Centrum celoživotního vzdělávání

Adresa sídla oddělení

Pedagogická fakulta MU
Centrum celoživotního vzdělávání

Poříčí 7
603 00 BRNO

Ústředna: +420 549 49 1111
Spojovatelka
 (vrátnice Poříčí 9): +420 549 49 1610

Identifikační číslo univerzity (pro všechny fakulty): 00216224

UPOZORNĚNÍ

Od 18. 5. 2020 jsou obnoveny úřední hodiny Centra celoživotního oddělení a to v pátek v čase 8.00 - 11.00 a 12.00 - 14.30. Úřední hodiny v pondělí jsou stále zrušeny.

Osobní návštěvy prosím využívejte především v případech, které nejdou vyřídit telefonicky či e-mailem. Před osobní návštěvou nezapomeňte v IS MU potvrdit elektronické čestné prohlášení o nenařízení karantény a o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, bez jehož potvrzení je zakázán vstup do budov MU. 

Kontakty, úřední hodiny, pracovníci oddělení

Při osobní návštěvě centra prosím respektujte stanovené úřední hodiny jednotlivých zaměstnanců. Pro telefonický kontakt doporučujeme využít čas mimo úřední hodiny — v jejich průběhu se přednostně věnujeme příchozím zájemcům o osobní kontakt. Děkujeme za pochopení.

E-mail: ccv@ped.muni.cz

Facebookhttps://www.facebook.com/ccvpdfmubrno/

Úřední hodiny:
pondělí 9.00-11.00
pátek   8.00-11.00
           12.00-14.30

Mimořádné sobotní úřední hodiny - JARO 2020:
15. 2. 2020, 7. 3. 2020 a 21. 3. 2020 vždy od 9.00 do 12.00

Mgr. Simona Kubíčková

vedoucí oddělení


telefon: 549 49 7286
e‑mail:

Zajišťovaná agenda

 • komplexní řízení a organizace práce centra
 • informace o přijímacím řízení do programů celoživotního vzdělávání
 • informace o kurzech v celoživotním vzdělávání
 • příprava a organizace kurzů pro zaměstnance 
 • komplexní zajištění žádostí o akreditaci programů v rámci systému DVPP

Mgr. Alžběta Ďásková

organizační referentka


telefon: 549 49 5723
e‑mail:

Zajišťovaná agenda

 • studijní záležitosti účastníků celoživotního vzdělávání
 • veškerá potvrzení o účasti v CŽV, vydávání průkazů účastníka
 • registrační a kontrolní šablony, studijní katalogy
 • závěrečné zkoušky 
 • uznávání předmětů

Mgr. Dana Kučerová

organizační referentka


telefon: 549 49 3928
e‑mail:

Zajišťovaná agenda

 • přijímací řízení do programů celoživotního vzdělávání a poradenství
 • studijní záležitosti účastníků celoživotního vzdělávání
 • informace o kurzech v celoživotním vzdělávání
 • závěrečné zkoušky 

PhDr. David Kroča, Ph.D.

proděkan


telefon: 549 49 1624
e‑mail:

Úřední hodiny

Konzultační hodiny

Osobní konzultace do začátku semestru podzim 2020 (5. října 2020) jsou možné po předchozí domluvě e-mailem.