Na Pedagogické fakultě MU působí dvě specializovaná výzkumná pracoviště


Instituty řeší výzkumné i rozvojové projekty v oblastech svého zájmu a podílejí se na zajišťování doktorských studií na PdF MU.


Výzkumné projekty základního i aplikovaného charakteru jsou také realizovány na jednotlivých katedrách Pedagogické fakulty MU. Pedagogická fakulta se mimo jiné profiluje výukou založenou na výzkumu (research-based education), tzn. že pracovníci jsou zapojeni do výzkumu a přenášejí své výzkumné poznatky do výuky, zapojují studenty do výzkumných projektů a rozvíjí jejich metodologické dovednosti s ohledem na jejich využitelnost v pedagogické praxi.

Ediční a publikační činnost

Publikujte s námi

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.