•  
   
 • Naši strategičtí partneři
  Naši strategičtí partneři
 • Moderní zázemí pro studenty, pedagogy i vědce v srdci města
  Moderní zázemí pro studenty, pedagogy i vědce v srdci města
 • Dostatek zdrojů v tvůrčím prostředí
  Dostatek zdrojů v tvůrčím prostředí
 • Učíme se po celý život
  Učíme se po celý život
 • Široká nabídka studijních oborů
  Široká nabídka studijních oborů
 • Naši pedagogové jsou odborníci i inovátoři
  Naši pedagogové jsou odborníci i inovátoři
 • Teorie úzce propojená s praxí
  Teorie úzce propojená s praxí
 • Vzděláváme učitele napříč kontinenty a kulturami
  Vzděláváme učitele napříč kontinenty a kulturami
 

Aktuality z Pedagogické fakulty MU

 

Třicítka na krku

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity si vás s nesmírnou radostí dovoluje pozvat na koncert k významnému pracovnímu jubileu doc. Mgr. Petra Haly, Ph.D. et Ph.D., z Katedry hudební výchovy PdF MU.

24. 4. 2018 18:00

Sál Konventu Milosrdných bratří, Vídeňská 228/7, 639 00 Brno

Vstoupit

Cyklus workshopů pro studenty Ochutnávka specky

Workshopy jsou připraveny a vedeny studenty speciální pedagogiky; jsou určeny studentům, kteří chtějí poznat blíže postupy, které jim mohou pomoci při práci v heterogenní třídě.

3. 4. 13:30 Rozvíjení percepčně-motorických funkcí u žáků s lehkým mentálním postižením  na 1. stupni základních škol hlavního vzdělávacího proudu II. – zraková percepce

23. 4. 16:30 Co posloucháš?

24. 4. 15:00 a 17:00 Jakou barvu má vztek?

Vstoupit

Série přednášek Special Education in International Perspectives

Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky PdF MU vás zve na série přednášek Special Education in International Perspectives:

3.5., 13:30-15:30, Reading literacy of students with mild intellectual disabilities, Nika Jenko (University of Ljubljana, Slovenia

Vstoupit

Metodologické workshopy

V semestru jaro 2019 jsme připravili sérii osmi workshopů zaměřených na metodiku pedagogického výzkumu. Workshopy jsou primárně určené pro studenty doktorských studijních programů, ale zúčasnit se mohou i další zájemci z řad akademických zaměstnanců fakulty.
Vstoupit