Centrum celoživotního vzdělávání

UPOZORNĚNÍ

V souvislosti se šířením koronaviru a zrušení všech forem kontaktní výuky na MU jsou s okamžitou platností do odvolání zrušeny úřední hodiny Centra celoživotního vzdělávání. Veškeré záležitosti řešte prosím pouze prostřednictvím e-mailu. Děkujeme za pochopení. 

Adresa sídla oddělení

Pedagogická fakulta MU
Centrum celoživotního vzdělávání

Poříčí 7
603 00 BRNO

Ústředna: +420 549 49 1111
Spojovatelka
 (vrátnice Poříčí 9): +420 549 49 1610

Identifikační číslo univerzity (pro všechny fakulty): 00216224

Kontakty, úřední hodiny, pracovníci oddělení

Při osobní návštěvě centra prosím respektujte stanovené úřední hodiny jednotlivých zaměstnanců. Pro telefonický kontakt doporučujeme využít čas mimo úřední hodiny — v jejich průběhu se přednostně věnujeme příchozím zájemcům o osobní kontakt. Děkujeme za pochopení.

E-mail: ccv@ped.muni.cz

Facebookhttps://www.facebook.com/ccvpdfmubrno/

Úřední hodiny:
pondělí 9.00-11.00
pátek   8.00-11.00
           12.00-14.30

Mimořádné sobotní úřední hodiny - JARO 2020:
15. 2. 2020, 7. 3. 2020 a 21. 3. 2020 vždy od 9.00 do 12.00

Mgr. Simona Kubíčková

vedoucí oddělení


telefon: 549 49 7286
e‑mail:

Zajišťovaná agenda

 • komplexní řízení a organizace práce centra
 • informace o přijímacím řízení do programů celoživotního vzdělávání
 • informace o kurzech v celoživotním vzdělávání
 • příprava a organizace kurzů pro zaměstnance 
 • komplexní zajištění žádostí o akreditaci programů v rámci systému DVPP

Mgr. Alžběta Ďásková

organizační referentka


telefon: 549 49 5723
e‑mail:

Zajišťovaná agenda

 • studijní záležitosti účastníků celoživotního vzdělávání
 • veškerá potvrzení o účasti v CŽV, vydávání průkazů účastníka
 • registrační a kontrolní šablony, studijní katalogy
 • závěrečné zkoušky 
 • uznávání předmětů

Mgr. Dana Kučerová

organizační referentka


telefon: 549 49 3928
e‑mail:

Zajišťovaná agenda

 • přijímací řízení do programů celoživotního vzdělávání a poradenství
 • studijní záležitosti účastníků celoživotního vzdělávání
 • informace o kurzech v celoživotním vzdělávání
 • závěrečné zkoušky 

PhDr. David Kroča, Ph.D.

proděkan


telefon: 549 49 1624
e‑mail:

Úřední hodiny

Konzultační hodiny ve zkouškovém období podzim 2019 od 6. 1. do 14. 2. 2020
Konzultační hodiny v semestru jaro 2020 od 17. 2. do 9. 5. 2020
 • středa v čase 12.00-13.00 hodin v pracovně studijních proděkanů
 • pondělí v čase 16.00-17.00 hodin v pracovně na KČJL