Informace k praxím

Zkušenost

V předmětech spojených s praxi Vás čeká jedinečná zkušenost z prostředí školy, školského zařízení nebo speciálně pedagogického zařízení podle Vaší profilace, spolupráce s vyučujícími a dalšími pedagogickými pracovníky/pracovnicemi. Je to bezpečné prostředí pro získávání zkušeností, trénink dovedností, setkání s odborníky/odbornicemi z praxe, plnění úkolů do oborových nebo propedeutických předmětů a další výzvy směřující k Vašemu osobnostnímu a profesnímu rozvoji a růstu.

Přečtěte si více o praxích na Pedagogické fakultě MU:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.