Harmonogram akademického roku

Úvodní informace k harmonogramu

Harmonogram akademického roku, neboli časové rozvržení jednotlivých studijních období, je po projednání s děkany schválen rektorem a uložen v Informačním systému. Obsahuje zejména vymezení období výuky, zkouškového období, období prázdnin, dále například období pro registraci a zápis předmětů, pro podávání žádostí o zápis do následujícího semestru, datum zveřejnění rozvrhu a další.

Harmonogram aktuálního akademického roku


Období podzim 2023 jaro 2024
Zveřejnění rozvrhu 01.08.2023 19.12.2023
Začátek registrace předmětů 03.07.2023 11.12.2023
Konec registrace předmětů 01.08.2023 28.01.2024
Začátek zápisu předmětů 02.08.2023 29.01.2024
Konec zápisu předmětů 17.09.2023 18.02.2024
Začátek změn v zápisu předmětů 18.09.2023 19.02.2024
Začátek výuky 18.09.2023 19.02.2024
Konec změn v zápisu předmětů 01.10.2023 03.03.2024
Konec výuky 16.12.2023 18.05.2024
Začátek zkouškového období 02.01.2024 20.05.2024
Konec zkouškového období 17.02.2024 29.06.2024
Začátek prodlouženého zkouškového období není není
Konec prodlouženého zkouškového období není není
Bc SZZ Začátek podávání přihlášek 01.09.2023 01.02.2024
Konec podávání přihlášek 30.11.2023 30.03.2024
Začátek státnicového období 15.01.2024 20.05.2024
Konec státnicového období 02.02.2024 21.06.2024
NMgr SZZ Začátek podávání přihlášek 01.09.2023 01.02.2024
Konec podávání přihlášek 30.11.2023 30.03.2024
Začátek státnicového období 15.01.2024 20.05.2024
Konec státnicového období 02.02.2024 21.06.2024
Mgr SZZ Začátek podávání přihlášek 01.09.2023 01.02.2024
Konec podávání přihlášek 30.11.2023 30.03.2024
Začátek státnicového období 15.01.2024 20.05.2024
Konec státnicového období 02.02.2024 21.06.2024
SRZ Začátek podávání přihlášek 01.09.2023 01.02.2024
Konec podávání přihlášek 30.11.2023 28.02.2024
Začátek státnicového období 06.11.2023 08.04.2024
Konec státnicového období 02.02.2024 31.08.2024

Zpřesnění harmonogramu pro absolventské ročníky

Jaro 2024

Poslední semestr v tzv. absolventském ročníku je zkrácený. Všichni, kteří se hlásí k účasti na SZZ, mají rovněž zkrácené zkouškové období tak, aby měli splněno do termínu stanoveného pokynem.

Výuka v prezenční formě studia
19. 2. – 28. 3. 2024 (6 týdnů)
Výuka v kombinované formě studia
19. 2. – 6. 4. 2024 (6 týdnů, neboť 29.–30. 3. jsou dny velikonoční)
Zkrácené zkouškové období pro absolventské ročníky
2. 4. – 25. 4. 2024 (do konce dne 25. 4. musí být do ISu zaneseny všechny výsledky)

Termín pro splnění všech povinností pro účast u státní závěrečné zkoušky je dán Pokynem děkana č. 1/2019.

Pokyn děkana č. 1/2019 Státní zkoušky

Organizace praxí v akademickém roce

Podzimní semestr 2023

18. 9. 2023 – 16. 12. 2023

Jarní semestr 2024

19. 2. 2023 – 18. 5. 2024

Upozornění: V době konání praxí výuka příslušných ročníků odpadá.

Podrobné informace ohledně praxí

Státní závěrečné zkoušky

Informace týkající se organizace státních závěrečných zkoušek včetně odkazu na tzv. rámcový harmonogram SZZ prosím hledejte na samostatném webu v sekci pro studenty a studentky.

státní zkoušky vč. harmonogramu

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.