Zápisy do programů celoživotního vzdělávání


Pro úspěšné absolvování nezbytné administrativy prosím postupujte podle následujících instrukcí.

Termín zápisu: 13. 9. až 20. 9. 2021

Forma zápisu: Online. Zapíšete se elektronicky. 

Zápis do programu celoživotního vzdělávání na PdF MU

Zápis ke studiu

Jak se zapsat? Je to docela jednoduché. Jen 5 kroků...
Absolventi MUNI, tedy uživatelé Informačního systému MU, budou mít zápis ještě jednodušší, neboť své přihlašovací údaje běžně používají (nicméně, drží se níže nastíněného postupu, zápisem zcela intuitivně úspěšně projdou).

Krok 1

Ve své e-přihlášce v období dnů od 13. 9. 2021 do 20. 9. 2021 uvidíte tlačítko "Zapsat se do studia".

Krok 2

Po kliknutí na toto tlačítko se dostanete na novou stránku, kde musíte povinně zaškrtnout tři potvrzení:
a. Souhlas se zápisem do studia
b. Potvrzení Vaší kontroly nad heslem
c. Potvrzení, že jste seznámeni s BOZP

Jakmile tato tři pole potvrdíte a kliknete na tlačítko "Zapsat do studia", dojde na další stránce k potvrzení Vašeho zápisu.

Krok 3

Pod potvrzením ve znění "Zápis do studia proběhl úspěšně" najdete jedno velice důležité číslo – UČO (univerzitní číslo osoby). Toto číslo si zapamatujte a poznačte, bude Vás provázet celou Vaši účast na Masarykově univerzitě. Využijete je k přihlášení do Informačního systému MU – dovede Vás tam tlačítko "Přihlásit do IS MU", které najdete hned pod potvrzením zápisu.

Krok 4

Kliknutím na tlačítko "Přihlásit do IS MU" se dostanete na stránku, na níž si můžete nastavit své prozatímní heslo. Toto se Vás týká pouze v případě, že jste ještě nestudovali na MU. 

Pokud jste již na MU studovali a máte UČO přidělené, přihlašujete se svým stávajícím primárním heslem.​​​

Krok 5

Po nastavení vlastního prozatímního hesla se můžete přihlásit do IS MU. Budete prozatím ve stavu "osoba neztotožněna", což bude výrazně signalizováno na každé Vaší stránce IS MU. (Jak se co nejdříve ztotožnit?) Poté budete muset provést akt ztotožnění.

Pokud jste již na MU studovali a máte UČO přidělené, přihlašujete se svým stávajícím primárním heslem a již se Vás akt ztotožnění netýká.  

Ověření totožnosti

"Ztotožnění" je akt, který se týká jen a pouze osob, jejichž identitu Masarykova univerzita dosud neověřovala (dosud neměli tzv. UČO). Typicky čeká většinu zapsaných, kteří na MU zatím nestudovali. Jak se rychle a úspěšně ztotožnit?

Možnosti ztotožnění

Svou totožnost prosím ověřte co nejdříve, nejpozději do 20. 10. 2021. Sami zvolte jednu z následujících možností:

Velmi pěkně a srozumitelně vypracovaná nápověda k tomuto tématu v ISu.

Fotografie (nejen) pro průkaz účastníka celoživotního vzdělávání

Absolventi MUNI už své fotografie v univerzitních informačních systémech mají. Následující článek se týká především osob, které na MUNI přicházejí prvně.

Proč je třeba pořídit pro univerzitu fotografii?

Účastníci celoživotního vzdělávání mají mít průkaz s fotografií, který je opravňuje ke vstupu do učeben, vypůjčení knih v knihovně, prokázání své totožnosti u zkoušek. Fotografie se rovněž ukládá a zobrazuje v univerzitních informačních systémech.

Vyberte si jednu ze dvou možností pořízení/nahrání fotografie:

Objednávku výroby průkazu účastníka celoživotního vzdělávání je možné učinit jedině s existující a vyhovující fotografií v ISu.

První průkaz zdarma objednávejte prosím zde

Zapomenuté heslo pro vstup do ISu

V minulosti jste už Informační systém používali, ale nevzpomínáte si své primární heslo? Nabízí se tato řešení:

  1. získání hesla s pomocí eIdentity,
  2. registrace v Komunitní síti pro absolventy MUNI vč. oživení účtu IS MU,
  3. osobní návštěva na Centru celoživotního vzdělávání PdF MU (výhradně v úředních hodinách)
  4. zaslání hesla poštou do vlastních rukou (zpoplatněno částkou 200 Kč).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.