Harmonogram akademického roku

Úvodní informace k harmonogramu

Harmonogram akademického roku, neboli časové rozvržení jednotlivých studijních období, je po projednání s děkany schválen rektorem a uložen v Informačním systému. Obsahuje zejména vymezení období výuky, zkouškového období, období prázdnin, dále například období pro registraci a zápis předmětů, pro podávání žádostí o zápis do následujícího semestru, datum zveřejnění rozvrhu a další.

Harmonogram aktuálního akademického roku


Období podzim 2022 jaro 2023
Zveřejnění rozvrhu 01.08.2022 19.12.2022
Začátek registrace předmětů 01.07.2022 05.12.2022
Konec registrace předmětů 01.08.2022 29.01.2023
Začátek zápisu předmětů 02.08.2022 30.01.2023
Konec zápisu předmětů 11.09.2022 12.02.2023
Začátek změn v zápisu předmětů 02.08.2022 30.01.2023
Začátek výuky 12.09.2022 13.02.2023
Konec změn v zápisu předmětů 25.09.2022 26.02.2023
Konec výuky 17.12.2022 13.05.2023
Začátek zkouškového období 02.01.2023 15.05.2023
Konec zkouškového období 11.02.2023 01.07.2023
Začátek prodlouženého zkouškového období není není
Konec prodlouženého zkouškového období není není
Bc SZZ Začátek podávání přihlášek 01.09.2022 01.02.2023
Konec podávání přihlášek 30.11.2022 30.03.2023
Začátek státnicového období 16.01.2023 22.05.2023
Konec státnicového období 03.02.2023 23.06.2023
NMgr SZZ Začátek podávání přihlášek 01.09.2022 01.02.2023
Konec podávání přihlášek 30.11.2022 30.03.2023
Začátek státnicového období 16.01.2023 22.05.2023
Konec státnicového období 03.02.2023 23.06.2023
Mgr SZZ Začátek podávání přihlášek 01.09.2022 01.02.2023
Konec podávání přihlášek 30.11.2022 30.03.2023
Začátek státnicového období 16.01.2023 22.05.2023
Konec státnicového období 03.02.2023 23.06.2023
SRZ Začátek podávání přihlášek 01.09.2022 01.02.2023
Konec podávání přihlášek 30.11.2022 28.02.2023
Začátek státnicového období 07.11.2022 10.04.2023
Konec státnicového období 27.01.2023 31.08.2023

Zpřesnění harmonogramu pro absolventské ročníky

Jaro 2023

Poslední semestr v tzv. absolventském ročníku je zkrácený.

Výuka v ve všech formách studia

13. 2. – 25. 3. 2023

Zkrácené zkouškové období pro absolventské ročníky

27. 3. – 25. 4. 2023

Termín pro splnění všech povinností pro účast u státní závěrečné zkoušky je dán Pokynem děkana č. 1/2019.

Pokyn děkana č. 1/2019 Státní zkoušky

Organizace praxí v akademickém roce

Podzimní semestr 2022

12. 9. 2022 – 17. 12. 2022

Jarní semestr 2023

13. 2. 2023 – 13. 5. 2023

Upozornění: V době konání praxí výuka příslušných ročníků odpadá.

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ ZŠ

Podzimní semestr (průběžné praxe):

1. ročník
IPPp02 Vstupní pedagogická praxe: 12. 9. – 16. 9. 2022
IPPk02 Vstupní pedagogická praxe: 2 dny v semestru (termín si volí student individuálně)

2. ročník
IPPp07 Asistentská pedagogická praxe 1: 2 hodiny každý pátek v semestru
IPPk07 Asistentská pedagogická praxe 1: 8 hodin v semestru (termín si volí student individuálně)

3. ročník
IPPp34 Praxe k pedagogicko-psychologické diagnostice 1: 2 hodiny každý pátek v semestru
IPPk34 Praxe k pedagogicko-psychologické diagnostice 1: 12 hodin v semestru (termín si volí student individuálně)

Jarní semestr (průběžné praxe):

1. ročník
IPPp05 Pedagogicko-psychologická praxe: 2 hodiny každý pátek v semestru
IPPk05 Pedagogicko-psychologická praxe: 8 hodin v semestru (termín si volí student individuálně)

2. ročník
IPPp10 Asistentská pedagogická praxe 2: 2 hodiny každý pátek v semestru
IPPk10 Asistentská pedagogická praxe 2: 8 hodin v semestru (termín si volí student individuálně)

3. ročník
IPPp35 Praxe k pedagogicko-psychologické diagnostice 2: 27. 3. – 31. 3. 2023
IPPk35 Praxe k pedagogicko-psychologické diagnostice 2: 12 hodin v semestru (termín si volí student individuálně)

Podzimní semestr (souvislé praxe):

4. ročník
IPPp15 Souvislá pedagogická praxe 1: 31. 10. – 18. 11. 2022
IPPk15 Souvislá pedagogická praxe 1: 3 týdny v semestru (termín si volí student individuálně)

5. ročník
IPPp19 Souvislá pedagogická praxe 3: 1. 9. – 23. 9. 2022
IPPk19 Souvislá pedagogická praxe 3: 4 týdny v semestru (termín si volí student individuálně)

Jarní semestr (souvislé praxe):

4. ročník
IPPp17 Souvislá pedagogická praxe 2: 20. 3. – 6. 4. 2023
IPPk17 Souvislá pedagogická praxe 2: 3 týdny v semestru (termín si volí student individuálně)

5. ročník
IPPp22 Souvislá pedagogická praxe 4: 13. 2. – 31. 3. 2023 (v daném období si student individuálně volí 4 týdny)
IPPk22 Souvislá pedagogická praxe 4: 4 týdny v semestru (termín si volí student individuálně)

UČITELSTVÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Podzimní semestr:

1. ročník
XPPp02 Vstupní pedagogická praxe: 3. 10. – 7. 10. 2022
XPPk02 Vstupní pedagogická praxe: 24. 9., 15. 10. a 22. 10. 2022

2. ročník
XPPp08 Asistentská pedagogická praxe: každý týden v úterý 8–12 hod.
XCJp14 Reflektovaná praxe k didaktice jazykové výchovy (4. a 5. týden)
XCJp15 Reflektovaná praxe k didaktice literární výchovy (6. a 8. týden) – 21. 10. a 4. 11. 2022
XPPk08 Asistentská pedagogická praxe: 18.11. a 2. 12. 2022
XCJk14 Reflektovaná praxe k didaktice jazykové výchovy (termín si volí student individuálně)
XCJk15 Reflektovaná praxe k didaktice literární výchovy (termín si volí student individuálně)

3. ročník
XPPp13 Souvislá pedagogická praxe: 12. 9. – 30. 9. 2022
XTVp34 Reflektovaná praxe k praktiku tělesné výchovy a výchovy ke zdraví (9.–11. týden)
XPPk13 Souvislá pedagogická praxe: 3 týdny v semestru (termín si volí student individuálně)
XTVk34 Reflektovaná praxe k praktiku tělesné výchovy a výchovy ke zdraví (termín si volí student individuálně)

Jarní semestr:

1. ročník
XPPp04 Průběžná pedagogická praxe: každou středu a čtvrtek 8 - 10 hod.
XPPk04 Průběžná pedagogická praxe: 14. 4. a 21. 4. 2023

2. ročník
XPPp16 Praxe kurikula předškolního vzdělávání 24. – 27. 4. 2023
XHVp09 Reflektovaná praxe k didaktice HV2 14. 4. a 21. 4. 2023
XVVp07 Reflektovaná praxe k výtvarným projektům (termín si volí student individuálně)
XPPk16 Praxe kurikula předškolního vzdělávání: 28. 4. a 5. 5. 2023
XHVk09 Reflektovaná praxe k didaktice HV2 (termín si volí student individuálně)
XVVp07 Reflektovaná praxe k výtvarným projektům

3. ročník
XPPp14 Pedagogická praxe klinická: 13. 2. – 17. 3. 2023
XPPk14 Pedagogická praxe klinická: 13. 2. – 3. 3. 2023

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA
Podzimní semestr / B-SPZP, N-SPZP, B-LOG, N-LOG (prezenční):
B-SPZP Speciální pedagogika

Logopedie – surdopedie
SPp324/ SP3810 Odborná praxe průběžná: 3. 10. – 16. 12. 2022

Psychopedie (+ etopedie, somatopedie, oftalmopedie)
SPp339/ SP3840 Odborná praxe průběžná: 3. 10. – 16. 12. 2022

B-LOG Logopedie

SPpK13/ SP3892 Sp. ped. praxe diagnostická: 26. 9. – 21. 10. 2022

N-SPZP Speciální pedagogika

Logopedie – surdopedie
SPp520/ SP2182 Odborná praxe souvislá 2: 21. 11. – 9. 12. 2022

Mentální postižení – PAS
SPp568/ SP2482 Odborná praxe souvislá 2: 21. 11. – 9. 12. 2022

Oftalmopedie
SPp556/ SP2282 Odborná praxe souvislá 2: 21. 11. – 9. 12. 2022

Poruchy chování
SPp562/ SP2382 Odborná praxe souvislá 2: 21. 11. – 9. 12. 2022

Více vad
SPp574/ SP2582 Odborná praxe souvislá 2: 21. 11. – 9. 12. 2022

N-LOG Logopedie

SPpK86/ SP2728 Logopedická praxe 2: 21. 11. – 16. 12. 2022

Jarní semestr / B-SPZP, N-SPZP, B-LOG, N-LOG (prezenční):
B-SPZP Speciální pedagogika

Logopedie – surdopedie
SPp325/ SP3811 Odborná praxe souvislá 1: 17. 4. – 12. 5. 2023
SPp327/ SP3812 Odborná praxe souvislá 2: 13. 2. – 10. 3. 2023

Psychopedie (+ etopedie, somatopedie, oftalmopedie)
SPp340/ SP3841 Odborná praxe souvislá 1: 17. 4. – 12. 5. 2023
SPp342/ SP3842 Odborná praxe souvislá 2: 13. 2. – 10. 3. 2023

B-LOG Logopedie

SPpK12/ SP3991 Speciálněpedagogická praxe: 17. 4. – 28. 4. 2023
SPpK14/ SP3893 Sp. ped. praxe intervenční: 13. 2. – 10. 3. 2023

N-SPZP Speciální pedagogika

Logopedie – surdopedie
SPp519/ SP2181 Odborná praxe souvislá 1: 1. 5. – 12. 5. 2023
SPp521/ SP2183 Odborná praxe souvislá 3: 13. 2. – 10. 3. 2023

Mentální postižení – PAS
SPp567/ SP2481 Odborná praxe souvislá 1: 1. 5. – 12. 5. 2023
SPp569/ SP2483 Odborná praxe souvislá 3: 13. 2. – 10. 3. 2023

Oftalmopedie
SPp555/ SP2281 Odborná praxe souvislá 1: 1. 5. – 12. 5. 2023
SPp557/ SP2283 Odborná praxe souvislá 3: 13. 2. – 10. 3. 2023

Poruchy chování
SPp561/ SP2381 Odborná praxe souvislá 1: 1. 5. – 12. 5. 2023
SPp563/ SP2383 Odborná praxe souvislá 3: 13. 2. – 10. 3. 2023

Více vad
SPp573/ SP2581 Odborná praxe souvislá 1: 1. 5. – 12. 5. 2023
SPp575/ SP2583 Odborná praxe souvislá 3: 13. 2. – 10. 3. 2023

N-LOG Logopedie

SPpK85/ SP2718 Logopedická praxe 1: 1. 5. – 12. 5. 2023
SPpK87/ SP2738 Logopedická praxe 3: 3. 2. – 10. 3. 2023

PRAXE PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO MODULU (společný základ)

Podzimní semestr:

Bakalářské studium

SZ6055 Asistentská praxe – asistent pedagoga 1: 13. 10. - 16. 12. 2022
SZ6036 Asistentská praxe – asistent pedagoga 1 /kombi: individuálně
SZ6084 Asistentská praxe – asistent pedagoga 3: 1. - 14. 9. 2022
SZ6089 Asistentská praxe – asistent pedagoga 3 /kombi: individuálně
SZ6111 Oborová tandemová praxe individuálně
SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 (viz webové stránky katedry sociální pedagogiky)

Navazující magisterské studium (pozn. XX je v kódu zkratka studovaného oboru)

SZ6040, SZ6093, SZ6099 Učitelská praxe 1: 13. 10. - 16. 12. 2022
SZ6050, SZ6095, SZ6099 Učitelská praxe 1 - kombi: 10. 10. - 16. 12. 2022
XX6003, XX6008 Učitelská praxe 3: 21. 11. - 16. 12. 2022
XX6006, XX6008 Učitelská praxe 3 - kombi: 17. 10. - 16. 12. 2022

Jarní semestr:

Bakalářské studium

SZ6085 Asistentská praxe – asistent pedagoga 2: 20. 2. -13. 5. 2023
SZ6088 Asistentská praxe – asistent pedagoga 2 /kombi: individuálně
SZ6112 Oborová tandemová praxe 2: individuálně
SZ6086 Asistentská praxe - doučování 2 (viz webové stránky katedry sociální pedagogiky)

Navazující magisterské studium (pozn. XX je v kódu zkratka studovaného oboru)

XX6002, XX6007 Učitelská praxe 2: 2. 5. – 26. 5. 2023
XX6005, XX6007 Učitelská praxe 2 - kombi: 6. 3. – 13. 5. 2023

Podrobnější informace o jednotlivých praxích najdete na webových stránkách katedry pedagogiky.

Státní závěrečné zkoušky

Informace týkající se organizace státních závěrečných zkoušek včetně odkazu na tzv. rámcový harmonogram SZZ prosím hledejte na samostatném webu v sekci pro studenty a studentky.

státní zkoušky vč. harmonogramu

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.