Jen 5 kroků...
Absolventi MUNI, tedy uživatelé Informačního systému MU, budou mít zápis ještě jednodušší, neboť své přihlašovací údaje běžně používají (nicméně, drží se níže nastíněného postupu, zápisem zcela intuitivně úspěšně projdou).

Krok 1

Ve své e-přihlášce v období stanoveném pro zápis ke studiu uvidíte tlačítko "Zapsat se do studia".

Krok 2

Po kliknutí na toto tlačítko se dostanete na novou stránku, kde musíte povinně zaškrtnout dvě potvrzení:
a. Souhlas se zápisem do studia
b. Potvrzení Vaší kontroly nad heslem

Dále musíte absolvovat dvě školení týkající se BOZP:
a. Bezpečnost práce a požární ochrana pro studenty - školení se Vám zpřístupní po kliknutí na daný odkaz 
b. Bezpečnost práce a požární ochrana pro studenty pro studenty Pedagogické fakulty - odkaz do školení se zobrazí až po absolvování předchozího školení

POZOR: U obou školení se musíte proklikat celou animací.


Jakmile obě pole potvrdíte, absolvujete obě školení a kliknete na tlačítko "Zapsat do studia", dojde na další stránce k potvrzení Vašeho zápisu.

Krok 3

Pod potvrzením ve znění "Zápis do studia proběhl úspěšně" najdete jedno velice důležité číslo – UČO (univerzitní číslo osoby). Toto číslo si zapamatujte a poznačte, bude provázet celou Vaši účast na Masarykově univerzitě. Využijete je k přihlášení do Informačního systému MU – dovede Vás tam tlačítko "Přihlásit do IS MU", které najdete hned pod potvrzením zápisu.

Krok 4

Kliknutím na tlačítko "Přihlásit do IS MU" se dostanete na stránku, na níž si můžete nastavit své prozatímní heslo. Toto se Vás týká pouze v případě, že jste ještě nestudovali na MU. 

Pokud jste již na MU studovali a máte UČO přidělené, přihlašujete se svým stávajícím primárním heslem.​​​

Krok 5

Po nastavení vlastního prozatímního hesla se můžete přihlásit do IS MU. Budete prozatím ve stavu "osoba neztotožněna", což bude výrazně signalizováno na každé Vaší stránce IS MU. Poté budete muset provést OVĚŘENÍ TOTOŽNOSTI (viz níže). 

Pokud jste již na MU studovali a máte UČO přidělené, přihlašujete se svým stávajícím primárním heslem a již se Vás ověření totožnosti netýká. Pokud si primární heslo nepamatujete, postupujte podle pokynů níže. 

Ověření totožnosti

Ověření totožnosti, tzv. ztotožnění, je akt, který se týká jen a pouze osob, jejichž identitu Masarykova univerzita dosud neověřovala (dosud neměli tzv. UČO). Typicky čeká většinu zapsaných, kteří na MU zatím nestudovali. Jak se rychle a úspěšně ztotožnit?

Možnosti ztotožnění

Svou totožnost prosím ověřte co nejdříve, nejpozději do 15. 10. 2024. Sami zvolte jednu z následujících 2 možností:

Fotografie (nejen) pro průkaz účastníka celoživotního vzdělávání

Absolventi MUNI už své fotografie v univerzitních informačních systémech mají. Následující článek se týká především osob, které na MUNI přicházejí prvně.

Proč je třeba pořídit pro univerzitu fotografii?

Účastníci celoživotního vzdělávání mají mít průkaz s fotografií, který je opravňuje ke vstupu do učeben, vypůjčení knih v knihovně, prokázání své totožnosti u zkoušek. Fotografie se rovněž ukládá a zobrazuje v univerzitních informačních systémech.

Vyberte si jednu ze dvou možností pořízení/nahrání fotografie:

Objednávku výroby průkazu účastníka celoživotního vzdělávání je možné učinit jedině s existující a vyhovující fotografií v IS MU.

První průkaz zdarma objednávejte prosím zde

Zapomenuté heslo pro vstup do ISu

V minulosti jste už IS MU používali, ale nevzpomínáte si své primární heslo? Nabízí se tato řešení:

  1. získání hesla s pomocí portálu identitaobcana.cz
  2. registrace v Komunitní síti pro absolventy MUNI vč. oživení účtu IS MU
  3. osobní návštěva na Centru celoživotního vzdělávání PdF MU (výhradně v úředních hodinách)
  4. výjimečně zaslání hesla poštou do vlastních rukou (zpoplatněno částkou 200 Kč) - upozorňujeme, že tato možnost zabere delší čas

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.