Centrum celoživotního vzdělávání

Adresa sídla oddělení

Pedagogická fakulta MU
Centrum celoživotního vzdělávání

Poříčí 7
603 00 BRNO

Ústředna: +420 549 49 1111
Spojovatelka
 (vrátnice Poříčí 9): +420 549 49 1610

Identifikační číslo univerzity (pro všechny fakulty): 00216224

UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU ÚŘEDNÍCH HODIN

Úřední hodiny v období od 1. 7. do 31. 8. 2020 budou pouze ve STŘEDU v čase 9.00 - 11.00 a 12.00 - 14.00

Osobní návštěvy prosíme využívejte stále především v případech, které nejdou vyřídit telefonicky či e-mailem. 

Kontakty, úřední hodiny, pracovníci oddělení

Při osobní návštěvě centra prosím respektujte stanovené úřední hodiny. Pro telefonický kontakt doporučujeme využít čas mimo úřední hodiny — v jejich průběhu se přednostně věnujeme příchozím zájemcům o osobní kontakt. Děkujeme za pochopení.

E-mail: ccv@ped.muni.cz

Facebookhttps://www.facebook.com/ccvpdfmubrno/

Úřední hodiny:
pondělí 9.00-11.00
pátek   8.00-11.00
           12.00-14.30

Mgr. Simona Kubíčková

vedoucí oddělení


telefon: 549 49 7286
e‑mail:

Zajišťovaná agenda

 • komplexní řízení a organizace práce centra
 • informace o přijímacím řízení do programů celoživotního vzdělávání
 • informace o kurzech v celoživotním vzdělávání
 • příprava a organizace kurzů pro zaměstnance 
 • komplexní zajištění žádostí o akreditaci programů v rámci systému DVPP

Mgr. Alžběta Ďásková

organizační referentka


telefon: 549 49 5723
e‑mail:

Zajišťovaná agenda

 • studijní záležitosti účastníků celoživotního vzdělávání
 • veškerá potvrzení o účasti v CŽV, vydávání průkazů účastníka
 • registrační a kontrolní šablony, studijní katalogy
 • závěrečné zkoušky 
 • uznávání předmětů

Mgr. Dana Kučerová

organizační referentka


telefon: 549 49 3928
e‑mail:

Zajišťovaná agenda

 • přijímací řízení do programů celoživotního vzdělávání a poradenství
 • studijní záležitosti účastníků celoživotního vzdělávání
 • informace o kurzech v celoživotním vzdělávání
 • závěrečné zkoušky 

PhDr. David Kroča, Ph.D.

proděkan


telefon: 549 49 1624
e‑mail:

Úřední hodiny

Konzultační hodiny

Osobní konzultace do začátku semestru podzim 2020 (5. října 2020) jsou možné po předchozí domluvě e-mailem.