Až do odvolání se provoz PdF MU řídí semaforem, jehož aktuální barva je červená. Aktuální informace v souvislosti se šířením nákazy COVID-19 najdete zde.

Legislativa a vnitřní směrnice

Legislativa

Vnitřní předpisy, směrnice