Až do odvolání se provoz PdF MU řídí semaforem, jehož aktuální barva je červená. Aktuální informace v souvislosti se šířením nákazy COVID-19 najdete zde.

Budova PedF, Poříčí 31a, CVIDOS, Pedagogická fakulta

Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání

Sídlo: Poříčí 538/31, 603 00 Brno, CVIDOS
Korespondenční adresa: Poříčí 623/7, 603 00 Brno
telefon: 549 49 7271
e-mail:

Webové stránky pracoviště

Zaměstnanci

 Dlouhodobě mimo výkon práce