Často kladené dotazy

Podejte si přihlášku

Komu je určené celoživotní vzdělávání na Pedagogické fakultě MU?

Většina oborů celoživotního vzdělávání je určena pro již kvalifikované učitele, kteří si chtějí rozšířit svoji učitelskou kvalifikaci nebo chtějí získat další kvalifikační předpoklady.

Některé obory jsou pak určené pro ty, kteří chtějí získat pedagogickou nebo učitelskou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících.  

Kde najdu nabídku oborů pro aktuální rok? Je nabídka každý rok stejná?

Nabídka prochází každý rok aktualizací, nabídku oborů naleznete zde:

Nabídka oborů

Jak se můžu přihlásit do oborů celoživotního vzdělávání na Pedagogické fakultě MU?

Přihlášky do celoživotního vzdělávání jsou elektronické. Přihlášení je možné od 1. 3. do 31. 7. nebo 31. 8. Termín 31. 7. se týká oborů MA a AJ. Ostatních oborů se týká termín 31. 8. V nabídce oborů celoživotního vzdělávání je vždy u každého oboru uveden odkaz přímo do přihlášky na daný obor. U každého oboru je také uvedeno, pro koho je určen, jaké jsou podmínky pro přijetí a jaké dokumenty je nutné doložit.

Po založení přihlášky do ní zájemce vloží požadované dokumenty ve formě elektronického dokumentu vytvořeného autorizovanou konverzí.

Po vložení všech dokumentů je možné přihlášku podat a objednat si poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 600 korun.

Po vykonání všech těchto úkonů je přihláška Centrem celoživotního vzdělávání elektronicky potvrzena.

Probíhají nějaké přijímací testy?

Přijímací řízení je výběrové na základě požadovaných dokumentů, kromě oborů zaměřených na AJ, pro které je stanoven přijímací písemný test z AJ.

V případě velkého počtu uchazečů u oborů se stanoveným maximálním počtem účastníků je kritériem přijímacího řízení čas uhrazení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením v Obchodním centru MU (přijato bude prvních x zájemců s řádně uhrazeným poplatkem).

Kdy probíhá výuka?

Výuka oborů celoživotního vzdělávání probíhá zpravidla jednou týdně nebo jednou za dva týdny v pátek nebo sobotu. Některé obory mohou mít výuku jen v pátek nebo jen v sobotu. Některé obory mohou mít výuku v pátek i v sobotu. 

Rozvrhy 1. semestru jsou zveřejněné zde. Rozvrhy jsou zveřejněné také v Informačním systému Masarykovy univerzity (dále IS MU). Rozvrh v IS MU najdou noví účastníci celoživotního vzdělávání až po zápisu do programu celoživotního vzdělávání v 2. polovině září.

Rozvrhy vyšších semestrů jsou zveřejňovány vždy pouze v IS MU.

Je možné, že se obor, který jsem si vybral/a, neotevře?

Ano, je to možné. U každého oboru je stanoven min. počet zájemců, kteří se musí do oboru přihlásit, aby mohl být pro daný akademický rok otevřen. V případě, že vámi vybraný obor nebude otevřen, budete o tom informováni e-mailem.

Kdy se dozvím, zda jsem byl/a přijat/a?

Po uzavření přijímacího řízení zasedne v 1. polovině září daného roku přijímací komise, která rozhodne o tom, které obory budou otevřeny, a rozhodne o přijetí nebo nepřijetí jednotlivých zájemců.

Informaci o přijetí nebo nepřijetí bude nahrána v polovině září každému zájemci do přihlášky. Zároveň bude informován e-mailem.

Pokud nějaký obor nebude otevřen, budou zájemci o obor o této skutečnosti informováni pouze e-mailem.

Už jste mě přijali. Získám zápisem do celoživotního vzdělávání status studenta?

Dle zákonu 111/1998 Sb. o vysokých školách nezískávají účastníci celoživotního vzdělávání status studenta.

Přišel mi e-mail, že jsem přijat ke studiu, ale rozhodl jsem se nenastoupit. Co mám udělat?

V případě že se rozhodnete do programu celoživotního vzdělávání nenastoupit, není nutné nás o tom informovat. Stačí, když neprovedete ve stanovené době zápis do programu. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením se nevrací.

Jak mohu zaplatit za svou účast v programu celoživotního vzdělávání?

Veškeré informace o platbách naleznete na těchto stránkách:

Informace o platbách

Nevím si rady. Kdo mi poradí?

S důvěrou se obraťte na Centrum celoživotního vzdělávání prostřednictvím e-mailu ccv@ped.muni.cz

Kontaktujte nás

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.