Často kladené dotazy

Dotazy k praxím

Na koho se mohu obrátit ohledně praxí?

Asistentské praxe (pro bakalářská studia)

 • Mohu splnit asistentskou praxi na škole, kterou si vyberu?
  Ne, praxi je možné absolvovat pouze na školách nabízených fakultou.
 • Splnil jsem v minulosti předmět  SZ7BP_PdPx Pedagogicko-psychologická praxe(nebo SZ7BK_PdPx Pedagogicko-psychologická praxe v kombinovaném studiu ) mohu si ho nechat uznat za předmět Asistentská praxe nebo Asistentská praxe - asistent pedagoga (kódy pro prezenční studium: SZ6007SZ6055kódy pro kombinované studium: SZ6032SZ6036)?
  Ne. V případě předmětu SZ7BP_PdPX (SZ7BK_PdPx v kombinovaném studiu) jde o praxi volnočasově zaměřenou, nikoliv o praxi, při níž student získává zkušenost s doučováním individuálně nebo jako asistent pedagoga, proto není možné praxi uznat.

Učitelské praxe (pro navazující magisterská studia)

Zde najdete návody k přihlášení, video průvodce, tak I návod psaný v pdf souboru.

NÁVODY

Praxe a ERASMUS

 • Mohu si zapsat a splnit v ČR předmět Učitelská praxe (1, 2 nebo 3) i když jsem v daném semestru na ERASMU? 
  Ano, praxi dle Směrnice děkana č. 4/2015 máte možnost ještě plnit v době výuky v následujícím semestru.
 • Co musím udělat na začátku semestru?
  • Zapíšete si předmět praxe.
  • Individuálně si domluvíte praxi na škole.
 • Mohu Učitelskou praxi splnit v zahraničí? 
  Ano, ale v tomto případě si nezapisujete předmět, nezadáváte školu do rozpisů, pouze uvedete český ekvivalent v Learning agreement a po návratu ze zahraničí si praxi prostřednictvím úřadovny v ISu necháte uznat.

Praxe na specifických oborech

 • Kde mám splnit praxi je-li jedním z mých oborů Učitelství speciální pedagogiky pro ZŠ?
  Vykonání praxe za speciální pedagogiku záleží i na vaší specializaci v rámci speciální pedagogiky. Pokud jsou na fakultní škole, kde je realizována praxe za váš druhý obor integrováni i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (postižení žáka dle zvolené specializace), je možné absolvovat praxi i na běžné škole. Pro větší přehled však doporučujeme zvolit školu speciální, která se zaměřuje na určitý okruh žáků s postižením. Příklad: máte-li zaměření na více vad, je vhodné zvolit školu, která vzdělává tyto žáky (případně v průběhu praxí volit školy se zaměření na psychopedii, somatopedii a oftalmopedii), pokud se zaměřujete na logopedii, tak školu, která se zaměřuje na edukaci těchto dětí/ žáků.

 • Jsem mezifakultní student, plním také předměty k praxím?
  Ano, plníte. Mezifakultní studenti si zapisují v 1. až 3. semestru studia předměty Učitelská praxe 1, 2, 3. Parametry pro mezifakultní studenty jsou stejné jako u jednooborových studentů – počet hodin je však poloviční, Seminář k praxi si student zapisuje během studia pouze 1x.

Máte ještě dotazy ohledně praxí,
na koho se máte obrátit?

S případnými dotazy k organizaci a administraci Asistentské praxe - asistent pedagoga 1, 2, 3 a Učitelské praxe 1, 2 a 3 se obracejte na oddělení praxí na Katedře pedagogiky Pedagogické fakulty MU - pedpraxe@ped.muni.cz

V případě dotazů k obsahové stránce UP1 a Semináře k učitelské praxi se obracejte na vyučujícího předmětu – pedagoga, viz sylabus.

V případě UP2 a UP3 se obracejte na oborovou katedru (vyučující předmětu – oborový didaktik, viz sylabus).

PRAXE KONTAKTY

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.