Harmonogram akademického roku

Úvodní informace k harmonogramu

Harmonogram akademického roku, neboli časové rozvržení jednotlivých studijních období, je po projednání s děkany schválen rektorem a uložen v Informačním systému. Obsahuje zejména vymezení období výuky, zkouškového období, období prázdnin, dále například období pro registraci a zápis předmětů, pro podávání žádostí o zápis do následujícího semestru, datum zveřejnění rozvrhu a další.

Informace pro účastníky celoživotního vzdělávání

Vzdělávání v programech celoživotního vzdělávání je řízeno harmonogramem, který z fakultního vychází, ale v některých položkách se obvykle liší.

Harmonogram aktuálního akademického roku


Období podzim 2020 jaro 2021
Zveřejnění rozvrhu 01.08.2020 18.12.2020
Začátek registrace předmětů 03.08.2020 18.12.2020
Konec registrace předmětů 30.08.2020 31.01.2021
Začátek zápisu předmětů 31.08.2020 01.02.2021
Konec zápisu předmětů 04.10.2020 28.02.2021
Začátek změn v zápisu předmětů 31.08.2020 01.02.2021
Začátek výuky 05.10.2020 01.03.2021
Konec změn v zápisu předmětů 18.10.2020 14.03.2021
Konec výuky 09.01.2021 22.05.2021
Začátek zkouškového období 11.01.2021 24.05.2021
Konec zkouškového období 27.02.2021 03.07.2021
Začátek prodlouženého zkouškového období není není
Konec prodlouženého zkouškového období není není
Bc SZZ Začátek podávání přihlášek 01.09.2020 01.02.2021
Konec podávání přihlášek 30.11.2020 30.03.2021
Začátek státnicového období 18.01.2021 24.05.2021
Konec státnicového období 05.02.2021 25.06.2021
NMgr SZZ Začátek podávání přihlášek 01.09.2020 01.02.2021
Konec podávání přihlášek 30.11.2020 30.03.2021
Začátek státnicového období 18.01.2021 24.05.2021
Konec státnicového období 05.02.2021 25.06.2021
Mgr SZZ Začátek podávání přihlášek 01.09.2020 01.02.2021
Konec podávání přihlášek 30.11.2020 30.03.2021
Začátek státnicového období 18.01.2021 24.05.2021
Konec státnicového období 05.02.2021 25.06.2021
SRZ Začátek podávání přihlášek 01.09.2020 01.02.2021
Konec podávání přihlášek 30.09.2020 01.03.2021
Začátek státnicového období 09.11.2020 12.04.2021
Konec státnicového období 29.01.2021 31.08.2021

Zpřesnění harmonogramu pro absolventské ročníky

Jaro 2021

Poslední semestr v tzv. absolventském ročníku je zkrácený.

Výuka v prezenční formě studia

1. 3. - 10. 4. 2021

Výuka v kombinované formě studia a CŽV

1. 3. - 10. 4. 2021 (mimo velikonoční víkend 2.-3. 4. 2021)

Zkrácené zkouškové období pro absolventské ročníky

12. 4. - 24. 4. 2021

Termín pro splnění všech povinností pro účast u státní závěrečné zkoušky je dán Pokynem děkana č. 1/2019.

Organizace praxí v akademickém roce

Podzimní semestr 2020

5. 10. 2020 – 9. 1. 2021

Jarní semestr 2021

1. 3. – 22. 5. 2021

Upozornění: V době konání praxí výuka příslušných ročníků odpadá.

OBOROVÉ PRAXE

3. ročník bakalářského studia Pedagogického asistentství dvou oborů pro ZŠ, Lektorství cizích jazyků, Obory se zaměřením na vzdělávání

Oborová praxe: 19. 10. - 30. 10. 2020 v podzimním semestru 2020

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ ZŠ

Podzimní semestr (průběžné praxe):

1. ročník
IPPp02: 5. 10. – 9. 10. 2020
IPPk02: 2 dny v semestru (termín si volí student individuálně)

2. ročník
IPPp07: 2 hodiny každý pátek v semestru
IPPk07: 8 hodin v semestru (termín si volí student individuálně)

3. ročník
IPPp11: 2 hodiny každý pátek v semestru
IPPk11: 12 hodin v semestru (termín si volí student individuálně)

Jarní semestr (průběžné praxe):

1. ročník
IPPp05: 2 hodiny každý pátek v semestru
IPPk05: 8 hodin v semestru (termín si volí student individuálně)

2. ročník
IPPp10: 2 hodiny každý pátek v semestru
IPPk10: 8 hodin v semestru (termín si volí student individuálně)

3. ročník
IPPp13: 26. 4. – 30. 4. 2021
IPPk13: 12 hodin v semestru (termín si volí student individuálně)

Podzimní semestr (souvislé praxe):

4. ročník
IPPp15: 9. 11. – 27. 11. 2020
IPPk15: 3 týdny v semestru (termín si volí student individuálně)

5. ročník
ZS1MP_SPP3: 14. 9. – 2. 10. 2020
ZS1MK_SPP3: 3 týdny v semestru (termín si volí student individuálně)

Jarní semestr (souvislé praxe):

4. ročník
IPPp17: 12. 4. – 30. 4. 2021
IPPk17: 3 týdny v semestru (termín si volí student individuálně)

5. ročník
ZS1MP_SPP4: 1. 3. – 27. 3. 2021 (v daném období si student volí 3 týdny)
ZS1MK_SPP4: 3 týdny v semestru (termín si volí student individuálně)

UČITELSTVÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Podzimní semestr:

1. ročník
XPPp02: 26. 10. – 30. 10. 2020
XPPk02: 30. 10., 6. 11. a 13. 11. 2020

2. ročník
XPPp08: každý týden v úterý 8 –12 hod.
XPPk08: 20. a 27. 11. 2020

3. ročník
XPPp13: 5. – 23. 10. 2020
XPPk13: 3 týdny v semestru (termín si volí student individuálně)

Jarní semestr:

1. ročník
XPPp04: každou středu a čtvrtek 8 - 10 hod.
XPPk04: 23. 4. a 30. 4. 2021

2. ročník
XPPp10: 3. – 7. 5. 2021
XPPk10: 23. 4. a 30. 4. 2021

3. ročník
XPPp14: 1. 3. – 2. 4. 2021
XPPk14: 3 týdny v semestru (termín si volí student individuálně)

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

Podzimní semestr:

Jednooborové bakalářské studium speciální pedagogiky (dobíhající programy)

B-SPZP Speciální pedagogika – (3. semestr)

SPp324 Odborná praxe průběžná
V průběhu semestru, vždy v pátek, praxe začíná od 3. týdne výuky podzimního semestru.

SPp339 Odborná praxe průběžná
V průběhu semestru, vždy v pátek, praxe začíná od 3. týdne výuky podzimního semestru.

SPp007 Odborná praxe průběžná
V průběhu semestru, vždy v pátek, praxe začíná od 3. týdne výuky podzimního semestru.

SPp314 Odborná praxe průběžná
V průběhu semestru, vždy v pátek, praxe začíná od 3. týdne výuky podzimního semestru.

Speciální pedagogika – komunikační techniky (5. semestr)

SPpk13 Speciálněpedagogická praxe diagnostická 2. 11. – 27.11. 2020

B-LOG Logopedie – (5. semestr) 4 týdny souvislá

SPpk13 Speciálněpedagogická praxe diagnostická podzim 2021

Dvouoborové studium speciální pedagogiky

web katedry pedagogiky: www.ped.muni.cz/pedagogika/informace-pro-bc

Jednooborové navazující magisterské studium

N-SPZP Speciální pedagogika (3. semestr) 3 týdny

SPp520 Odborná praxe souvislá 2 30.11. – 18. 12. 2020
SPp556 Odborná praxe souvislá 2 30.11. – 18. 12. 2020
SPp562 Odborná praxe souvislá 2 30.11. – 18. 12. 2020
SPp568 Odborná praxe souvislá 2 30.11. – 18. 12. 2020
SPp574 Odborná praxe souvislá 2 30.11. – 18. 12. 2020
IVP127 Odborná praxe souvislá 2 30.11. – 18. 12. 2020

Dobíhající programy

N-LOG Logopedie (3. semestr) 4 týdny

SPpK86 Logopedická praxe II 23.11. – 18. 12. 2020

Dvouoborové navazující magisterské studium

Učitelská praxe 1 a 3 web katedry pedagogiky: www.ped.muni.cz/pedagogika/informace-pro-studenty-a-vyucujici-nmgr-programu

Jarní semestr 2021

Jednooborové bakalářské studium speciální pedagogiky

B-SPZP Speciální pedagogika – (4. semestr) 4 týdny

SPp325 Odborná praxe souvislá 1 29.3. – 23. 4. 2021
SPp340 Odborná praxe souvislá 1 29.3. – 23. 4. 2021
SPp339 Odborná praxe souvislá 1 29.3. – 23. 4. 2021

B-SPZP Speciální pedagogika - dobíhající program– (6. semestr) 2 týdny

SPp316 Odborná praxe souvislá 1.3. – 12. 2. 2021

B-SPZP Speciální pedagogika – (6. semestr) 4 týdny

SPp327 Odborná praxe souvislá 2 Jaro 2022
SPp342 Odborná praxe souvislá 2 Jaro 2022

B-LOG Logopedie– (4.semestr) 2 týdny

SPpK12 Speciálněpedagogická praxe 12.4. – 23. 4. 2021

B-LOG Logopedie (6. semestr) 4 týdny

SPpK14 Speciálněpedagogická praxe intervenční jaro 2022

Jednooborové navazující magisterské studium

N-SPZP Speciální pedagogika – (2. semestr) 2 týdny

SPp519 Odborná praxe souvislá 1 10.5. – 21.5. 2021
SPp555 Odborná praxe souvislá 1 10.5. – 21.5. 2021
SPp561 Odborná praxe souvislá 1 10.5. – 21.5. 2021
SPp567 Odborná praxe souvislá 1 10.5. – 21.5. 2021
SPp573 Odborná praxe souvislá 1 10.5. – 21.5. 2021
IVp126 Odborná praxe souvislá 1 10.5. – 21.5. 2021

N-SPZP Speciální pedagogika (4. semestr) 4 týdny

SPp521 Odborná praxe souvislá 3 1.3. – 26.3. 2021
SPp557 Odborná praxe souvislá 3 1.3. – 26.3. 2021
SPp563 Odborná praxe souvislá 3 1.3. – 26.3. 2021
SPp569 Odborná praxe souvislá 3 1.3. – 26.3. 2021
SPp575 Odborná praxe souvislá 3 1.3. – 26.3. 2021
IVp128 Odborná praxe souvislá 3 1.3. – 26.3. 2021

N-LOG Logopedie (2. semestr) 2 týdny

SPpK85 Logopedická praxe I 10.5. – 21.5. 2021

N-LOG Logopedie (4. semestr) 4 týdny

SPpK87 Logopedická praxe III 1.3. – 26.3. 2021

Dvouoborové navazující magisterské studium

Učitelská praxe 2 web katedry pedagogiky: www.ped.muni.cz/pedagogika/informace-pro-studenty-a-vyucujici-nmgr-programu

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA

Podzimní semestr:

SOp135 Praxe průběžná sociální (24 h., opět nezasahuje do výuky)
SOp136 Praxe souvislá volnočasová (10 dní v průběhu léta, nebude zasahovat do výuky)
SOp155 Praxe výběrová (celé září: 1. - 30. 9.)

Jarní semestr:

SOp115 Exkurze do odborných zařízení
SOp145 Praxe sociální souvislá 24. 5. - 5. 6. 2021

PRAXE PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO MODULU (společný základ)

3. ročník bakalářského studia – Pedagogicko-psychologická praxe (průběžně):

v podzimním semestru 2020: 12. 10. 2020 – 18. 12. 2020
nebo
v jarním semestru 2021: 8. 3. 2021 – 21. 5. 2021

Podzimní semestr:

Bakalářské studium

Asistentská praxe – asistent pedagoga

SZ6055 15. 10. 2020– 29. 1. 2021
SZ6036 - kombi Individuálně
SZ6007 (viz webové stránky katedry sociální pedagogiky)

Navazující magisterské studium (pozn. XX je v kódu zkratka studovaného oboru)

SZ6040, SZ6093, SZ6099 15. 10. – 18. 12. 2020
SZ6050, SZ6099, SZ6095 - kombi 19. 10. – 18. 12. 2020
XX6003 ,XX6008 23. 11. – 18. 12. 2020
XX6006, XX6008 - kombi 19. 10. – 18. 12. 2020

Jarní semestr:

Bakalářské studium

Asistentská praxe – asistent pedagoga

SZ6085 8. 3. 2021 - 11. 6. 2021 (nástup na praxi: 8. 3. 2021 v 7:45; organizační schůzka k praxím 1. 3. 2021)
SZ6088- kombi individuálně
SZ6007 (viz katedra sociální pedagogiky)

Navazující magisterské studium (pozn. XX je v kódu zkratka studovaného oboru)

XX6002, XX6007 10. 5. – 4. 6. 2021
XX6005, XX6007 - kombi 15. 3. - 21. 5. 2021

Podrobnější informace o jednotlivých praxích najdete na webových stránkách katedry pedagogiky: www.ped.muni.cz/pedagogika/praxe

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.