Harmonogram akademického roku

Úvodní informace k harmonogramu

Harmonogram akademického roku, neboli časové rozvržení jednotlivých studijních období, je po projednání s děkany schválen rektorem a uložen v Informačním systému. Obsahuje zejména vymezení období výuky, zkouškového období, období prázdnin, dále například období pro registraci a zápis předmětů, pro podávání žádostí o zápis do následujícího semestru, datum zveřejnění rozvrhu a další.

Informace pro účastníky celoživotního vzdělávání

Vzdělávání v programech celoživotního vzdělávání je řízeno harmonogramem, který z fakultního vychází, ale v některých položkách se obvykle liší.

MIMOŘÁDNĚ JARO 2020: Upravený harmonogram období

Aktualizováno 1. 4. 2020 15:37

V návaznosti na opatření rektora MU vydal děkan Pedagogické fakulty pan doc. Němec ke dni 1. 4. 2020 opatření č. 2/2020, kterým upravil harmonogram období Jaro 2020.

Harmonogram aktuálního akademického roku


Období podzim 2020 jaro 2021
Zveřejnění rozvrhu 01.08.2020 18.12.2020
Začátek registrace předmětů 03.08.2020 18.12.2020
Konec registrace předmětů 30.08.2020 31.01.2021
Začátek zápisu předmětů 31.08.2020 01.02.2021
Konec zápisu předmětů 04.10.2020 28.02.2021
Začátek změn v zápisu předmětů 31.08.2020 01.02.2021
Začátek výuky 05.10.2020 01.03.2021
Konec změn v zápisu předmětů 18.10.2020 14.03.2021
Konec výuky 09.01.2021 22.05.2021
Začátek zkouškového období 11.01.2021 24.05.2021
Konec zkouškového období 27.02.2021 03.07.2021
Začátek prodlouženého zkouškového období není není
Konec prodlouženého zkouškového období není není
Bc SZZ Začátek podávání přihlášek 01.09.2020 01.02.2021
Konec podávání přihlášek 30.11.2020 30.03.2021
Začátek státnicového období 18.01.2021 24.05.2021
Konec státnicového období 05.02.2021 25.06.2021
NMgr SZZ Začátek podávání přihlášek 01.09.2020 01.02.2021
Konec podávání přihlášek 30.11.2020 30.03.2021
Začátek státnicového období 18.01.2021 24.05.2021
Konec státnicového období 05.02.2021 25.06.2021
Mgr SZZ Začátek podávání přihlášek 01.09.2020 01.02.2021
Konec podávání přihlášek 30.11.2020 30.03.2021
Začátek státnicového období 18.01.2021 24.05.2021
Konec státnicového období 05.02.2021 25.06.2021
SRZ Začátek podávání přihlášek 01.09.2020 01.02.2021
Konec podávání přihlášek 30.09.2020 01.03.2021
Začátek státnicového období 09.11.2020 12.04.2021
Konec státnicového období 29.01.2021 31.08.2021

Zpřesnění harmonogramu pro absolventské ročníky

Jaro 2020

Poslední semestr v tzv. absolventském ročníku je zkrácený.

Výuka v prezenční formě studia

17. 2. - 28. 3. 2020 (sobota)

Výuka v kombinované formě studia a CŽV

již 14. 2. (pátek) - 28. 3. 2020 (sobota)

Zkouškové období

30. 3. - 18. 4. 2020 (sobota)

Termín pro splnění všech povinností pro účast u státní závěrečné zkoušky 20. 4. 2020.

Organizace praxí v akademickém roce

Podzimní semestr 2019

16. 9. – 13. 12. 2019

Jarní semestr 2020

17. 2. – 9. 5. 2020

Upozornění: V době konání praxí výuka příslušných ročníků odpadá.

OBOROVÉ PRAXE

3. ročník bakalářského studia pedagogického asistentství dvou oborů pro ZŠ, Lektorství cizích jazyků
Oborová praxe: 30. 9. – 11. 10. 2019 v podzimním semestru 2019

3. ročník bakalářského studia – Pedagogicko-psychologická praxe (průběžně):
16. 9. – 13. 12. 2019 v podzimním semestru 2019 nebo 17. 2. – 9. 5. 2020 v jarním semestru 2020.

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ ZŠ

Podzimní semestr (průběžné praxe):

1. ročník
IPPp02: 16. 9. – 20. 9. 2019
IPPk02: 2 dny v semestru (termín si volí student individuálně)

2. ročník
IPPp07: 2 hodiny každý pátek v semestru
IPPk07: 8 hodin v semestru (termín si volí student individuálně)

3. ročník
IPPp11: 2 hodiny každý pátek v semestru
IPPk11: 12 hodin v semestru (termín si volí student individuálně)

Jarní semestr:

1. ročník
IPPp05: 2 hodiny každý pátek v semestru
IPPk05: 8 hodin v semestru (termín si volí student individuálně)

2. ročník
IPPp10: 2 hodiny každý pátek v semestru
IPPk10: 8 hodin v semestru (termín si volí student individuálně)

3. ročník
IPPp13: 2 hodiny každý pátek v semestru
IPPk13: 12 hodin v semestru (termín si volí student individuálně)

Podzimní semestr (souvislé praxe):

4. ročník
ZS1MP_SPP1: 4. 11. – 22. 11. 2019
ZS1MK_SPP1: 2 týdny v semestru (termín si volí student individuálně)

5. ročník
ZS1MP_SPP3: 2. 9. – 20. 9. 2019
ZS1MK_SPP3: 3 týdny v semestru (termín si volí student individuálně)

Jarní semestr:

4. ročník
ZS1MP_SPP2: 16. 3. – 3. 4. 2020
ZS1MK_SPP2: 2 týdny v semestru (termín si volí student individuálně)

5. ročník
ZS1MP_SPP4: 17. 2. – 13. 3. 2020
ZS1MK_SPP4: 3 týdny v semestru (termín si volí student individuálně)

UČITELSTVÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Podzimní semestr:

Bakalářské studium
1. ročník
XPPp02: 7. 10. – 10. 10. 2019
XPPk02: 11. 10., 18. 10. a 25. 10. 2019

2. ročník
XPPp08: každý týden v úterý 8 – 12 hod.
XPPk08: 15. a 29. 11. 2019    

3. ročník
XPPp13: 16. 9. – 4. 10. 2019
XPPk13: 3 týdny v semestru (termín si volí student individuálně)

Jarní semestr:

1. ročník
XPPp04: každou středu a čtvrtek 8 - 10 hod.
XPPk04: 20. 3. a 3. 4. 2020

2. ročník
XPPp10: 20. 4. – 23. 4. 2020
XPPk10: 3. 4. a 24. 4. 2020

3. ročník
XPPp14: 17. 2. – 6. 3. 2020
XPPk14: 3 týdny v semestru (termín si volí student individuálně)

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

Podzimní semestr:

Jednooborové bakalářské studium speciální pedagogiky

Speciální pedagogika – (3. semestr)
SP4BP_OXP Odborná praxe průběžná: 30. 9. – 13. 12. 2019
SPp314 Odborná praxe průběžná: 30. 9. – 13. 12. 2019

Speciální pedagogika – (5. semestr)
SP4BP_PX2 Odborná praxe průběžná: 30. 9. – 13. 12. 2019
SPp007 Odborná praxe průběžná: 30. 9. – 13. 12. 2019

Speciální pedagogika – komunikační techniky – (5. semestr)
SPLBP_PX2 Odborná praxe: 2. 12. – 13. 12. 2019
SPpk13 Speciálněpedagogická praxe – Odborná praxe diagnostická: 18. 11. – 13. 12. 2019

Dvouoborové studium speciální pedagogiky

Web katedry pedagogiky: www.ped.muni.cz/pedagogika/informace-pro-bc 

Jednooborové navazující magisterské studium

Speciální pedagogika (3. semestr)
SP4MP_PXS2 Pedagogická praxe souvislá 2: 25. 11. – 13. 12. 2019
SPp517 Pedagogická praxe souvislá 2: 25. 11. – 13. 12. 2019
SPSMP_PXS2 Pedagogická praxe souvislá: 2 25. 11. – 13. 12. 2019
SPp906 Pedagogická praxe souvislá: 25. 11. – 13. 12. 2019
SPAMP_PXS2 Odborná praxe souvislá 2: 25. 11. – 13. 12. 2019
IVP113 Odborná praxe průběžná 1: 1. 10. – 7. 12. 2019
SPpK68 Speciálněpedagogická praxe intervenční II – Odborná praxe souvislá: 16. 9. - 27. 9. 2019

Speciální pedagogika pro učitele (3. semestr)
SPSMP_PXS2 Pedagogická praxe souvislá 2: 25. 11. – 13. 12. 2019
SPp906 Pedagogická praxe souvislá: 25. 11. – 13. 12. 2019
SPpK68 Speciálněpedagogická praxe intervenční II – Odborná praxe souvislá: 16. 9. - 27. 9. 2019

Speciální pedagogika – komunikační techniky (1. semestr)
SPpK68 Speciálněpedagogická praxe intervenční II – Odborná praxe souvislá: 16. 9. - 27. 9. 2019

Dvouoborové navazující magisterské studium

Učitelská praxe 1 – průběžná web katedry pedagogiky:
www.ped.muni.cz/pedagogika/informace-pro-studenty-a-vyucujici-nmgr-programu

Učitelská praxe 3 – souvislá web katedry pedagogiky:
www.ped.muni.cz/pedagogika/informace-pro-studenty-a-vyucujici-nmgr-programu

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA

Informace k pedagogickým praxím:

Pro nové akreditace od ak. roku 2017/2018 informace v interaktivní osnově IS, pro starší akreditace informace v moodlinka – Praxe studentů Katedry sociální pedagogiky (TIV)

Podzimní semestr:

Bakalářské studium:

SOp155 (starý kód SV4BP_SPX3): 2. 9. – 30. 9. 2019
SOp136 (starý kód SV4BP_SPX1): 10 dní pobytu
SOp135 (starý kód SV4BP_PPX2): 2h./ týdně
SOp139: 10 dní pobytu

Jarní semestr:

SOp115 (starý kód SV4BP_ExOZ): 2h./ 1X za 14 dní
SOp145 (starý kód SV4BP_SPX2): 4. 5. – 15. 5. 2020
SOp125 (starý kód SV4BP_PPX1): 2h./ týdně

PRAXE PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO MODULU (společný základ)

Podzimní semestr:

Bakalářské studium 

Asistentská praxe – asistent pedagoga
SZ6055: 7. 10. – 13. 12. 2019
SZ6036 - kombi: Individuálně
SZ6007: viz webové stránky katedry sociální pedagogiky

Navazující magisterské studium

SZ6040, SZ6093: 7. 10. – 13. 12. 2019
SZ6050, SZ6095 - kombi: 14. 10. – 13. 12. 2019
XX6003: 18. 11. – 13. 12. 2019
XX6003 - kombi: 21. 10. – 13. 12. 2019

Jarní semestr:

Bakalářské studium 

Asistentská praxe – asistent pedagoga

SZ6085: 2. 3. – 8. 5. 2020
SZ6088 - kombi: individuálně
SZ6007: viz katedra sociální pedagogiky

Navazující magisterské studium (pozn. XX je v kódu zkratka studovaného oboru)

XX6002: 4. 5. – 29. 5. 2020
XX6002 - kombi: 9. 3. –   7. 5. 2020

SZ6640, SZ6693 , SZ6650 (kombi) Teaching Practice 1 - předměty vyučované v anglickém jazyce,
AJ6002, AJ6005 Teaching Practice 2 – předměty vyučované v anglickém jazyce,
AJ6003, AJ6006 - Teaching Practice 3 – předměty vyučované v anglickém jazyce