Harmonogram akademického roku

Úvodní informace k harmonogramu

Harmonogram akademického roku, neboli časové rozvržení jednotlivých studijních období, je po projednání s děkany schválen rektorem a uložen v Informačním systému. Obsahuje zejména vymezení období výuky, zkouškového období, období prázdnin, dále například období pro registraci a zápis předmětů, pro podávání žádostí o zápis do následujícího semestru, datum zveřejnění rozvrhu a další.

Výuka v období Podzim 2022

Výuka probíhá od pondělí 12. 9. 2022 do soboty 17. 12. 2022.
Týden od 24. do 29. 10. 2022 (43. týden) je tzv. týden čtecí. Veškerá běžná výuka v prezenční i kombinované formě studia na PdF je z rozhodnutí vedení fakulty zrušena.

Harmonogram aktuálního akademického roku


Období podzim 2021 jaro 2022
Zveřejnění rozvrhu 01.08.2021 20.12.2021
Začátek registrace předmětů 01.07.2021 01.12.2021
Konec registrace předmětů 01.08.2021 30.01.2022
Začátek zápisu předmětů 02.08.2021 31.01.2022
Konec zápisu předmětů 12.09.2021 13.02.2022
Začátek změn v zápisu předmětů 02.08.2021 31.01.2022
Začátek výuky 13.09.2021 14.02.2022
Konec změn v zápisu předmětů 26.09.2021 27.02.2022
Konec výuky 18.12.2021 14.05.2022
Začátek zkouškového období 03.01.2022 16.05.2022
Konec zkouškového období 12.02.2022 02.07.2022
Začátek prodlouženého zkouškového období není není
Konec prodlouženého zkouškového období není není
Bc SZZ Začátek podávání přihlášek 01.09.2021 01.02.2022
Konec podávání přihlášek 30.11.2021 30.03.2022
Začátek státnicového období 17.01.2022 23.05.2022
Konec státnicového období 04.02.2022 24.06.2022
NMgr SZZ Začátek podávání přihlášek 01.09.2021 01.02.2022
Konec podávání přihlášek 30.11.2021 30.03.2022
Začátek státnicového období 17.01.2022 23.05.2022
Konec státnicového období 04.02.2022 24.06.2022
Mgr SZZ Začátek podávání přihlášek 01.09.2021 01.02.2022
Konec podávání přihlášek 30.11.2021 30.03.2022
Začátek státnicového období 17.01.2022 23.05.2022
Konec státnicového období 04.02.2022 24.06.2022
SRZ Začátek podávání přihlášek 01.09.2021 01.02.2022
Konec podávání přihlášek 30.09.2021 28.02.2022
Začátek státnicového období 08.11.2021 11.04.2022
Konec státnicového období 28.01.2022 31.08.2022
Zpřesnění harmonogramu pro absolventské ročníky

Jaro 2022

Poslední semestr v tzv. absolventském ročníku je zkrácený.

Výuka v ve všech formách studia

14. 2. - 26. 3. 2022

Zkrácené zkouškové období pro absolventské ročníky

28. 3. - 25. 4. 2022

Termín pro splnění všech povinností pro účast u státní závěrečné zkoušky je dán Pokynem děkana č. 1/2019.

Organizace praxí v akademickém roce
Podzimní semestr 2021

13. 9. 2021 – 18. 12. 2021

Jarní semestr 2022

14. 2. 2022 – 14. 5. 2022

Upozornění: V době konání praxí výuka příslušných ročníků odpadá.

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ ZŠ

Podzimní semestr (průběžné praxe):

1. ročník
IPPp02 Vstupní pedagogická praxe: 20. 9. – 24. 9. 2021
IPPk02 Vstupní pedagogická praxe: 2 dny v semestru (termín si volí student individuálně)

2. ročník
IPPp07 Asistentská pedagogická praxe 1: 2 hodiny každý pátek v semestru
IPPk07 Asistentská pedagogická praxe 1: 8 hodin v semestru (termín si volí student individuálně)

3. ročník
IPPp11 Pedagogicko-psychologická diagnostika s praxí 1: 2 hodiny každý pátek v semestru
IPPk11 Pedagogicko-psychologická diagnostika s praxí 1: 12 hodin v semestru (termín si volí student individuálně)

Jarní semestr (průběžné praxe):

1. ročník
IPPp05 Pedagogicko-psychologická praxe: 2 hodiny každý pátek v semestru
IPPk05 Pedagogicko-psychologická praxe: 8 hodin v semestru (termín si volí student individuálně)

2. ročník
IPPp10 Asistentská pedagogická praxe 2: 2 hodiny každý pátek v semestru
IPPk10 Asistentská pedagogická praxe 2: 8 hodin v semestru (termín si volí student individuálně)

3. ročník
IPPp13 Pedagogicko-psychologická diagnostika s praxí 2: 28. 3. – 1. 4. 2022
IPPk13 Pedagogicko-psychologická diagnostika s praxí 2: 12 hodin v semestru (termín si volí student individuálně)

Podzimní semestr (souvislé praxe):

4. ročník
IPPp15 Souvislá pedagogická praxe 1: 1. 11. – 19. 11. 2021
IPPk15 Souvislá pedagogická praxe 1: 3 týdny v semestru (termín si volí student individuálně)

5. ročník
IPPp19 Souvislá pedagogická praxe 3: 1. 9. – 24. 9. 2021
IPPk19 Souvislá pedagogická praxe 3: 4 týdny v semestru (termín si volí student individuálně)

Jarní semestr (souvislé praxe):

4. ročník
IPPp17 Souvislá pedagogická praxe 2: 21. 3. – 8. 4. 2022
IPPk17 Souvislá pedagogická praxe 2: 3 týdny v semestru (termín si volí student individuálně)

5. ročník
IPPp22 Souvislá pedagogická praxe 4: 14. 2. – 30. 3. 2022 (v daném období si student volí 4 týdny)
IPPk22 Souvislá pedagogická praxe 4: 4 týdny v semestru (termín si volí student individuálně)

UČITELSTVÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Podzimní semestr:

1. ročník
XPPp02 Vstupní pedagogická praxe: 11. 10. – 14. 10. 2021
XPPk02 Vstupní pedagogická praxe: 8. 10., 15. 10. a 22. 10. 2021

2. ročník
XPPp08 Asistentská pedagogická praxe: každý týden v úterý 8 –12 hod.
XPPk08 Asistentská pedagogická praxe: 12. a 26. 11. 2021

3. ročník
XPPp13 Souvislá pedagogická praxe: 20. 9. – 8. 10. 2021
XPPk13 Souvislá pedagogická praxe: 3 týdny v semestru (termín si volí student individuálně)

Jarní semestr:

1. ročník
XPPp04 Průběžná pedagogická praxe: každou středu a čtvrtek 8 - 10 hod.
XPPk04 Průběžná pedagogická praxe: 22. 4. a 29. 4. 2022

2. ročník
XPPp10 Teorie a praxe kurikula předškolního vzdělávání: 25. – 28. 4. 2022
XPPk10 Teorie a praxe kurikula předškolního vzdělávání: 29. 4. a 6. 5. 2022

3. ročník
XPPp14 Pedagogická praxe klinická: 14. 2. – 18. 3. 2022
XPPk14 Pedagogická praxe klinická: 14. 2. – 4. 3. 2022

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

Podzimní semestr / Jednooborové studium speciální pedagogiky (prezenční):

B-SPZP Speciální pedagogika

Logopedie – surdopedie
SPp324 Odborná praxe průběžná: 4. 10. – 17. 12. 2021

Psychopedie (+ etopedie, somatopedie, oftalmopedie)
SPp339 Odborná praxe průběžná: 4. 10. – 17. 12. 2021

B-LOG Logopedie

SPpK13 Sp. ped. praxe diagnostická: 27. 9. – 22. 10. 2021

N-SPZP Speciální pedagogika

Logopedie – surdopedie
SPp520 Odborná praxe souvislá 2: 22. 11. – 10. 12. 2021

Mentální postižení – PAS
SPp568 Odborná praxe souvislá 2: 22. 11. – 10. 12. 2021

Oftalmopedie
SPp556 Odborná praxe souvislá 2: 22. 11. – 10. 12. 2021

Poruchy chování
SPp562 Odborná praxe souvislá 2: 22. 11. – 10. 12. 2021

Více vad
SPp574 Odborná praxe souvislá 2: 22. 11. – 10. 12. 2021

Andragogika
IVP127 Odborná praxe souvislá 2: 22. 11. – 10. 12. 2021

N-LOG Logopedie

SPpK86 Logopedická praxe 2: 22. 11. – 17. 12. 2021

Jarní semestr / Jednooborové studium speciální pedagogiky (prezenční):

B-SPZP Speciální pedagogika

Logopedie – surdopedie
SPp325 Odborná praxe souvislá 1: 18. 4. – 14. 5. 2022
SPp327 Odborná praxe souvislá 2: 28. 2. – 25. 3. 2022

Psychopedie (+ etopedie, somatopedie, oftalmopedie)
SPp340 Odborná praxe souvislá 1: 18. 4. – 14. 5. 2022
SPp342 Odborná praxe souvislá 2: 28. 2. – 25. 3. 2022

B-LOG Logopedie

SPpK12 Speciálněpedagogická praxe: 18. 4. – 29. 4. 2022
SPpK14 Sp. ped. praxe intervenční: 28. 2. – 25. 3. 2022

N-SPZP Speciální pedagogika

Logopedie – surdopedie
SPp519 Odborná praxe souvislá 1: 2. 5. – 13. 5. 2022
SPp521 Odborná praxe souvislá 3: 28. 2. – 25. 3. 2022

Mentální postižení – PAS
SPp567 Odborná praxe souvislá 1: 2. 5. – 13. 5. 2022
SPp569 Odborná praxe souvislá 3: 28. 2. – 25. 3. 2022

Oftalmopedie
SPp555 Odborná praxe souvislá 1: 2. 5. – 13. 5. 2022
SPp557 Odborná praxe souvislá 3: 28. 2. – 25. 3. 2022

Poruchy chování
SPp561 Odborná praxe souvislá 1: 2. 5. – 13. 5. 2022
SPp563 Odborná praxe souvislá 3: 28. 2. – 25. 3. 2022

Více vad
SPp573 Odborná praxe souvislá 1: 2. 5. – 13. 5. 2022
SPp575 Odborná praxe souvislá 3: 28. 2. – 25. 3. 2022

Andragogika
IVP126 Odborná praxe souvislá 1: 2. 5. – 13. 5. 2022
IVP127 Odborná praxe souvislá 2: 22. 11. – 10. 12. 2021
IVP128 Odborná praxe souvislá 3: 28. 2. – 25. 3. 2022

N-LOG Logopedie

SPpK85 Logopedická praxe 1: 2. 5. – 13. 5. 2022
SPpK87 Logopedická praxe 3: 28. 2. – 25. 3. 2022

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA

Podzimní semestr:

SOp136 Praxe souvislá volnočasová: 10 dní v průběhu léta, nebude zasahovat do výuky
SOp155 Praxe výběrová: celé září 1. - 30. 9. 2021
SOp115 Exkurze do odborných zařízení: pravidelně 4 pátky dle rozvrhu

Jarní semestr:

SOp145 Praxe sociální souvislá: 9. 5. - 20. 6. 2022

PRAXE PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO MODULU (společný základ)

Podzimní semestr:

Bakalářské studium

SZ6055 Asistentská praxe – asistent pedagoga: 14. 10. - 17. 12. 2021
SZ6036 Asistentská praxe – asistent pedagoga (kombi): individuálně
SZ6084 Asistentská praxe – asistent pedagoga: 1. - 10. 9. 2021
SZ6089 Asistentská praxe – asistent pedagoga (kombi): individuálně
SZ6007 (viz webové stránky katedry sociální pedagogiky)

Navazující magisterské studium (pozn. XX je v kódu zkratka studovaného oboru)

SZ6040, SZ6093, SZ6099 Učitelská praxe 1: 14. 10. - 17. 12. 2021
SZ6050, SZ6095, SZ6099 Učitelská praxe 1 (kombi): 14. 10. - 17. 12. 2021
XX6003, XX6008 Učitelská praxe 2: 22. 11. - 17. 12. 2021
XX6006, XX6008 Učitelská praxe 2 (kombi): 14. 10. - 17. 12. 2021

Jarní semestr:

Bakalářské studium

SZ6085 Asistentská praxe – asistent pedagoga: 21. 2. -14. 5. 2022
SZ6088 Asistentská praxe – asistent pedagoga (kombi): individuálně
SZ6007 (viz webové stránky katedry sociální pedagogiky)

Navazující magisterské studium (pozn. XX je v kódu zkratka studovaného oboru)

XX6002, XX6007 Učitelská praxe 2: 2. 5. – 27. 5. 2022
XX6005, XX6007 Učitelská praxe 2 (kombi): 7. 3. – 14. 5. 2022

Podrobnější informace o jednotlivých praxích najdete na webových stránkách katedry pedagogiky.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.