Často kladené dotazy

Podejte si přihlášku

Komu je určené celoživotní vzdělávání na Pedagogické fakultě MU?

Většina programů celoživotního vzdělávání je určena pro již kvalifikované učitele, kteří si chtějí rozšířit svoji učitelskou kvalifikaci nebo chtějí získat další kvalifikační předpoklady.

Některé programy jsou pak určené pro ty, kteří chtějí získat pedagogickou nebo učitelskou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

Kde najdu nabídku programů pro aktuální akademický rok? Je nabídka každý akademický rok stejná?

Nabídka prochází každý akademický rok aktualizací, nabídku programů naleznete zde:

Nabídka programů

Jak se můžu přihlásit do programů celoživotního vzdělávání na Pedagogické fakultě MU?

Přihlášky do celoživotního vzdělávání jsou elektronické. Přihlášení je možné od 1. 3. do 31. 8. daného roku. V nabídce programů celoživotního vzdělávání je vždy u každého programu uveden odkaz přímo do přihlášky na daný program. U každého programu je také uvedeno, pro koho je určen, jaké jsou podmínky pro přijetí a jaké dokumenty je nutné doložit.

Po založení přihlášky do ní zájemce vloží požadované dokumenty ve formě elektronického dokumentu vytvořeného autorizovanou konverzí. Pokud je požadováno vložení VŠ diplomu, absolventi Masarykovy univerzity VŠ diplom vkládat nemusí.

Po vložení všech dokumentů je nutné přihlášku podat a objednat si poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 600 korun.

Po vykonání všech těchto úkonů je přihláška Centrem celoživotního vzdělávání elektronicky potvrzena.

Jsem absolvent MU. Musím dokládat VŠ diplom?

Ne. Absolventi Masarykovy univerzity VŠ diplom nemusí dokládat a vkládat do přihlášky. 

Probíhají nějaké přijímací testy?

Přijímací řízení je výběrové na základě požadovaných dokumentů, kromě programů zaměřených na AJ, pro které je stanoven on-line přijímací písemný test z AJ.

V případě velkého počtu uchazečů u programů se stanoveným maximálním počtem účastníků je kritériem přijímacího řízení čas uhrazení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením v Obchodním centru MU (přijato bude prvních x zájemců s řádně uhrazeným poplatkem).

Kdy probíhá výuka?

Výuka programů celoživotního vzdělávání probíhá zpravidla jednou týdně nebo jednou za dva týdny v pátek nebo sobotu. Některé programy mohou mít výuku jen v pátek nebo jen v sobotu. Některé programy mohou mít výuku v pátek i v sobotu. 

Rozvrhy 1. semestru jsou zveřejněné zde. Rozvrhy jsou zveřejněné také v Informačním systému Masarykovy univerzity (dále IS MU). Rozvrh v IS MU najdou noví účastníci celoživotního vzdělávání až po zápisu do programu celoživotního vzdělávání v 2. polovině září.

Rozvrhy vyšších semestrů jsou zveřejňovány vždy pouze v IS MU.

Je možné, že se program, který jsem si vybral/a, neotevře?

Ano, je to možné. U každého programu je stanoven min. počet zájemců, kteří se musí do programu přihlásit, aby mohl být pro daný akademický rok otevřen. V případě, že vámi vybraný program nebude otevřen, budete o tom informováni e-mailem.

Kdy se dozvím, zda jsem byl/a přijat/a?

Po uzavření přijímacího řízení zasedne v 1. polovině září daného roku přijímací komise, která rozhodne o tom, které programy budou otevřeny, a rozhodne o přijetí nebo nepřijetí jednotlivých zájemců.

Informaci o přijetí nebo nepřijetí bude nahrána v polovině září každému zájemci do přihlášky. Zároveň bude informován e-mailem.

Pokud nějaký program nebude otevřen, budou zájemci o program o této skutečnosti informováni pouze e-mailem.

Už jste mě přijali. Získám zápisem do celoživotního vzdělávání status studenta?

Dle zákonu 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů nezískávají účastníci celoživotního vzdělávání status studenta.

Přišel mi e-mail, že jsem přijat, ale rozhodl jsem se nenastoupit. Co mám udělat?

V případě že se rozhodnete do programu celoživotního vzdělávání nenastoupit, není nutné nás o tom informovat. Stačí, když neprovedete ve stanovené době on-line zápis do programu. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením se nevrací.

Jak mohu zaplatit za svou účast v programu celoživotního vzdělávání?

Veškeré informace o platbách naleznete na těchto stránkách:

Informace o platbách

Nevím si rady. Kdo mi poradí?

S důvěrou se obraťte na Centrum celoživotního vzdělávání prostřednictvím e-mailu ccv@ped.muni.cz

Kontaktujte nás

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.