Věda a výzkum

Lídr v pedagogickém výzkumu


Pedagogická fakulta se zaměřuje na výzkum v oblasti pedagogiky. Spolupracuje s řadou českých i zahraničních institucí.
Pedagogická fakulta patří dlouhodobě k nejlepším a nejvyhledávanějším pedagogickým fakultám v České republice. V roce 2019 byla časopisem Týden (8/2019) vyhodnocena jako nejlepší pedagogická fakulta v České republice.

Výzkumná témata

Výzkumné instituty


Pedagogická fakulta byla založena v roce 1946. Na fakultě pracuje 357 akademických i neakademických pracovníků na 22 katedrách, 2 výzkumných ústavech a 1 jazykovém centru. 

Výzkumná pracoviště

Výzkumné projekty


Pedagogická fakulta provádí špičkový výzkum v oblasti vzdělávání. Náš výzkum přináší originální a významné příspěvky k poznání a podporuje informovaný rozvoj veřejné politiky a odborné praxe a pokrývá různé oblasti výzkumu.

Výzkumné projekty

Časopisecké publikace

Náš výzkum je publikován v předních mezinárodních časopisech v oblasti vzdělávání, pedagogiky, didaktiky, ale i lingvistiky a dalších oborů.

Časopisecké publikace

Knihy

Významné příspěvky našich vědců jsou publikovány jako vědecké knihy v uznávaných nakladatelstvích po celém světě.

Knihy

HR Excellence in Research Award

Podpora vědy a výzkumu je Pedagogickou fakultou vnímána jako priorita a je jí věnována velká pozornost. Cílem je zkvalitnit péči o vědecké pracovníky a vytvořit pro ně atraktivní pracovní prostředí. Na jaře 2019 se Pedagogická fakulta začala připravovat na prestižní ocenění HR Excellence Award a přistoupila k Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a ke Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků. Fakulta je držitelem HR Excellence in Research Award od 23.4.2021.

HR Award

Podpora výzkumu a publikování

Pedagogická fakulta MU podporuje výzkumníky a výzkumnice při podávání a realizaci projektů i při zpracování jejich výstupů. K dispozici je Strategie podpory publikování a výzkumu na PdF MU a další nástroje podpory.

Strategie Podpora publikování

Aktuality z vědy a výzkumu

Všechny aktuality

„Úkolem výzkumu je proměňovat neznámé ve známé. To je i úkolem pedagogické fakulty. Výzkum je zde proto na dobré adrese.“

Tomáš Janík, proděkan PdF MU

2

výzkumné instituty

9

aktuálně řešených projektů GAČR

11

Aktuálně řešených projektů TAČR

257

akademických pracovníků fakulty

prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed.

proděkan pro výzkum a akademické záležitosti Pedagogické fakulty


kancelář: 5016
Poříčí 997/31a
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 1677
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.