Zápis ke studiu

Blahopřejeme k přijetí ke studiu na Pedagogické fakultě.
K zahájení vysokoškolského studia už chybí jen krůček: Zapsat se

Dnem zápisu ke studiu se stáváte právoplatnými studenty a studentkami Pedagogické fakulty MU.
Pro úspěšné absolvování nezbytné administrativy prosím postupujte podle následujících instrukcí.

Bakalářský a magisterský (pětiletý) studijní program

Termín: 12.-25. 7. 2021

Navazující magisterský studijní program

Termín: 19.-25. 7. 2021

Forma zápisu: Online. Zapíšete se elektronicky např. z pohodlí domova nebo z místa aktuální letní dovolené.

BAKALÁŘSKÝ A MAGISTERSKÝ (PĚTILETÝ) PROGRAM
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ PROGRAM
Zápis ke studiu

Jak se zapsat? Je to docela jednoduché. Jen 5 kroků...

Krok 1

Ve své e-přihlášce v období dnů od 12. 7. 2021 do 25. 7. 2021 uvidíte tlačítko "Zapsat se do studia".

Krok 2

Po kliknutí na toto tlačítko se dostanete na novou stránku, kde musíte povinně zaškrtnout tři potvrzení:
a. Souhlas se zápisem do studia
b. Potvrzení Vaší kontroly nad heslem
c. Potvrzení, že jste seznámeni s BOZP

Jakmile tato tři pole potvrdíte a kliknete na tlačítko "Zapsat do studia", dojde na další stránce k potvrzení Vašeho zápisu.

Krok 3

Pod potvrzením ve znění "Zápis do studia proběhl úspěšně" najdete jedno velice důležité číslo – UČO (univerzitní číslo osoby). Toto číslo si zapamatujte a poznačte, bude Vás provázet celé Vaše studium na Masarykově univerzitě. Využijete je k přihlášení do Informačního systému MU – dovede Vás tam tlačítko "Přihlásit do IS MU", které najdete hned pod potvrzením zápisu.

Krok 4

Kliknutím na tlačítko "Přihlásit do IS MU" se dostanete na stránku, na níž si můžete nastavit své prozatímní heslo. Pokud jste již na MU studovali a máte UČO přidělené, přihlašujete se svým stávajícím primárním heslem.​​​

Krok 5

Po nastavení vlastního hesla se můžete přihlásit do IS MU. Budete prozatím ve stavu "osoba neztotožněna", což bude výrazně signalizováno na každé Vaší stránce IS MU. (Jak se co nejdříve ztotožnit?)

Maturitní vysvědčení

Studovat na vysoké škole mohou pouze absolventi středních škol s maturitou. Jak doložit předchozí vzdělání? Do kdy?

V letošním roce 2021 v souladu se zákonem o vysokých školách počítáme s možností podmíněného zápisu. Přijatí uchazeči a přijaté uchazečky se mohou ke studiu podmíněně zapsat i bez okamžitého doložení dokladu o předchozím vzdělání. Je však nezbytně nutné doložit požadované dokumenty do 12. 9. 2021. V pondělí 13. 9. 2021 již zahajuje období výuky podzimního semestru.

Požadované dokumenty

– absolventi českých středních škol

Požadované dokumenty

– absolventi tzv. Evropských škol

Požadované dokumenty

– absolventi slovenských, maďarských, německých, polských a slovinských středních škol

Požadované dokumenty

– absolventi zahraničních středních škol bez mezivládní ekvivalenční smlouvy (tj. mimo slovenských, maďarských, německých, polských a slovinských středních škol)

  • Autorizovaná konverze do datového souboru všech stran originálu rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v České republice spolu s nostrifikační doložkou o uznání platnosti zahraničního dokladu o dosažení vzdělání v České republice nebo osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního dokladu o dosažení vzdělání v České republice, vydanými krajskými úřady nebo Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR,
  • nebo dokumenty k ověření zahraničního vzdělání fakultou.
Postup pro vložení požadovaných dokumentů do e-přihlášky ve čtyřech krocích
Krok 1

Vstupte do své e-přihlášky: https://is.muni.cz/prihlaska/

Krok 2

Po přihlášení klikněte na tlačítko Upravit v části Chcete něco doplnit nebo změnit? Studium, zkoušky a dokumenty.

Krok 3

Do rubriky Dokumenty k zápisu vložte požadované dokumenty. Věnujte pozornost pokynům a datu, do kdy je možné dokumenty vkládat. Dokumenty vkládejte do příslušné rubriky co nejdříve po jejich obdržení.

Krok 4

Dokument vložte pomocí odkazu Vyberte přílohy a soubor vyhledejte ve svém počítači, nebo soubor přetáhněte myší do vyznačeného pole. Po vložení souboru vyberte z nabízených možností, o který druh dokumentu se jedná. Pokud vkládáte více dokumentů, opět klikněte na možnost Vyberte přílohy a zvolte odpovídající druh dokumentu.

Ověření totožnosti

"Ztotožnění" je akt, který se týká jen a pouze osob, jejichž identitu Masarykova univerzita dosud neověřovala (dosud neměli tzv. UČO). Typicky čeká většinu zapsaných, kteří na MU zatím nestudovali. Jak se rychle a úspěšně ztotožnit?

Možnosti ztotožnění

Svou totožnost ověřte co nejdříve, nejpozději do 12. 9. 2021. Sami zvolte jednu z následujících možností:

Velmi pěkně a srozumitelně vypracovaná nápověda k tomuto tématu v ISu.

Fotografie (nejen) pro ISIC/studijní průkaz

Proč je třeba pořídit pro univerzitu fotografii? Zákon o vysokých školách říká, že univerzity po zápisu do studia vybaví studenty a studentky průkazem. Průkaz je jedním z dokladů o studiu. Fotografie se rovněž ukládá a zobrazuje v univerzitních informačních systémech.

Vyberte si jednu ze dvou možností pořízení/nahrání fotografie:

Objednávku výroby ISIC/studijního průkazu je možné učinit jedině s existující a vyhovující fotografií v ISu.

Průkaz objednávejte prosím zde.

Zápis ke studiu

Jak se zapsat? Je to docela jednoduché. Jen 5 kroků...
Absolventi MUNI, tedy uživatelé Informačního systému MU, budou mít zápis ještě jednodušší, neboť své přihlašovací údaje běžně používají (nicméně, drží se níže nastíněného postupu, zápisem zcela intuitivně úspěšně projdou).

Krok 1

Ve své e-přihlášce v období dnů od 19. 7. 2021 do 25. 7. 2021 uvidíte tlačítko "Zapsat se do studia".

Krok 2

Po kliknutí na toto tlačítko se dostanete na novou stránku, kde musíte povinně zaškrtnout tři potvrzení:
a. Souhlas se zápisem do studia
b. Potvrzení Vaší kontroly nad heslem
c. Potvrzení, že jste seznámeni s BOZP

Jakmile tato tři pole potvrdíte a kliknete na tlačítko "Zapsat do studia", dojde na další stránce k potvrzení Vašeho zápisu.

Krok 3

Pod potvrzením ve znění "Zápis do studia proběhl úspěšně" najdete jedno velice důležité číslo – UČO (univerzitní číslo osoby). Toto číslo si zapamatujte a poznačte, bude Vás provázet celé Vaše studium na Masarykově univerzitě. Využijete je k přihlášení do Informačního systému MU – dovede Vás tam tlačítko "Přihlásit do IS MU", které najdete hned pod potvrzením zápisu.

Krok 4

Kliknutím na tlačítko "Přihlásit do IS MU" se dostanete na stránku, na níž si můžete nastavit své prozatímní heslo. Pokud jste již na MU studovali a máte UČO přidělené, přihlašujete se svým stávajícím primárním heslem.​​​

Krok 5

Po nastavení vlastního hesla se můžete přihlásit do IS MU. Budete prozatím ve stavu "osoba neztotožněna", což bude výrazně signalizováno na každé Vaší stránce IS MU. (Jak se co nejdříve ztotožnit?)

Bakalářský diplom

Studovat na vysoké škole v magisterském studijním programu navazujícím na program bakalářský mohou pouze absolventi vysokých škol (typicky pak právě bakalářských studií). Jak doložit předchozí vzdělání? Do kdy?

V letošním roce 2021 v souladu se zákonem o vysokých školách počítáme s možností podmíněného zápisu. Přijatí uchazeči a přijaté uchazečky se mohou ke studiu podmíněně zapsat i bez okamžitého doložení dokladu o předchozím vzdělání. Je však nezbytně nutné doložit požadované dokumenty do 12. 9. 2021. V pondělí 13. 9. 2021 již zahajuje období výuky podzimního semestru.

Požadované dokumenty

– absolventi českých vysokých škol

Požadované dokumenty

– absolventi slovenských, maďarských, německých, polských a slovinských vysokých škol

Požadované dokumenty

– absolventi zahraničních vysokých škol bez mezivládní ekvivalenční smlouvy (tj. mimo slovenských, maďarských, německých, polských a slovinských vysokých škol)

Postup pro vložení požadovaných dokumentů do e-přihlášky ve čtyřech krocích
Krok 1

Vstupte do své e-přihlášky: https://is.muni.cz/prihlaska/

Krok 2

Po přihlášení klikněte na tlačítko Upravit v části Chcete něco doplnit nebo změnit? Studium, zkoušky a dokumenty.

Krok 3

Do rubriky Dokumenty k zápisu vložte požadované dokumenty. Věnujte pozornost pokynům a datu, do kdy je možné dokumenty vkládat. Dokumenty vkládejte do příslušné rubriky co nejdříve po jejich obdržení.

Krok 4

Dokument vložte pomocí odkazu Vyberte přílohy a soubor vyhledejte ve svém počítači, nebo soubor přetáhněte myší do vyznačeného pole. Po vložení souboru vyberte z nabízených možností, o který druh dokumentu se jedná. Pokud vkládáte více dokumentů, opět klikněte na možnost Vyberte přílohy a zvolte odpovídající druh dokumentu.

Bakalářský diplom - absolventi MUNI

Absolventi Masarykovy univerzity nemusí do e-přihlášky nahrávat doklady o předchozím studiu. Studijní oddělení si prověří, že údaje o (typicky bakalářském) studiu máme v evidenci IS MU. Studijní oddělení po provedení kontroly automaticky změní tzv. podmíněný zápis na zápis řádný.

Pouze v případě nejasností či pochybností vyzve studijní referentka k nahrání skenu diplomu vč. čestného prohlášení (tj. objasnění situace).

Ověření totožnosti

"Ztotožnění" je akt, který se týká jen a pouze osob, jejichž identitu Masarykova univerzita dosud neověřovala (dosud neměli tzv. UČO). Typicky čeká většinu zapsaných, kteří na MU zatím nestudovali. Jak se rychle a úspěšně ztotožnit?

Možnosti ztotožnění

Svou totožnost prosím ověřte co nejdříve, nejpozději do 12. 9. 2021. Sami zvolte jednu z následujících možností:

Velmi pěkně a srozumitelně vypracovaná nápověda k tomuto tématu v ISu.

Fotografie (nejen) pro ISIC/studijní průkaz

Absolventi MUNI už své fotografie a mnohdy taky průkazy mají. Následující článek se týká především osob, které na MUNI přicházejí prvně.

Proč je třeba pořídit pro univerzitu fotografii? Zákon o vysokých školách říká, že univerzity po zápisu do studia vybaví studenty a studentky průkazem. Průkaz je jedním z dokladů o studiu. Fotografie se rovněž ukládá a zobrazuje v univerzitních informačních systémech.

Vyberte si jednu ze dvou možností pořízení/nahrání fotografie:

Objednávku výroby ISIC/studijního průkazu je možné učinit jedině s existující a vyhovující fotografií v ISu.

Průkaz objednávejte prosím zde.

Zapomenuté heslo pro vstup do ISu

V minulosti jste už Informační systém používali, ale nevzpomínáte si své primární heslo? Nabízí se tato řešení:

  1. získání hesla s pomocí eIdentity,
  2. registrace v Komunitní síti pro absolventy MUNI vč. oživení účtu IS MU,
  3. osobní návštěva studijního oddělení s občanským průkazem v úředních hodinách,
  4. zaslání hesla poštou do vlastních rukou (zpoplatněno částkou 200 Kč).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.