Fakultní oddělení
Centra výpočetní techniky

 

Centrum výpočetní techniky Fakulty informatiky MU zaštiťuje projekt IS-techniků a E-techniků na univerzitě. Jednotlivá pracoviště na fakultách MU zajišťují uživatelskou podporu při využívání administrativních a e-learningových agend IS MU. Vyučující i studenti MU se na techniky mohou obracet s dotazy týkajícími se IS MU, a to osobně, telefonicky nebo e-mailem. Preferovaný je obecný e-mailový kontakt, kde je zajištěn zástup v případě nepřítomnosti.

Technici

IS-technici a e-technici se podíleli na realizaci projektu Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení, který je spolufinancován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (Evropský sociální fond) a ze státního rozpočtu ČR.

V letech 2009–2012 se e-technici podíleli na realizaci projektu Systém vzdělávání pro inovaci studijních programů s podporou IT.

Jak Vám můžeme pomoci?

IS-technik: 

Poskytuje podporu administrativním pracovníkům,
učitelům a studentům
při používání IS MU. Např. v aplikacích:

Administrativní pracovníci:

Vyučující:

Studenti:

E-technik:

Poskytuje podporu vyučujícím:

  • Vyslechne učitelovu představu a doporučí/navrhne mu vhodné řešení v IS MU
  • Provede zaškolení o možnostech e-learningu v IS MU
  • Odpovídá na dotazy učitele
  • Odpovídá na technické dotazy studentům učitele (učitel se nemusí zabývat tech. dotazy studentů)
  • Poradí, kam se má učitel obrátit s požadavkem nesouvisejícím s IS MU (se složitou konverzí mezi formáty word/HTML/pdf/…, s tvorbou obsahu kurzu apod.)
  • Poskytne servisní pomoc při skenování písemek a zkoušení studentů u počítačů přes IS MU
  • Více

Kontakty

Aktuality

Přijďte na Open space konferenci o e-learningu IS MU, která se koná 5. února 2020 a je zaměřena na hodnocení.

Web konference

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.