•  
   
 • Naši strategičtí partneři
  Naši strategičtí partneři
 • Moderní zázemí pro studenty, pedagogy i vědce v srdci města
  Moderní zázemí pro studenty, pedagogy i vědce v srdci města
 • Dostatek zdrojů v tvůrčím prostředí
  Dostatek zdrojů v tvůrčím prostředí
 • Učíme se po celý život
  Učíme se po celý život
 • Široká nabídka studijních oborů
  Široká nabídka studijních oborů
 • Naši pedagogové jsou odborníci i inovátoři
  Naši pedagogové jsou odborníci i inovátoři
 • Teorie úzce propojená s praxí
  Teorie úzce propojená s praxí
 • Vzděláváme učitele napříč kontinenty a kulturami
  Vzděláváme učitele napříč kontinenty a kulturami
 

Aktuality z Pedagogické fakulty MU

 

Pedagog roku 2019 - 2. fáze nominací

Na Cenu pro absolventa PdF MU 2019 byly navrženy následující:

 • Mgr. Radmila Zilayová - ZŠ Brno, Laštůvkova 77, přísp. org., Učitel/učitelka prvního stupně, učitel/ka mateřské školy
 • Mgr. Hana Drmotová - ZŠ Brno, Laštůvkova 77, přísp. org., Učitel/učitelka druhého stupně, učitel/ka střední školy
 • Mgr. Jarmila Žílová - AGAPO, O. p. s., Pedagog volného času, vychovatel ve školní družině, asistent pedagoga, speciální pedagog, sociální pedagog a další pedagogické – neučitelské profese
 • Mgr. Martina Tinková - Biskupské gymnázium Brno a MŠ, Učitel/učitelka druhého stupně, učitel/ka střední školy
 • Mgr. Petra Koudelková - ZŠ Velké Opatovice, Učitel/učitelka druhého stupně

Můžete hlasovat prostřednictvím formuláře, který slouží k nominacím v rámci druhého kola soutěže Pedagog roku 2019 (Cena pro vynikajícího absolventa Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity). Napište nám v následujícím formuláři, proč by měla cenu získat některá z uvedených učitelek.

Časový harmonogram:

23. 10. 2019 Uzávěrka druhého kola ceny

7. 11. 2019 Předání ocenění

 

 


Vstoupit

Erasmus Night: Spanish speaking countries

Zveme vás na prezentaci o životě a studiu v zahraničí, tentokrát na téma Španělsko / Mexico.

Nechte se vtáhnout do kultury, která světu přinesla mimo jiné tequilu, tapas a Enriqua Iglesiase

Kdy? 22. 10. 2019 16:30

Kde? Kafinet, Poříčí 31

Kdo? Se svými zkušenostmi se podělí zahraniční studenti PdF MU ze Španělska a Mexika a studenti PdF MU, kteří ve španělských mluvících zemích absolvovali svůj studijní pobyt.

Vstup volný

------------------------------------

We would like to invite you to presentation about studying and living abroad, this time about Spain / Mexico.

When? 22. 10. 2019 16:30

Where? Kafinet, Poříčí 31

Who? The pesentation will be held by students from Spain and Mexico, together with students from Faculty of Education in Brno wwith experiences on studying in Spain.Free entry

Vstoupit

Děti – cizinci v české mateřské škole a jejich podpora

Zveme vás na mezinárodní konferenci pořádanou organizací OMEP (Organisation Mondiale pour ´Éducation Préscolaire – světová organizace pro předškolní výchovu) ve spolupráci s Katedrou primární pedagogiky PdF MU, která se věnuje začleňování dětí – cizinců s odlišným mateřským jazykem do běžného chodu české mateřské školy. Letošní rok je ve znamení 30. výročí od přijetí Úmluvy o právech dítěte, proto budou účastníci konference seznámeni také s tímto nadnárodním kontextem a následně také s aktuálním stavem v ČR prostřednictvím sdělení zástupců ČŠI a MŠMT. Odpolední bloky budou zaměřeny na šíření dobré praxe českých mateřských škol v této oblasti prostřednictvím projektů a osobních zkušeností ředitelek MŠ (viz přesný program konference). 

Termín konání: 12. listopadu 2019 od 10 hodin

Místo konání: Galerie RUV, PdF MU, Poříčí 9 (suterén)

Vstoupit

Konference - Regionální geografie na VŠ, SŠ a ZŠ

Zveme všechny zájemce o (nejen) regionální geografii na 27. středoevropskou geografickou konferenci pořádanou katedrou Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity ve spolupráci s Katedrou geografie a regionálneho rozvoja Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Jihomoravskou pobočkou České geografické společnosti. Letošní ročník bude v duchu Regionální geografie na VŠ, SŠ a ZŠ. Zaměříme se na aktuální podobu výuky regionální geografie a otevřeme otázky týkající se jejího budoucího směřování.

Termín konání: 17. října 2019

Místo konání: Galerie RUV (suterén), učebny katedry geografie, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

Vstoupit

HR Excellence in Research Award

Pedagogická fakulta usiluje o ocenění, které zatraktivní její prostředí pro výzkumné pracovníky.

Cenu HR Excellence in Research Award uděluje Evropská komise organizacím, které výzkumníkům poskytují kvalitní pracovní prostředí, transparentní výběrová řízení a podporu v profesním růstu. 

Vstoupit

Nově získaná akreditace

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity získala akreditaci pro habilitační a jmenovací řízení v oboru Didaktika cizího jazyka.

Rozhodla o tom Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školy ve čtvrtek 18. července 2019. Akreditace dává fakultě právo zahajovat řízení o udělení titulu docenta a jmenování profesorem a fakultě byla udělena na nejdelší možnou dobu deseti let. 

Významný podíl na získání akreditace pro vyšší stupně akademické kariéry – docentský a profesorský – měla vedoucí Katedry německého jazyka a literatury PdF MU profesorka Věra Janíková, která akreditaci připravovala ve spolupráci se všemi jazykovými katedrami fakulty – katedrou francouzského jazyka a literatury, ruského jazyka a literatury a anglického jazyka a literatury.


Vstoupit