Studijní oddělení

Tipy pro studující

 • Snad všechno, co vás může zajímat, je na webech fakulty, univerzity,  nebo v ISu napsáno. Budete mít dobrý pocit, když informace samostatně vyhledáte ještě před rozhodnutím navštívit osobně studijní oddělení. Pokud se nedaří, nebo si porozuměním nejste jistí, napište mail, stavte se.
 • Využívejte prosím vyčerpávající, přitom skvěle strukturovanou nápovědu v ISu.
 • Využívejte prosím aplikaci E-výpisy. Potvrzení o studiu, výpis absolvovaných předmětů a získaných známek (transcript of records), sylaby předmětů, také diplom – to vše si můžete pohodlně stáhnout z ISu v elektronické podobě s elektronickou pečetí. Více v nápovědě.
 • Heslo pro vstup do ISu získáte víceméně v každé kanceláři studijního oddělení, která v dané chvíli zajišťuje provoz.
 • Přelepku na ISIC získáte v každé kanceláři studijního oddělení, která v dané chvíli zajišťuje provoz. Přelepku nelze zaslat poštou.
 • Studijní průkazy vydává pan Martin Musil.
 • Diplomy absolventům a absolventkám předávají (již bývalé) studijní referentky. Informace o promocích.
 • V době "covidových omezení" jsme zajišťovali taky službu zaslání průkazu/diplomu poštou výhradně do vlastních rukou (objednávka zaslání v rámci ČR / objednávka zaslání v rámci EU).

V případě osobní návštěvy studijního oddělení prosím dodržujte všechna vládní i univerzitní protiepidemická opatření, jsou-li v účinnosti.

Důležité odkazy

Adresa sídla oddělení

Pedagogická fakulta MU, Studijní oddělení
Poříčí 7 (vstup budovou Poříčí 9)
603 00 BRNO

Ústředna: +420 549 49 1111
Telefonní kontakty na jednotlivé osoby najdete níže.
IČO univerzity (pro všechny fakulty): 00216224

O studijním oddělení

Hlavním posláním oddělení je péče o studijní evidenci v bakalářských a magisterských programech. Pracovníci oddělení ve svých úředních hodinách poskytují konzultace týkající se běžných studijních záležitostí a situací, vystavují potvrzení o studiu.

Při osobní návštěvě studijního oddělení prosím respektujte stanovené úřední hodiny jednotlivých zaměstnanců. Očekávané změny v úředních hodinách uvádíme na vývěsce v Informačním systému. V elektronické komunikaci očekáváme kontakt z univerzitních e-mailových schránek učo@mail.muni.cz. Pro telefonický kontakt doporučujeme využít čas mimo úřední hodiny — v jejich průběhu se přednostně věnujeme příchozím studentům. Děkujeme za pochopení. Někdy na viděnou! :)

Zaměstnanci, kontakty, úřední hodiny, rozdělení agendy

Agenda evidence studia

Radka Červinková, DiS.

studijní referentka

telefon: 549 49 3362
e‑mail:

Úřední hodiny

Zajišťovaná agenda

 • potvrzení o studiu, revalidační známky pro ISIC
 • agenda studií bakalářského programu - jednooborová studia:
  - Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání
  - Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
  - Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání
  - Výtvarná výchova a vizuální tvorba se zaměřením na vzdělávání
  - Učitelství pro mateřské školy
  - Vychovatelství
 • agenda studií navazujícího magisterského programu - jednooborová studia:
  - Učitelství francouzského jazyka pro ZŠ
  - Učitelství německého jazyka pro ZŠ
  - Učitelství ruského jazyka pro ZŠ
  - Předškolní pedagogika
  - Speciální pedagogika + Logopedie (neučitelské programy)

Bc. Eva Daňková

studijní referentka

telefon: 549 49 3481
e‑mail:

Úřední hodiny

Zajišťovaná agenda

 • potvrzení o studiu, revalidační známky pro ISIC
 • agenda studií magisterského (pětiletého) programu:
  - ZS15 Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
 • agenda studií navazujícího magisterského programu:
  - všechny obory programu Učitelství pro ZŠ (mimo jednooborová studia AJ2, FJ2, NJ2, RJ2)
  - všechny obory programu Učitelství pro SŠ (mimo jednooborové studium UOP)

Mgr. et Mgr. Barbora Halfarová

studijní referentka

telefon: 549 49 4733
e‑mail:

Úřední hodiny

Zajišťovaná agenda

 • potvrzení o studiu, revalidační známky pro ISIC
 • agenda studií bakalářského programu - jednooborová studia:
  - Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
  - Učitelství praktického vyučování
  - Sociální pedagogika
  - Sociální pedagogika a volný čas
 • agenda studií navazujícího magisterského programu - jednooborová studia:
  - Učitelství anglického jazyka pro ZŠ
  - Učitelství odborných předmětů pro SŠ
  - Sociální pedagogika
  - Sociální pedagogika a volný čas

Ostatní studijní agendy - stipendia, poplatky, rozvrhy, studijní katalogy

Hana Bednářová

studijní referentka

telefon: 549 49 3254
e‑mail:
Úřední hodiny
Zajišťovaná agenda
 • stipendia
 • sociální agenda
 • ubytování
 • informace o přijímacím řízení (navazující magisterské programy)

Bc. Martin Musil

studijní referent

telefon: 549 49 5954
e‑mail:
Úřední hodiny
Zajišťovaná agenda
 • studijní průkazy a přelepky pro ISIC
 • veškerá potvrzení o studiu
 • poplatky spojené se studiem
 • informace o přijímacím řízení (bakalářské programy)

Proděkani pro studium

doc. Mgr. Tomáš Káňa, Ph.D.

proděkan pro bakalářské studium a přijímací řízení

telefon: 549 49 4937
e‑mail:
Konzultační a úřední hodiny v semestru jaro 2022 (14. 2. - 14. 5. 2022)
 • středy: 12:00 - 12:45 na stud. odd., 15:00 - 15:30 na KNJ
 • pátky po dohodě (a podle rozvrhu)

Konzultace jsou dále možné přes MS Teams po předchozí domluvě e-mailem: kana@ped.muni.cz

Ve zkouškovém období (18. 12. 2021 až 12. 2. 2022 a 16. 5. - 2. 7. 2022) konzultace jen po dohodě e-mailem.

Pro změny sledujte prosím tuto moji stránku.

Office Hours

Office hours in summer term (Feb. 14th to May 14th 2022) in my office:
Wed.: 12:00 - 12:45 pm (Office for studies), 3:00 - 3:30 pm (Dept. for German) or via MS Teams by appointment kana@ped.muni.cz.

During examination period by appointment only.

Please check this page before contacting me personally in my office-hours due to possible changes. Thank you.

doc. PhDr. David Kroča, Ph.D.

proděkan pro magisterské studium a záležitosti studentů Pedagogické fakulty

telefon: 549 49 5277
e‑mail:
Konzultační hodiny v kanceláři na studijním oddělení
 • středa 13:00–14:00
 • další konzultace možné po předchozí domluvě e-mailem

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.