Studijní oddělení

Adresa sídla oddělení

Pedagogická fakulta MU
Studijní oddělení

Poříčí 7
603 00 BRNO

Ústředna: +420 549 49 1111

Telefonní kontakty na jednotlivé osoby najdete níže.

IČO univerzity (pro všechny fakulty): 00216224

Úřední hodiny pro osobní návštěvu
Aktualizace: 30. 3. 2020

V návaznosti na omezení volného pohybu osob vyhlášeného vládou ČR od 16. 3. 2020 a v návaznosti na opatření rektora MU ze dne 26. 3. 2020 o zrušení kontaktní výuky do 15. 5. 2020 jsou úřední hodiny pro osobní návštěvu do odvolání zcela zrušeny.

O dalším vývoji budeme zde na stránkách informovat.

Všem studujícím doporučujeme pravidelné sledování univerzitní poštovní schránky a webových stránek www.muni.cz/koronavirus.

O studijním oddělení

Hlavním posláním oddělení je péče o studijní evidenci v bakalářských a magisterských programech. Pracovníci oddělení ve svých úředních hodinách poskytují konzultace týkající se běžných studijních záležitostí a situací, vystavují potvrzení o studiu.

Při osobní návštěvě studijního oddělení prosím respektujte stanovené úřední hodiny jednotlivých zaměstnanců. Očekávané změny v úředních hodinách uvádíme na vývěsce v Informačním systému. V elektronické komunikaci očekáváme kontakt z univerzitních e-mailových schránek učo@mail.muni.cz. Pro telefonický kontakt doporučujeme využít čas mimo úřední hodiny — v jejich průběhu se přednostně věnujeme příchozím studentům. Děkujeme za pochopení.

Pozor, součástí týmu studijního oddělení jsou dvě paní Daňkové. Rozlišujte! :)

 

Zaměstnanci, kontakty, úřední hodiny

Mgr. Petr Šimík

vedoucí studijního oddělení

telefon: 549 49 1605
e‑mail:

Úřední hodiny

Zajišťovaná agenda

 • komplexní řízení a organizace práce oddělení
 • organizace a koordinace činností spojených s přijímacím řízením ke studiu v bakalářských a magisterských programech

Agenda evidence studia

Radka Červinková, DiS.

studijní referentka

telefon: 549 49 3362
e‑mail:

Úřední hodiny

Zajišťovaná agenda

 • potvrzení o studiu, revalidační známky pro ISIC
 • agenda studií bakalářského programu - jednooborová studia:
  - Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání
  - Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
  - Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání
  - Výtvarná výchova a vizuální tvorba se zaměřením na vzdělávání
  - Učitelství pro mateřské školy
  - Vychovatelství
 • agenda studií navazujícího magisterského programu - jednooborová studia:
  - Učitelství francouzského jazyka pro ZŠ
  - Učitelství německého jazyka pro ZŠ
  - Učitelství ruského jazyka pro ZŠ
  - Speciální pedagogika + Logopedie (neučitelské programy)

Bc. Eva Daňková

studijní referentka

telefon: 549 49 3481
e‑mail:

Úřední hodiny

Zajišťovaná agenda

 • potvrzení o studiu, revalidační známky pro ISIC
 • agenda studií magisterského (pětiletého) programu:
  - ZS15 Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
 • agenda studií navazujícího magisterského programu:
  - všechny obory programu Učitelství pro ZŠ (mimo jednooborová studia AJ2, FJ2, NJ2, RJ2)
  - všechny obory programu Učitelství pro SŠ (mimo jednooborové studium UOP)

Radka Fajmonová

studijní referentka

telefon: 549 49 3833
e‑mail:

Úřední hodiny

Zajišťovaná agenda

 • potvrzení o studiu, revalidační známky pro ISIC
 • agenda studií bakalářského programu:
  - dvouoborová studia dle příjmení R - Ž
  - jednooborová Speciální pedagogika, Logopedie

Ivana Luklová

studijní referentka

telefon: 549 49 5413
e‑mail:

Úřední hodiny

Zajišťovaná agenda

 • potvrzení o studiu, revalidační známky pro ISIC
 • agenda studií bakalářského programu - jednooborová studia:
  - Učitelství praktického vyučování
  - Sociální pedagogika
  - Sociální pedagogika a volný čas
 • agenda studií navazujícího magisterského programu - jednooborová studia:
  - Učitelství anglického jazyka pro ZŠ
  - Učitelství odborných předmětů pro SŠ
  - Sociální pedagogika
  - Sociální pedagogika a volný čas

Mgr. Alexandra Maloňová

studijní referentka

telefon: 549 49 4249
e‑mail:

Úřední hodiny

Zajišťovaná agenda

 • potvrzení o studiu, revalidační známky pro ISIC, hesla do ISu
 • agenda studií bakalářského programu:
  - dvouoborová studia dle příjmení A - Q

Ostatní studijní agendy - stipendia, poplatky, rozvrhy, studijní katalogy

Hana Bednářová

studijní referentka

telefon: 549 49 3254
e‑mail:
Úřední hodiny
Zajišťovaná agenda
 • stipendia
 • sociální agenda
 • ubytování
 • informace o přijímacím řízení (navazující magisterské programy)

Michaela Daňková

studijní referentka

telefon: 549 49 5423
e‑mail:
Úřední hodiny
Zajišťovaná agenda
 • studijní průkazy a revalidační známky pro ISIC
 • veškerá potvrzení o studiu
 • poplatky spojené se studiem
 • informace o přijímacím řízení (bakalářské programy)

Ing. Nikola Rimešová

studijní referentka

telefon: 549 49 6116
e‑mail:
Úřední hodiny
Zajišťovaná agenda
 • rezervace místností
 • rozvrhy
 • studijní katalogy
 • registrační a kontrolní šablony

Proděkani pro studium

doc. Mgr. Tomáš Káňa, Ph.D.

proděkan pro bakalářské studium a přijímací řízení

telefon: 549 49 1623
e‑mail:
Konzultační hodiny ve zkouškovém období podzim 2019
od 6. 1. do 14. 2. 2020
 • úterý odpoledne (mimo 4. 2.), vždy po předchozí domluvě e-mailem: kana@ped.muni.cz
Konzultační hodiny v semestru jaro 2020
od 17. 2. do 9. 5. 2020
 • kdykoliv e-mailem: kana@ped.muni.cz
 • osobně: středa 11:00-11:45 hodin v pracovně studijních proděkanů, 13:00-13:30 hodin v pracovně na KNJ
 • osobně: pátek 14. 2., 28. 2., 13. 3., 27. 3. a 17. 4. v čase 12:00–13:00 hodin na v pracovně studijních proděkanů, 13.00 - 13.30 hodin v pracovně na KNJ (ostatní pátky jen po předchozí domluvě)

PhDr. David Kroča, Ph.D.

proděkan pro magisterské studium

telefon: 549 49 1624
e‑mail:
Konzultační hodiny ve zkouškovém období podzim 2019
od 6. 1. do 14. 2. 2020
Konzultační hodiny v semestru jaro 2020
od 17. 2. do 9. 5. 2020
 • středa v čase 12:00-13:00 hodin v pracovně studijních proděkanů
 • pondělí v čase 16:00-17:00 hodin v pracovně na KČJL