Výzkumná pracoviště

Na Pedagogické fakultě MU působí dvě specializovaná výzkumná pracoviště. Instituty řeší výzkumné i rozvojové projekty v oblastech svého zájmu a podílejí se na zajišťování doktorských studií na PdF MU.

 

Institut výzkumu školního vzdělávání


Posláním Institutu výzkumu školního vzdělávání (IVŠV) je rozvíjet výzkum školního vzdělávání v širších sociokulturních souvislostech. Výzkumná pozornost je zaměřena na předpoklady, procesy a výsledky vzdělávání ve školách různého typu a stupně. V jednotlivých projektech se zkoumají problémy kurikula, vyučování a učení, učitelské profesionalizace a další.

IVŠV

Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání

Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání (IVIV) se zaměřuje na výzkum v oblastech inkluzivního vzdělávání (realizace principů inkluze v základním a středním vzdělávání) a sociální inkluze (participace, pracovní uplatnění a podpora dospělých osob se speciálními potřebami). Prostřednictvím prakticky orientovaného výzkumu institut usiluje o zlepšení podmínek pro vzdělávání, pracovní uplatnění a samostatný život osob se speciálními potřebami.

IVIV

Výzkumné projekty základního i aplikovaného charakteru jsou také realizovány na jednotlivých katedrách Pedagogické fakulty MU. Pedagogická fakulta se mimo jiné profiluje výukou založenou na výzkumu (research-based education), tzn. že pracovníci jsou zapojeni do výzkumu a přenášejí své výzkumné poznatky do výuky, zapojují studenty do výzkumných projektů a rozvíjí jejich metodologické dovednosti s ohledem na jejich využitelnost v pedagogické praxi.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.