Aktuální informace v souvislosti se šířením nákazy COVID-19 najdete zde.

Zkoumáme vzdělávání v měnících se podmínkách

Aktuality z vědy a výzkumu

Všechny aktuality

„Úkolem výzkumu je proměňovat neznámé ve známé. To je i úkolem pedagogické fakulty. Výzkum je zde proto na dobré adrese.“

Tomáš Janík, proděkan PdF MU

Výzkumná témata

1

aktuálně řešený grant HORIZON 2020

2

výzkumné instituty

6

aktuálně řešených projektů GAČR

220

akademických pracovníků fakulty

Ediční a publikační činnost

Publikujte s námi

prof. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D.

proděkan pro výzkum a akademické záležitosti Pedagogické fakulty
vedoucí institutu – Institut výzkumu školního vzdělávání

kancelář: 5016
Poříčí 538/31
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 1632
e‑mail: