Zápis ke studiu

Blahopřejeme k přijetí ke studiu na Pedagogické fakultě.
K zahájení vysokoškolského studia už chybí jen krůček: Zapsat se

Termíny zápisů 2024

 • Bakalářský program + Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
  přelom června/července 2024
 • Navazující magisterský program
  přelom července/srpna 2024

Zapsat se do studia

Obecně o zápisech ke studiu

 • Dnem zápisu ke studiu se stáváte právoplatnými studenty a studentkami fakulty.
 • Zápisy probíhají distančně (online).
 • Podmínkou zápisu je doložení předchozího vzdělání tak, jak je předpokládá zákon o VŠ.
 • Přijatí uchazeči o studium v bakalářském nebo (pětiletém) magisterském programu dokládají absolvování středoškolského vzdělání zakončeného maturitní zkouškou. Maturitní vysvědčení budou dokládat všichni, a to i v případě, že v minulosti už univerzitě dokládali.
 • Přijatí uchazeči o studium v navazujícím magisterském programu dokládají absolvování vysokoškolského (typicky bakalářského) studia. Tuto povinnost nemusí naplnit absolventi MUNI.
 • Ověřování podmínky přijetí ke studiu u absolventů a absolventek zahraničního vzdělání.

Zápis ke studiu

 • Zápisy probíhají distanční (online) formou.
 • Zápis je možné provést kdykoli ve stanoveném období.
 • Zápis zahájíte ve své e-přihlášce kliknutím na tlačítko ZAPSAT SE DO STUDIA.
 • Nedílnou součástí zápisu ke studiu je seznámení se se zásadami BOZP a PO ve formě proškolení (bez závěrečného testu). Některé odkazy ve školení vedou na dokumenty, které jsou v detailu přístupné pouze aktivním uživatelům univerzitního Informačního systému. Budete se k nim moci vrátit později – už jako studující PdF.
 • Úspěšný zápis ke studiu všem, kteří dosud neměli přístupové údaje do Informačního systému MU (též IS), zajistí přidělení univerzitního čísla osoby (UČO). Toto číslo si zapamatujte (poznačte) bude Vás provázet celé Vaše studium na Masarykově univerzitě. Nejčastěji je využijete pro přihlášení do ISu.
 • Pokud jste při zápisu získali své UČO, znamená to, že jste v Informačním systému MU zcela noví a bude třeba provést ztotožnění Vaší osoby. Jednoznačně doporučujeme ztotožnění prostřednictvím elektronické identity.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.