Centrum celoživotního vzdělávání

Adresa sídla oddělení

Pedagogická fakulta MU
Centrum celoživotního vzdělávání

Poříčí 7
603 00 BRNO

Ústředna: +420 549 49 1111
Spojovatelka
 (vrátnice Poříčí 9): +420 549 49 1610

Identifikační číslo univerzity (pro všechny fakulty): 00216224

Úřední hodiny pro osobní návštěvy zrušeny

Aktualizace 4. 2. 2021

Vzhledem k uzavření budov PdF MU pro veřejnost, studenty a účastníky celoživotního vzdělávání jsou až do odvolání zrušeny úřední hodiny centra celoživotního vzdělávání.

Veškeré záležitosti s námi prosím řešte prostřednictvím e-mailu (účastníci celoživotního vzdělávání využívají univerzitní adresy učo@mail.muni.cz).

V případě informací o závěrečných zkouškách se prosím obracejte na Mgr. Ďáskovou (daskova@ped.muni.cz).

V případě informací o přijímacím řízení se obracejte na Mgr. Kubíčkovou (kubickova@ped.muni.cz) nebo Mgr. Kučerovou (kucerovadana@ped.muni.cz).

Vedoucí oddělení Mgr. Kubíčkovou lze ve výjimečných případech kontaktovat i přes MS Teams. Informace o spojení přes MS Teams najdete na zde.

Kontakty, úřední hodiny, pracovníci oddělení

Při osobní návštěvě centra prosím respektujte stanovené úřední hodiny. Pro telefonický kontakt doporučujeme využít čas mimo úřední hodiny — v jejich průběhu se přednostně věnujeme příchozím zájemcům o osobní kontakt. Děkujeme za pochopení.

E-mail: ccv@ped.muni.cz

Facebookhttps://www.facebook.com/ccvpdfmubrno/

Úřední hodiny:
pondělí 9.00-11.00
pátek   8.00-11.00
           12.00-14.30

Zajišťovaná agenda

 • komplexní řízení a organizace práce centra
 • informace o přijímacím řízení do programů celoživotního vzdělávání
 • informace o kurzech v celoživotním vzdělávání
 • příprava a organizace kurzů pro zaměstnance 
 • komplexní zajištění žádostí o akreditaci programů v rámci systému DVPP

Zajišťovaná agenda

 • přijímací řízení do programů celoživotního vzdělávání a poradenství
 • studijní záležitosti účastníků celoživotního vzdělávání
 • informace o kurzech v celoživotním vzdělávání
 • závěrečné zkoušky 

Zajišťovaná agenda

 • studijní záležitosti účastníků celoživotního vzdělávání
 • veškerá potvrzení o účasti v CŽV, vydávání průkazů účastníka
 • registrační a kontrolní šablony, katalogy předmětů
 • závěrečné zkoušky 
 • uznávání předmětů

Úřední hodiny

Konzultační hodiny v semestru podzim 2020
pátek 9. 10. 2020: 11.00-13.00 hodin
středa 13-00-14.00 hodin 

Další konzultace jsou možné po předchozí domluvě e-mailem.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.