Informace k praxím

Koncepce studia

Koncepce studia budoucích učitelů/učitelek je založena na myšlence kontinuální přípravy: vedle odborných, tzv. aprobačních disciplín mají naši studující také předměty rozvíjející potřebné pedagogické kompetence. Součástí studia na Pedagogické fakultě MU jsou nejen oborové předměty a oborové didaktické předměty, ale také předměty pedagogicko-psychologické propedeutiky a praxe. Podívejte se na návaznost předmětů pedagogicko-psychologického modulu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu oborů zaměřených na vzdělávání.

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÝ MODUL

Zkušenost

V předmětech spojených s praxi Vás čeká jedinečná zkušenost z prostředí školy, školského zařízení nebo speciálně pedagogického zařízení podle Vaší profilace, spolupráce s vyučujícími a dalšími pedagogickými pracovníky/pracovnicemi. Je to bezpečné prostředí pro získávání zkušeností, trénink dovedností, setkání s odborníky/odbornicemi z praxe, plnění úkolů do oborových nebo propedeutických předmětů a další výzvy směřující k Vašemu osobnostnímu a profesnímu rozvoji a růstu.

Obsahové informace k praxím

Podrobnější informace o jednotlivých typech praxí

Přečtěte si více o praxích na Pedagogické fakultě MU:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.