Centrum celoživotního vzdělávání

Adresa sídla oddělení

Pedagogická fakulta MU
Centrum celoživotního vzdělávání

Poříčí 7
603 00 BRNO

Ústředna: +420 549 49 1111
Spojovatelka
 (vrátnice Poříčí 9): +420 549 49 1610

Identifikační číslo univerzity (pro všechny fakulty): 00216224

Letní úřední hodiny Centra celoživotního vzdělávání
Pedagogické fakulty MU

Omezené úřední hodiny od 1. 7. do 23. 7. a od 9. 8. do 31. 8. 2021

středa 9-11 a 12-14 hodin

V termínu od 26. 7. 2021 do 6. 8. 2021 bude Centrum celoživotního vzdělávání, z důvodu čerpání řádné dovolené, uzavřeno. Děkujeme za pochopení. 

Návštěvu Centra celoživotního vzdělávání PdF MU doporučujeme dobře zvážit. Stále preferujeme bezkontaktní formy komunikace, především e-mailem. Účastníci celoživotního vzdělávání využívají ke komunikaci především univerzitní e-mailovou adresu učo@mail.muni.cz.

V případě informací o závěrečných zkouškách se prosím obracejte na Mgr. Ďáskovou (daskova@ped.muni.cz).

V případě informací o přijímacím řízení se obracejte na Mgr. Kubíčkovou (kubickova@ped.muni.cz) nebo Mgr. Kučerovou (kucerovadana@ped.muni.cz).

V případě osobní návštěvy Centra celoživotního vzdělávání PdF MU prosím dodržujte všechna vládní i univerzitní protiepidemická opatření.

Důležité odkazy

Kontakty, úřední hodiny, pracovníci oddělení

Při osobní návštěvě centra prosím respektujte stanovené úřední hodiny. Pro telefonický kontakt doporučujeme využít čas mimo úřední hodiny — v jejich průběhu se přednostně věnujeme příchozím zájemcům o osobní kontakt. Děkujeme za pochopení.

E-mail: ccv@ped.muni.cz

Facebookhttps://www.facebook.com/ccvpdfmubrno/

Úřední hodiny v běžném provozu:
pondělí  09.00-11.00
pátek    08.00-11.00 a 12.00-14.30

Zajišťovaná agenda

 • komplexní řízení a organizace práce centra
 • informace o přijímacím řízení do programů celoživotního vzdělávání
 • informace o kurzech v celoživotním vzdělávání
 • příprava a organizace kurzů pro zaměstnance 
 • komplexní zajištění žádostí o akreditaci programů v rámci systému DVPP

Zajišťovaná agenda

 • přijímací řízení do programů celoživotního vzdělávání a poradenství
 • studijní záležitosti účastníků celoživotního vzdělávání
 • informace o kurzech v celoživotním vzdělávání
 • závěrečné zkoušky 

Zajišťovaná agenda

 • studijní záležitosti účastníků celoživotního vzdělávání
 • veškerá potvrzení o účasti v CŽV, vydávání průkazů účastníka
 • registrační a kontrolní šablony, katalogy předmětů
 • závěrečné zkoušky 
 • uznávání předmětů

Úřední hodiny

Konzultační hodiny pro podzimní semestr 2021 budou stanoveny začátkem semestru.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.