Až do odvolání se provoz PdF MU řídí semaforem, jehož aktuální barva je červená. Aktuální informace v souvislosti se šířením nákazy COVID-19 najdete zde.

Centrum celoživotního vzdělávání

Adresa sídla oddělení

Pedagogická fakulta MU
Centrum celoživotního vzdělávání

Poříčí 7
603 00 BRNO

Ústředna: +420 549 49 1111
Spojovatelka
 (vrátnice Poříčí 9): +420 549 49 1610

Identifikační číslo univerzity (pro všechny fakulty): 00216224

Fakulta uzavřena, úřední hodiny centra celoživotního vzdělávání zrušeny

Úřední hodiny jsou z důvodu uzavření budov PdF MU pro studenty a účastníky celoživotního vzdělávání od 12. 10. 2020 do odvolání zrušeny. Z důvodu čerpání home office s námi prosím řešte veškeré záležitosti prostřednictvím e-mailu (účastníci celoživotního vzdělávání využívají univerzitní adresy učo@mail.muni.cz). 

Úřední hodiny má zrušeny i proděkan PhDr. David Kroča, Ph.D.

Kontakty, úřední hodiny, pracovníci oddělení

Při osobní návštěvě centra prosím respektujte stanovené úřední hodiny. Pro telefonický kontakt doporučujeme využít čas mimo úřední hodiny — v jejich průběhu se přednostně věnujeme příchozím zájemcům o osobní kontakt. Děkujeme za pochopení.

E-mail: ccv@ped.muni.cz

Facebookhttps://www.facebook.com/ccvpdfmubrno/

Úřední hodiny:
pondělí 9.00-11.00
pátek   8.00-11.00
           12.00-14.30

Mgr. Simona Kubíčková

vedoucí oddělení


telefon: 549 49 7286
e‑mail:

Zajišťovaná agenda

 • komplexní řízení a organizace práce centra
 • informace o přijímacím řízení do programů celoživotního vzdělávání
 • informace o kurzech v celoživotním vzdělávání
 • příprava a organizace kurzů pro zaměstnance 
 • komplexní zajištění žádostí o akreditaci programů v rámci systému DVPP

Mgr. Alžběta Ďásková

organizační referentka


telefon: 549 49 5723
e‑mail:

Zajišťovaná agenda

 • studijní záležitosti účastníků celoživotního vzdělávání
 • veškerá potvrzení o účasti v CŽV, vydávání průkazů účastníka
 • registrační a kontrolní šablony, studijní katalogy
 • závěrečné zkoušky 
 • uznávání předmětů

Mgr. Dana Kučerová

organizační referentka


telefon: 549 49 3928
e‑mail:

Zajišťovaná agenda

 • přijímací řízení do programů celoživotního vzdělávání a poradenství
 • studijní záležitosti účastníků celoživotního vzdělávání
 • informace o kurzech v celoživotním vzdělávání
 • závěrečné zkoušky 

PhDr. David Kroča, Ph.D.

proděkan


telefon: 549 49 1624
e‑mail:

Úřední hodiny

Konzultační hodiny v semestru podzim 2020
pátek 9. 10. 2020: 11.00-13.00 hodin
středa 13-00-14.00 hodin 

Další konzultace jsou možné po předchozí domluvě e-mailem.