Registrace a zápis

Pro zápis do vyššího semestru platí pro prezenční i kombinované studium:

  • Elektronická žádost o zápis do vyššího semestru se podává pouze v určitém období, viz harmonogram.
  • Pokud si žádost o zápis do dalšího semestru nepodáte, tak je to chápáno tak, že o další studium nemáte zájem, a studium Vám bude ukončeno!
  • Podání této žádosti NENÍ nijak závislé na registraci a zápisu předmětů do semestru!
  • Studenti přijatí v akademickém roce do 1. semestru jsou do podzimního semestru zapsáni studijním oddělením při zápisu do studia. Elektronickou žádost si tedy poprvé podávají na konci podzimního semestru - elektronicky žádají o zápis do jarního (tedy 2.) semestru.
Návod jak požádat o zápis do dalšího semestru:

IS --> Osobní administrativa --> Student --> Žádost o zápis do semestru (vpravo nahoře musíte mít vybrané správné období)

Studijní oddělení studentům splňujícím podmínky pro zápis do dalšího semestru (dle čl. 12 SZŘ MU) a s podanou žádostí navýší údaj o studovaném semestruTeprve po této administrativní změně může být vydáno potvrzení o studiu a revalidační známka na ISIC kartu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.