•  
   
 • Naši strategičtí partneři
  Naši strategičtí partneři
 • Moderní zázemí pro studenty, pedagogy i vědce v srdci města
  Moderní zázemí pro studenty, pedagogy i vědce v srdci města
 • Dostatek zdrojů v tvůrčím prostředí
  Dostatek zdrojů v tvůrčím prostředí
 • Učíme se po celý život
  Učíme se po celý život
 • Široká nabídka studijních oborů
  Široká nabídka studijních oborů
 • Naši pedagogové jsou odborníci i inovátoři
  Naši pedagogové jsou odborníci i inovátoři
 • Teorie úzce propojená s praxí
  Teorie úzce propojená s praxí
 • Vzděláváme učitele napříč kontinenty a kulturami
  Vzděláváme učitele napříč kontinenty a kulturami
 

Aktuality z Pedagogické fakulty MU

 

Pedagog roku 2019

Pedagogická fakulta hledá své nejlepší učitele (pedagogy), kteří příkladně naplňují své poslání v rozličných pedagogických oblastech. Vyhlašujeme proto čtvrtý ročník Ceny pro vynikajícího absolventa PdF MU - Pedagog roku 2019.

Do soutěže mohou být nominování všichni absolventi PdF MU, kteří působí v některé z hodnocených kategoriích:
1. Učitel/učitelka prvního stupně, učitel/ka mateřské školy
2. Učitel/učitelka druhého stupně, učitel/ka střední školy
3. Pedagog volného času, vychovatel ve školní družině, asistent pedagoga, speciální pedagog, sociální pedagog a další pedagogické - neučitelské profese

Časový harmonogram:
15. 9. 2019 Uzávěrka prvního kola ceny
22. 9. 2019 Zveřejnění nominací
20. 10. 2019 Uzávěrka druhého kola ceny
12. 11. 2019 Předání ocenění

Vstoupit

Děti v Terezíně a nestvůra s knírkem

Katedra francouzského jazyka a literatury PdF MU a Univerzitní kino Scala zvou na projekci francouzského dokumentárního filmu Děti v Terezíně a nestvůra s knírkem a následnou diskuzi s jeho režisérkou Henriette Chardakovou.

Film přibližuje životní osudy vloni zesnulé paní Ely Stein-Weissbergerové, která v terezínské opeře Brundibár ztvárnila roli kočky. Na dokumentu se podílela rovněž dcera Arnošta Lustiga, paní Eva Lustigová, která bude promítání i následnému setkání s tvůrci filmu přítomna.

Kdy: Čtvrtek 19. 9. 2019 v 17:30

Kde: Univerzitní kino Scala, Moravské nám. 127/3, Brno

Vstup je volný, film je opatřen českými titulky a debata bude tlumočena.

Vstoupit

Soutěž o Cenu děkana

Děkan Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, vyhlašuje v akademickém roce 2018/2019 soutěž o Cenu děkana.

Návrhy se zdůvodněním a v souladu se Statutem Ceny děkana PdF MU je možné předkládat na Sekretariát děkana PdF MU.

Nejpozději lze návrhy dodat do 4. 6. 2019 v případě ocenění studentů, s výjimkou kategorií Cena za příkladnou pedagogickou práci, výjimečný projekt a Cena za humanitární a sociální činnost, pro které je možné studentské návrhy podávat až do 30. 9. 2019. Pro všechna ocenění zaměstnanců je pak termín stanovený na 30. 9. 2019.

Vstoupit

100+70+25 let mluvíme společnou řečí

Srdečně Vás zveme na konferenci, která se koná při výjimečné příležitosti výročí založení Masarykovy univerzity, ZŠ a MŠ logopedické Veslařská 234, Brno, a Katedry speciální a inkluzivní pedagogiky PdF MU.

Cílem konference je diskuse o aktuálních trendech v odborné přípravě budoucích speciálních pedagogů, prezentovány budou výsledky výzkumných šetření a také inovativní přístupy v oblasti logopedické intervence a podpory dětí a žáků s narušenou komunikační schopností.

Konference bude probíhat 27. 9. 2019 od 9.30 v učebně 50 a RUV.

Vstoupit

Kurz Nácvik každodenních dovedností u dětí s autismem

Nestihli jste žádný z našich letošních seminářů? Nezoufejte. Mimořádně na Masarykovu univerzitu přijíždí doktorka Ivana Krstovská-Guerrero, Ph.D., BCBA ze City University of New York, konzultantka ABA pro školy v USA.

V neděli 6. 10. 2019 uspořádá na Pedagogické fakultě workshop pro rodiče i odborníky. Na něm se dozvíte, jak lze pomocí vybraných metod a technik ABA překonávat problémy v oblasti stravování, spánku a používání toalety u dětí s PAS a jinými neurovývojovými poruchami.

Termín podání objednávky: Do 30.9.2019

Termín konání: 6.10.2019

Časový plán programu/kurzu: 10:00 - 16:30

Vstoupit

Mezinárodní den jazyků

Víte, co je to jazykový korpus a jak jej využít ve výzkumu? Přineste si vlastní počítač, či tablet či smartphone a přesvědčte, že korpusy nemusí sloužit nejen jazykovědcům!

Sérii krátkých popularizačních přednášek pro studenty i pedagogy PdF MU připravili kolegové z jazykových kateder.

(Přítomní studenti budou omluveni z výuky)

Čtvrtek 26. 9. 2019

Zasedací místnost děkanátu Poříčí7

14 - 17 hod.

Vstoupit

časopis Komenský - Začátky učitelských nováčků

Jaký je proces uvádění začínajících učitelů do škol? Jak vyučovat chemii a biologii  s důrazem na tvořivost žáků? Jaké budou strategie vzdělávací politiky pro následující desetiletí?

Nejen o učitelských začátcích se dočtete v novém čísle časopisu  Komenský.

Vstoupit

HR Excellence in Research Award

Pedagogická fakulta usiluje o ocenění, které zatraktivní její prostředí pro výzkumné pracovníky.

Cenu HR Excellence in Research Award uděluje Evropská komise organizacím, které výzkumníkům poskytují kvalitní pracovní prostředí, transparentní výběrová řízení a podporu v profesním růstu. 

Vstoupit

Nově získaná akreditace

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity získala akreditaci pro habilitační a jmenovací řízení v oboru Didaktika cizího jazyka.

Rozhodla o tom Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školy ve čtvrtek 18. července 2019. Akreditace dává fakultě právo zahajovat řízení o udělení titulu docenta a jmenování profesorem a fakultě byla udělena na nejdelší možnou dobu deseti let. 

Významný podíl na získání akreditace pro vyšší stupně akademické kariéry – docentský a profesorský – měla vedoucí Katedry německého jazyka a literatury PdF MU profesorka Věra Janíková, která akreditaci připravovala ve spolupráci se všemi jazykovými katedrami fakulty – katedrou francouzského jazyka a literatury, ruského jazyka a literatury a anglického jazyka a literatury.


Vstoupit