Studijní oddělení

Adresa sídla oddělení

Pedagogická fakulta MU
Studijní oddělení

Poříčí 7
603 00 BRNO

Ústředna: +420 549 49 1111
Spojovatelka
- vrátnice Poříčí 9: +420 549 49 1610

Identifikační číslo univerzity (pro všechny fakulty): 00216224

Sobotní úřední hodiny

Abychom vyšli vstříc těm z Vás, kteří fakultu navštěvujete především o sobotách a je pro Vás obtížné, ne-li téměř nemožné, dostavit se na studijní oddělení osobně v obvyklých úředních hodinách, nabízíme možnost předat dokumenty či převzít potvrzení o studiu, nebo také osobně konzultovat některé studijní otázky, ve vybraných sobotách podzimního semestru 2019.

Otevřeno pro Vás bude

 • v sobotu 30. 11. 2019 od 9:00 do 12:00 hodin – referentka Ivana Luklová,
 • v sobotu 7. 12. 2019 od 9:00 do 12:00 hodin – referentka Radka Červinková,
 • v sobotu 14. 12. 2019 od 9:00 do 12:00 hodin – referentka Eva Daňková.

O studijním oddělení

Hlavním posláním oddělení je péče o studijní evidenci v bakalářských a magisterských programech. Pracovníci oddělení ve svých úředních hodinách poskytují konzultace týkající se běžných studijních záležitostí a situací, vystavují potvrzení o studiu.

Při osobní návštěvě studijního oddělení prosím respektujte stanovené úřední hodiny jednotlivých zaměstnanců. Očekávané změny v úředních hodinách uvádíme na vývěsce v Informačním systému. V elektronické komunikaci očekáváme kontakt z univerzitních e-mailových schránek učo@mail.muni.cz. Pro telefonický kontakt doporučujeme využít čas mimo úřední hodiny — v jejich průběhu se přednostně věnujeme příchozím studentům. Děkujeme za pochopení.

Pozor, součástí týmu studijního oddělení jsou dvě paní Daňkové. Rozlišujte! :)

 

Zaměstnanci, kontakty, úřední hodiny

Mgr. Petr Šimík

vedoucí studijního oddělení

telefon: 549 49 1605
e‑mail:

Úřední hodiny

Zajišťovaná agenda

 • komplexní řízení a organizace práce oddělení
 • organizace a koordinace činností spojených s přijímacím řízením ke studiu v bakalářských a magisterských programech

Agenda evidence studia

Radka Červinková, DiS.

studijní referentka

telefon: 549 49 3362
e‑mail:

Úřední hodiny

Zajišťovaná agenda

 • potvrzení o studiu, revalidační známky pro ISIC
 • agenda studií bakalářského programu - jednooborová studia:
  - Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání
  - Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
  - Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání
  - Výtvarná výchova a vizuální tvorba se zaměřením na vzdělávání
  - Učitelství pro mateřské školy
  - Vychovatelství
 • agenda studií navazujícího magisterského programu - jednooborová studia:
  - Učitelství francouzského jazyka pro ZŠ
  - Učitelství německého jazyka pro ZŠ
  - Učitelství ruského jazyka pro ZŠ
  - Speciální pedagogika + Logopedie (neučitelské programy)

Bc. Eva Daňková

studijní referentka

telefon: 549 49 3481
e‑mail:

Úřední hodiny

Zajišťovaná agenda

 • potvrzení o studiu, revalidační známky pro ISIC
 • agenda studií magisterského (pětiletého) programu:
  - ZS15 Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
 • agenda studií navazujícího magisterského programu:
  - všechny obory programu Učitelství pro ZŠ (mimo jednooborová studia AJ2, FJ2, NJ2, RJ2)
  - všechny obory programu Učitelství pro SŠ (mimo jednooborové studium UOP)

Radka Fajmonová

studijní referentka

telefon: 549 49 3833
e‑mail:

Úřední hodiny

Zajišťovaná agenda

 • potvrzení o studiu, revalidační známky pro ISIC
 • agenda studií bakalářského programu:
  - dvouoborová studia dle příjmení R - Ž
  - jednooborová Speciální pedagogika, Logopedie

Ivana Luklová

studijní referentka

telefon: 549 49 5413
e‑mail:

Úřední hodiny

Zajišťovaná agenda

 • potvrzení o studiu, revalidační známky pro ISIC
 • agenda studií bakalářského programu - jednooborová studia:
  - Učitelství praktického vyučování
  - Sociální pedagogika
  - Sociální pedagogika a volný čas
 • agenda studií navazujícího magisterského programu - jednooborová studia:
  - Učitelství anglického jazyka pro ZŠ
  - Učitelství odborných předmětů pro SŠ
  - Sociální pedagogika
  - Sociální pedagogika a volný čas

Mgr. Alexandra Maloňová

studijní referentka

telefon: 549 49 4249
e‑mail:

Úřední hodiny

Zajišťovaná agenda

 • potvrzení o studiu, revalidační známky pro ISIC, hesla do ISu
 • agenda studií bakalářského programu:
  - dvouoborová studia dle příjmení A - Q

Ostatní studijní agendy - stipendia, poplatky, rozvrhy, studijní katalogy

Hana Bednářová

studijní referentka

telefon: 549 49 3254
e‑mail:
Úřední hodiny
Zajišťovaná agenda
 • stipendia
 • sociální agenda
 • ubytování
 • informace o přijímacím řízení (navazující magisterské programy)

Michaela Daňková

studijní referentka

telefon: 549 49 5423
e‑mail:
Úřední hodiny
Zajišťovaná agenda
 • studijní průkazy a revalidační známky pro ISIC
 • veškerá potvrzení o studiu
 • poplatky spojené se studiem
 • informace o přijímacím řízení (bakalářské programy)

Ing. Nikola Rimešová

studijní referentka

telefon: 549 49 6116
e‑mail:
Úřední hodiny
Zajišťovaná agenda
 • rezervace místností
 • rozvrhy
 • studijní katalogy
 • registrační a kontrolní šablony

Proděkani pro studium

doc. Mgr. Tomáš Káňa, Ph.D.

proděkan pro bakalářské studium a přijímací řízení

telefon: 549 49 1623
e‑mail:
Konzultační hodiny v období 16. 9. - 13. 12. 2019
 • středa 12:00 - 13:00
 • pátek 11:00 - 12:00

PhDr. David Kroča, Ph.D.

proděkan pro magisterské studium

telefon: 549 49 1624
e‑mail:
Konzultační hodiny v období 16. 9. - 13. 12. 2019
 • pondělí 13:00–14:00
 • středa 13:00–14:00
Konzultační hodiny pro účastníky celoživotního vzdělávání
 • sobota 21. 9. 2019 v čase 12:00-13:30 hodin
 • pátek 29. 11. 2019 v čase 10:00-11:30 hodin