Často kladené dotazy

Téma BP/DP v rozpisu témat 

Kam mám nahrát projekt?

Projekt nenahráváte, ale vepisujete do kolonky "Oficiální zadání" ve Vašem tématu.

Jak mám vepsat projekt do tématu?

Klikejte: Student --> Vyberte rozpis ve kterém máte vypsáno téma --> Zobrazí se Vám Vaše téma, klikněte na "Zobrazit operace" --> Editovat --> projekt vepište do kolonky "Oficiální zadání" a dole nezapomeňte Uložit.

Jak mám upravit název tématu, doplnit anglický název nebo změnit vedoucího práce (nebo upravit jakékoliv další údaje u tématu)?

Klikejte: Student --> Vyberte rozpis ve kterém máte vypsáno téma --> Zobrazí se Vám Vaše téma, klikněte na "Zobrazit operace" --> Editovat --> opravte název a anglický název nebo jiné údaje a dole nezapomeňte Uložit.

Kdy a co má být v tématu uvedeno?

Téma si typicky studující vybírá nebo vypisuje v rámci předmětu Bakalářská/Diplomová práce - projekt. V průběhu práce je možné změnit název práce, případně změnit vedoucí/ho apod. Důležité je, aby studující hlásící se k obhajobě práce v daném semestru nejpozději do 20. března (pokud je přihlášen k obhajobě v jarním semestru) nebo 10. listopadu (pokud je přihlášen k obhajobě v podzimním semestru) zkontroloval/a a případně aktualizoval/a údaje v tématu závěrečné práce.

V tématu musí být správně uveden název práce česky a anglicky a vedoucí práce. Projekt necháváte v podobě, v jaké jste ho původně odevzdávali.

Po 20. březnu nebo 10. listopadu budou stávající informace z tématu převedeny Vaší studijní referentkou do archivu práce, který se tímto úkonem v ISu otevře pro nahrání souboru s prací. Pozor, dodatečně provedené změny v tématu práce se automaticky v archívu neprojeví!

Snažím se nahrát projekt, upravit název (či jiné údaje), ale nejde mi to, v čem je problém?

Pokud postupujete podle návodu na úpravu tématu (viz výše) a po kliknutí na "Úprava tématu varianty" Vám IS napíše: "Nemáte oprávnění manipulovat s tématem", tak Vám Váš vedoucí nepovolil úpravu tématu. Kontaktujte Vašeho vedoucího a požádejte ho, aby Vám úpravu tématu povolil.

Jak mi vedoucí povolí editaci tématu?

Váš vedoucí musí klikat: Školitel --> u názvu Vašeho tématu na Záznam v Rozpisu studentů --> Manipulace se seznamem přihlášených studentů --> zaklikne zaklikávátko u Umožnit studentovi doplnit či změnit název, zadání, literaturu --> dole Uložit.

V případě, že vedoucí nebude vědět jak postupovat, tak se může obrátit na fakultní IS-techničku (istech@fi.muni.cz), která mu postup ukáže.

Kdy mi bude zpřístupněn archiv k nahrátí práce?

Vaše referentky kontrolují jednotlivá témata a převádí je do archivu, což u všech studentů přihlášených k SZZ může trvat i několik dní. Obvykle mají všichni studenti archiv přístupný kolem 25.března nebo 15. listopadu.

Je po 25. 3. nebo po 15. 11. a stále nemám přístupný archiv, co teď?

Zkontrolujte, jestli jste měli u tématu doplněny všechny požadované údaje, tj. vedoucího, český a anglický název. Pokud Vám chyběl některý z těchto údajů, tak Vám Vaše referentka nemohla téma do archivu převést. Doplňte požadované údaje a kontaktujte Vaši paní referentku s žádostí, jestli Vám téma do archivu ještě převede.

Pozor: Vzhledem k tomu, že jste nedodržel/a termín pro doplnění údajů, tak Vám nemusí být vyhověno.

Kdy a kam vkládám anotace a klíčová slova?

Anotace a klíčová slova vkládáte až do archivu závěrečné práce. Vepisujete je do kolonek k tomu určených a IS z nich sám pak vytvoří textové soubory, které nahraje do archivu (Vy je v podobě souborů do archivu nenahráváte).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.