Centrum celoživotního vzdělávání: Cesta ke kvalifikaci a kariérnímu růstu (nejen) pro absolventy pedagogických oborů

Chcete se stát asistentem pedagoga, vychovatelem, výchovným poradcem nebo si rozšířit aprobaci o další předmět? Lákají vás jedinečné obory, jako je aplikovaná behaviorální analýza? Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity vám nabízí příležitost zlepšit své kariérní vyhlídky prostřednictvím atraktivních studijních programů, které začínají v září 2024. Z široké nabídky čtyřiadvaceti oborů pro příští akademický rok si určitě vyberete ten pravý. Přihlášky přijímáme do 31. srpna 2024.

2. 7. 2024

0

absolventů a absolventek za poslední tři roky

0

počet nabízených oborů

0

zapojených kateder

0

let samostatně funguje centrum celoživotního vzdělávání

Proděkan pro magisterské studium a celoživotní vzdělávání Marek Lollok, Vedoucí oddělení CCŽV Simona Kubíčková

Studium a kvalifikace

Naše programy celoživotního vzdělávání vám umožní získat potřebnou kvalifikaci nebo si současnou kvalifikaci rozšířit, což výrazně zvýší vaše šance na trhu práce. Do výuky jsou zapojeny téměř všechny katedry a instituty fakulty, takže nabídka studia je skutečně pestrá a rozmanitá. Zejména ředitelky a ředitelé základních škol ocení možnosti, jak zvýšit odbornou aprobaci svých pedagogů. Přihlaste se ke studiu a otevřete si nové kariérní možnosti.

Novinka: Rozšíření učitelské aprobace – nyní i on-line!

Všechny nabízené programy prošly v roce 2024 výraznými úpravami, aby reflektovaly poslední legislativní změny. Nově nabízíme možnost absolvovat vybrané obory i on-line prostřednictvím webinářů. Od září 2024 bude možnost vzdáleného studia dostupná u oborů zaměřených na rozšíření učitelské kvalifikace o další aprobační předmět. Mezi tyto předměty patří český jazyk a literatura, německý jazyk, výchova ke zdraví, a občanská výchova a základy společenských věd. Kompletní seznam nabízených programů k rozšíření učitelské aprobace je k dispozici zde.

Pedagogické vzdělávání

U zájemců o celoživotní vzdělávání na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity je největší poptávka po programech určených absolventům středních škol, jako je studium pro asistenty pedagoga a vychovatele. Nabízíme však i programy pro zájemce s ukončeným vysokoškolským vzděláním, aby mohli své praktické dovednosti po studiu předávat dál žákům a studentům na mateřských, základních a středních školách, ale také na základních uměleckých školách, jazykových školách a konzervatořích.

Když vystudujete filologii anglického jazyka nebo odborné studium anglického jazyka a chcete učit angličtinu, je pro to na naší fakultě připraven právě tento studijní program. Odborné znalosti již máte a nyní získáte znalosti v oblasti pedagogicko-psychologických disciplín a oborové didaktiky,“ vysvětluje Simona Kubíčková, vedoucí Centra celoživotního vzdělávání na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Dodává, že přijetí do tohoto programu je podmíněné shodou předchozího odborného studia s nároky na výuku daného předmětu. „To znamená, že uchazeč, který vystuduje odbornou historii, se nemůže stát učitelem zeměpisu, ale může se pochopitelně stát učitelem dějepisu“.

Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku

Aplikovaná behaviorální analýza

Programy aplikované behaviorální analýzy nabízíme jako jediná univerzita v České republice. Tyto akreditované kvalifikační kurzy jsou určeny pro psychology a neučitelské pedagogy. Absolventi těchto programů získají předpoklady pro široké uplatnění ve zdravotnictví a mohou pracovat v různých zdravotnických zařízeních, ať už ambulantních nebo lůžkových, které jsou zaměřeny na poskytování zdravotní a rehabilitační péče osobám s neurovývojovými poruchami.

Jak se stát účastníkem celoživotního vzdělávání?

Vyberte si program z naší nabídky pro akademický rok 2024/2025 a prostudujte si podmínky pro přijetí. Pokud máte otázky nebo potřebujete poradit, kontaktujte nás e-mailem nebo telefonicky. Přihlášku můžete podat elektronicky od 1. března do 31. srpna 2024. Přiložte požadované dokumenty a uhraďte poplatek 600 Kč. Po odeslání a kontrole přihlášky vás budeme informovat o přijetí. Zájemci o programy anglického jazyka absolvují přijímací zkoušky 6. září 2024 on-line.

V polovině září rozhodne přijímací komise o přijetí do studijních programů a my vás budeme informovat e-mailem. Po přijetí obdržíte informace k zápisu, který proběhne on-line. Účastníkem celoživotního vzdělávání se stanete po dokončení zápisu. Náklady spojené se studiem si hradí účastníci sami. Poplatek za studium v celoživotním vzdělávání začíná již na 6.500 Kč za jeden semestr. Jeho výše však závisí na konkrétním studijním programu.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.