Ostatní studijní pobyty a praktické stáže

Studijní pobyty

Studijní pobyty jsou kromě nejrozšířenějšího programu Erasmus+ dále možné v programech:

 https://czs.muni.cz/cs/student-mu/studijni-pobyty

Praktické stáže

Praktické stáže jsou kromě nejrozšířenějšího programu Erasmus+ dále možné v následujících programech:

 

Kontakt

Mgr. Radek Pospíšil, Ph.D.

referent pro vědu a výzkum

telefon: 549 49 1606
e‑mail: