Zápis ke studiu

Blahopřejeme k přijetí ke studiu na Pedagogické fakultě.
K zahájení vysokoškolského studia už chybí jen krůček: Zapsat se

Bakalářský a magisterský (pětiletý) studijní program

Termín: 28. 6. až 3. 7. 2022

Navazující magisterský studijní program

Termín: 1. až 7. 8. 2022

Forma zápisu: Distančně = online. Zapíšete se elektronicky např. z pohodlí domova nebo z místa aktuální letní dovolené.

Obecně o zápisech ke studiu

  • Dnem zápisu ke studiu se stáváte právoplatnými studenty a studentkami fakulty.
  • V roce 2022 budeme usilovat o realizaci distančních zápisů (online), zapíšete se pohodlně z domova nebo z místa dovolené.
  • Podmínkou zápisu je doložení předchozího vzdělání tak, jak je předpokládá zákon o VŠ.
  • Přijatí uchazeči o studium v bakalářském nebo (pětiletém) magisterském programu dokládají absolvování středoškolského vzdělání zakončeného maturitní zkouškou. Maturitní vysvědčení budou dokládat všichni, a to i v případě, že v minulosti už univerzitě dokládali.
  • Přijatí uchazeči o studium v navazujícím magisterském programu dokládají absolvování vysokoškolského (typicky bakalářského) studia. Tuto povinnost nemusí naplnit absolventi MUNI.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.