Harmonogram akademického roku

Úvodní informace k harmonogramu

Harmonogram akademického roku, neboli časové rozvržení jednotlivých studijních období, je po projednání s děkany schválen rektorem a uložen v Informačním systému. Obsahuje zejména vymezení období výuky, zkouškového období, období prázdnin, dále například období pro registraci a zápis předmětů, pro podávání žádostí o zápis do následujícího semestru, datum zveřejnění rozvrhu a další.

Harmonogram aktuálního akademického roku


Období podzim 2023 jaro 2024
Zveřejnění rozvrhu 01.08.2023 19.12.2023
Začátek registrace předmětů 03.07.2023 11.12.2023
Konec registrace předmětů 01.08.2023 28.01.2024
Začátek zápisu předmětů 02.08.2023 29.01.2024
Konec zápisu předmětů 17.09.2023 18.02.2024
Začátek změn v zápisu předmětů 02.08.2023 29.01.2024
Začátek výuky 18.09.2023 19.02.2024
Konec změn v zápisu předmětů 01.10.2023 03.03.2024
Konec výuky 16.12.2023 18.05.2024
Začátek zkouškového období 02.01.2024 20.05.2024
Konec zkouškového období 17.02.2024 29.06.2024
Začátek prodlouženého zkouškového období není není
Konec prodlouženého zkouškového období není není
Bc SZZ Začátek podávání přihlášek 01.09.2023 01.02.2024
Konec podávání přihlášek 30.11.2023 30.03.2024
Začátek státnicového období 15.01.2024 20.05.2024
Konec státnicového období 02.02.2024 21.06.2024
NMgr SZZ Začátek podávání přihlášek 01.09.2023 01.02.2024
Konec podávání přihlášek 30.11.2023 30.03.2024
Začátek státnicového období 15.01.2024 20.05.2024
Konec státnicového období 02.02.2024 21.06.2024
Mgr SZZ Začátek podávání přihlášek 01.09.2023 01.02.2024
Konec podávání přihlášek 30.11.2023 30.03.2024
Začátek státnicového období 15.01.2024 20.05.2024
Konec státnicového období 02.02.2024 21.06.2024
SRZ Začátek podávání přihlášek 01.09.2023 01.02.2024
Konec podávání přihlášek 30.11.2023 28.02.2024
Začátek státnicového období 06.11.2023 08.04.2024
Konec státnicového období 02.02.2024 31.08.2024

Organizace praxí v akademickém roce

Podzimní semestr 2023

18. 9. 2023 – 16. 12. 2023

Jarní semestr 2024

19. 2. 2023 – 18. 5. 2024

Upozornění: V době konání praxí výuka příslušných ročníků odpadá.

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ ZŠ

Podzimní semestr (průběžné praxe):

1. ročník
IPPp02 Vstupní pedagogická praxe: 18. 9. – 22. 9. 2023
IPPk02 Vstupní pedagogická praxe: 2 dny v semestru (termín si studující volí individuálně)

2. ročník
IPPp07 Asistentská pedagogická praxe 1: 2 hodiny každý pátek v semestru
IPPk07 Asistentská pedagogická praxe 1: 8 hodin v semestru (termín si studující volí individuálně)

3. ročník
IPPp34 Praxe k pedagogicko-psychologické diagnostice 1: 2 hodiny každý pátek v semestru
IPPk34 Praxe k pedagogicko-psychologické diagnostice 1: 12 hodin v semestru (termín si studující volí individuálně)

Jarní semestr (průběžné praxe):

1. ročník
IPPp05 Pedagogicko-psychologická praxe: 2 hodiny každý pátek v semestru
IPPk05 Pedagogicko-psychologická praxe: 8 hodin v semestru (termín si studující volí individuálně)

2. ročník
IPPp10 Asistentská pedagogická praxe 2: 2 hodiny každý pátek v semestru
IPPk10 Asistentská pedagogická praxe 2: 8 hodin v semestru (termín si studující volí individuálně)

3. ročník
IPPp35 Praxe k pedagogicko-psychologické diagnostice 2: 15. 4. – 19. 4. 2024
IPPk35 Praxe k pedagogicko-psychologické diagnostice 2: 12 hodin v semestru (termín si studující volí individuálně)​

Podzimní semestr (souvislé praxe):

4. ročník
IPPp15 Souvislá pedagogická praxe 1: 30. 10. – 16. 11. 2023
IPPk15 Souvislá pedagogická praxe 1: 3 týdny v semestru (termín si studující volí individuálně)

5. ročník
IPPp19 Souvislá pedagogická praxe 3: 4. 9. – 29. 9. 2023
IPPk19 Souvislá pedagogická praxe 3: 4 týdny v semestru (termín si studující volí individuálně)

Jarní semestr (souvislé praxe):

4. ročník
IPPp17 Souvislá pedagogická praxe 2: 2. 4. – 19. 4. 2024
IPPk17 Souvislá pedagogická praxe 2: 3 týdny v semestru (termín si studující volí individuálně)

5. ročník
IPPp22 Souvislá pedagogická praxe 4: 19. 2. – 28. 3. 2024 (v daném období si studující individuálně volí 4 týdny)
IPPk22 Souvislá pedagogická praxe 4: 4 týdny v semestru (termín si studující volí individuálně)​

UČITELSTVÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Podzimní semestr:

1. ročník
XPPp02 Vstupní pedagogická praxe: 9 10.– 13.10.2023
Reflektivní semináře: 26. 9., 17.10., 21.11.2023
XPPk02 Vstupní pedagogická praxe: 6.10., 27.10. a 10.11.2023
Reflektivní semináře: 22.9.a 24.11.2023

2. ročník
XPPp08 Asistentská pedagogická praxe: každý týden v úterý 8–12 hod.
XCJp14 Reflektovaná praxe k didaktice jazykové výchovy (4. a 5. týden) – 13.10. a 20.10.2023
XCJp15 Reflektovaná praxe k didaktice literární výchovy (6. a 8. týden) – 27.10. a 3.11.2023
XPPk08 Asistentská pedagogická praxe: 24.11. a 1. 12. 2023
XCJk14 Reflektovaná praxe k didaktice jazykové výchovy (termín si studující volí individuálně)
XCJk15 Reflektovaná praxe k didaktice literární výchovy (termín si studující volí individuálně)

3. ročník
XPPp13 Souvislá pedagogická praxe: 18.9.– 6.10.2023
XTVp34 Reflektovaná praxe k praktiku tělesné výchovy a výchovy ke zdraví: (9.–11. týden) 24.11.,1.12. a 8.12. 2023
XPPk13 Souvislá pedagogická praxe: 3 týdny v semestru (termín si studující volí individuálně)
XTVk34 Reflektovaná praxe k praktiku tělesné výchovy a výchovy ke zdraví: (termín si studující volí individuálně)

Jarní semestr:

1. ročník
XPPp04 Průběžná pedagogická praxe: každou středu a čtvrtek: 8–10 hod.
Reflektivní semináře: 20.2., 2.4. a 26.4. 2024
XPPk04 Průběžná pedagogická praxe: 22. 3. a 12. 4. 2024
Reflektivní semináře: 8.3. a 9.4. 2024

2. ročník
XPPp16 Praxe kurikula předškolního vzdělávání: 22. – 25. 4. 2024
XHVp09 Reflektovaná praxe k didaktice HV2: 19. 4. a 26. 4. 2024
XVVp07 Reflektovaná praxe k výtvarným projektům: 5.4. a 12.4. 2024
XPPk16 Praxe kurikula předškolního vzdělávání: 3.5. a 10. 5. 2024
XHVk09 Reflektovaná praxe k didaktice HV2: (termín si studující volí individuálně)
XVVk07 Reflektovaná praxe k výtvarným projektům: (termín si studující volí individuálně)

3. ročník
XPPp14 Pedagogická praxe klinická: 19.2.–22.3.2024
XPPk14 Pedagogická praxe klinická: 19.2.– 9.3.2024

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA
Podzimní semestr / B-SPZP, N-SPZP, B-LOG, N-LOG (prezenční):
B-SPZP Speciální pedagogika

Logopedie – surdopedie
SPp324/ SP3810 Odborná praxe průběžná: 2. 10. – 15. 12. 2023

Psychopedie (+ etopedie, somatopedie, oftalmopedie)
SPp339/ SP3840 Odborná praxe průběžná: 2. 10. – 15. 12. 2023

B-LOG Logopedie

SPpK13/ SP3892 Sp. ped. praxe diagnostická: 2. 10. – 27. 10. 2023

N-SPZP Speciální pedagogika

Logopedie – surdopedie
SPp520/ SP2182 Odborná praxe souvislá 2: 20. 11. – 8. 12. 2023

Mentální postižení – PAS
SPp568/ SP2482 Odborná praxe souvislá 2: 20. 11. – 8. 12. 2023

Oftalmopedie
SPp556/ SP2282 Odborná praxe souvislá 2: 20. 11. – 8. 12. 2023

Poruchy chování
SPp562/ SP2382 Odborná praxe souvislá 2: 20. 11. – 8. 12. 2023

Více vad
SPp574/ SP2582 Odborná praxe souvislá 2: 20. 11. – 8. 12. 2023

N-LOG Logopedie

SPpK86/ SP2728 Logopedická praxe 2: 20. 11. – 15. 12. 2023

Jarní semestr / B-SPZP, N-SPZP, B-LOG, N-LOG (prezenční):
B-SPZP Speciální pedagogika

Logopedie – surdopedie
SPp325/ SP3811 Odborná praxe souvislá 1: 15. 4. – 10. 5. 2024
SPp327/ SP3812 Odborná praxe souvislá 2: 19. 2. – 15. 3. 2024

Psychopedie (+ etopedie, somatopedie, oftalmopedie)
SPp340/ SP3841 Odborná praxe souvislá 1: 15. 4. – 10. 5. 2024
SPp342/ SP3842 Odborná praxe souvislá 2: 19. 2. – 15. 3. 2024

B-LOG Logopedie

SPpK12/ SP3991 Speciálněpedagogická praxe: 15. 4. – 26. 4. 2024
SPpK14/ SP3893 Sp. ped. praxe intervenční: 19. 2. – 15. 3. 2024

N-SPZP Speciální pedagogika

Logopedie – surdopedie
SPp519/ SP2181 Odborná praxe souvislá 1: 6. 5. – 17. 5. 2024
SPp521/ SP2183 Odborná praxe souvislá 3: 19. 2. – 15. 3. 2024

Mentální postižení – PAS
SPp567/ SP2481 Odborná praxe souvislá 1: 6. 5. – 17. 5. 2024
SPp569/ SP2483 Odborná praxe souvislá 3: 19. 2. – 15. 3. 2024

Oftalmopedie
SPp555/ SP2281 Odborná praxe souvislá 1: 6. 5. – 17. 5. 2024
SPp557/ SP2283 Odborná praxe souvislá 3: 19. 2. – 15. 3. 2024

Poruchy chování
SPp561/ SP2381 Odborná praxe souvislá 1: 6. 5. – 17. 5. 2024
SPp563/ SP2383 Odborná praxe souvislá 3: 19. 2. – 15. 3. 2024

Více vad
SPp573/ SP2581 Odborná praxe souvislá 1: 6. 5. – 17. 5. 2024
SPp575/ SP2583 Odborná praxe souvislá 3: 19. 2. – 15. 3. 2024

N-LOG Logopedie

SPpK85/ SP2718 Logopedická praxe 1: 6. 5. – 17. 5. 2024
SPpK87/ SP2738 Logopedická praxe 3: 19. 2. – 15. 3. 2024

PRAXE PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO MODULU (společný základ)

Podzimní semestr:

Bakalářské studium

SZ6055/SZ6122 Asistentská praxe – asistent pedagoga 1 12. 10. – 15. 12. 2023
SZ6036/SZ6125 Asistentská praxe – asistent pedagoga 1/kombi individuálně
SZ6084 Asistentská praxe – asistent pedagoga 3 4. 9. – 15. 9. 2023
SZ6089 Asistentská praxe – asistent pedagoga 3 /kombi individuálně
SZ6111 Oborová tandemová praxe individuálně (doporučení 1. 10. – 16. 12. 2023)
SZ6098 Individuální výuková praxe individuálně
SZ6066 Individuální výuková praxe – zájmové vzdělávání individuálně
SZ6065Individuální výuková praxeindividuálně
SZ6007 Asistentská praxe – doučování 1 (viz webové stránky katedry sociální pedagogiky)

Navazující magisterské studium (pozn. XX je v kódu zkratka studovaného oboru)

SZ6040, SZ6093, SZ6099 Učitelská praxe 1 12. 10. - 15. 12. 2023
SZ6050, SZ6095, SZ6099 Učitelská praxe 1 – kombi 16. 10. – 15. 12. 2023
XX6003, XX6008 Učitelská praxe 3 20. 11. - 15. 12. 2023
XX6006, XX6008 Učitelská praxe 3 – kombi 16. 10. – 16. 12. 2023

Jarní semestr:

Bakalářské studium

SZ6085/SZ6122 Asistentská praxe – asistent pedagoga 2 26. 2. -18. 5. 2024
SZ6088/SZ6125 Asistentská praxe – asistent pedagoga 2 /kombi individuálně
SZ6112 Oborová tandemová praxe 2 individuálně (doporučení 26. 2. – 18. 5. 2024)
SZ6086 Asistentská praxe – doučování 2 (viz webové stránky katedry sociální pedagogiky)

Navazující magisterské studium (pozn. XX je v kódu zkratka studovaného oboru)

XX6002, XX6007 Učitelská praxe 2 6. 5. – 31. 5. 2024
XX6005, XX6007 Učitelská praxe 2 - kombi 4. 3. – 17. 5. 2024

Podrobnější informace o jednotlivých praxích najdete na webových stránkách katedry pedagogiky: www.ped.muni.cz/pedagogika/praxe.

Státní závěrečné zkoušky

Informace týkající se organizace státních závěrečných zkoušek včetně odkazu na tzv. rámcový harmonogram SZZ prosím hledejte na samostatném webu v sekci pro studenty a studentky.

státní zkoušky vč. harmonogramu

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.