Často kladené dotazy

Komu jsou určené programy celoživotního vzdělávání na Pedagogické fakultě MU?

Do programu se může přihlásit ten zájemce o celoživotní vzdělávání, který splňuje podmínky pro přijetí do programu. Podmínky jsou uvedeny u každého oboru samostatně. Do vybraných oborů je možno vstoupit i s úplným středoškolským vzděláním s maturitou.

Kde najdu nabídku oborů pro aktuální rok? Je nabídka každý rok stejná?

Nabídka prochází každý rok aktualizací, nabídku oborů naleznete zde:

Nabídka oborů

Jak se můžu přihlásit do programů celoživotního vzdělávání na Pedagogické fakultě MU?

V podrobnějších informacích u každého oboru je odkaz na e-přihlášku do daného programu. Jakmile si podáte e-přihlášku, uhradíte manipulační poplatek za přijímací řízení a dodáte úředně ověřené kopie požadovaných dokladů k nám na CŽV, bude vám přihláška elektronicky potvrzena.

Probíhají nějaké přijímací testy?

Přijímací řízení je výběrové na základě zaslaných dokumentů, kromě oborů zaměřených na anglický jazyk, pro které je stanoven písemný test z AJ. V případě velkého počtu uchazečů je kritériem výběrového řízení průměrná známka ze státní závěrečné zkoušky nebo maturitního vysvědčení.

Kdy probíhá výuka?

Výuka oborů celoživotního vzdělávání (dále CŽV) probíhá zpravidla jednou týdně nebo jednou za dva týdny v pátek nebo sobotu. 

Rozvrhy 1. semestru jsou zveřejněné zde. Zveřejněné rozvrhy se mohou ještě nepatrně změnit. Rozvrhy jsou zveřejněné také v Informačním systému Masarykovy univerzity (dále IS MU). Rozvrh v IS MU najdou noví účastníci CŽV až po zápisu do programu CŽV v 2. polovině září 2020.

Rozvrhy vyšších semestrů jsou zveřejňovány vždy pouze v IS MU.

Je možné, že se obor, který jsem si vybral/a, neotevře?

Ano, je to možné. U každého oboru je stanoven min. počet zájemců, kteří se musí do oboru přihlásit, aby mohl být pro daný akademický rok otevřen. V případě, že vámi vybraný obor nebude otevřen, vrátíme vám poplatek za služby spojený s přijímacím řízení.

Kdy se dozvím, zda jsem byl/a přijat/a?

Po uzavření přijímacího řízení zasedne komise, která rozhodne o přijetí zájemců a otevření oboru. Všechny účastníky budeme o výsledcích přijímacího řízení informovat.

Už jste mě přijali. Získám zápisem do celoživotního vzdělávání statut studenta?

Dle zákonu 111/1998 Sb. o vysokých školách nezískávají účastníci celoživotního vzdělávání statut studenta.

Přišel mi e-mail, že jsem přijat ke studiu, ale rozhodl jsem se nenastoupit. Co mám udělat?

V případě, že se rozhodnete do programu celoživotního vzdělávání nenastoupit, informujte o tomto svém rozhodnutí Centrum celoživotního vzdělávání. Poplatek se za služby spojené s přijímacím řízením se nevrací.

Nevím si rady. Kdo mi poradí?

S důvěrou se obraťte na Centrum celoživotního vzdělávání prostřednictvím e-mailu: ccv@ped.muni.cz

Kontaktujte nás

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.