•  
   
 • Naši strategičtí partneři
  Naši strategičtí partneři
 • Moderní zázemí pro studenty, pedagogy i vědce v srdci města
  Moderní zázemí pro studenty, pedagogy i vědce v srdci města
 • Dostatek zdrojů v tvůrčím prostředí
  Dostatek zdrojů v tvůrčím prostředí
 • Učíme se po celý život
  Učíme se po celý život
 • Široká nabídka studijních oborů
  Široká nabídka studijních oborů
 • Naši pedagogové jsou odborníci i inovátoři
  Naši pedagogové jsou odborníci i inovátoři
 • Teorie úzce propojená s praxí
  Teorie úzce propojená s praxí
 • Vzděláváme učitele napříč kontinenty a kulturami
  Vzděláváme učitele napříč kontinenty a kulturami
 

Aktuality z Pedagogické fakulty MU

 

Noc vzdělávání 2019 Brno

V předvečer Dne učitelů, 27. března 2019, se na půdě Pedagogické fakulty MU odehraje druhý ročník Noci vzdělávání. Jejím pořadatelem je Otevřeno Brno ve spolupráci s Pedagogickou fakultou MU. Cílem akce je otevřít naši fakultu diskuzi, inspiraci, novým poznatkům a vzájemné komunikaci. 

Tohoto večera se zúčastní lidé, kteří zahořeli pro svět vzdělávání a chtějí své nadšení předávat dál. Našimi hosty budou například Jana Nováčková, psycholožka a odbornice na problematiku unschoolingu, Martin Hak - TEN vypravěč, který vás zasvětí do tajů storytellingu, Lucie Jarkovská, autorka knihy Gender před tabulí nebo Pavel Houška, ředitel brněnské ZŠ Heuréka. Kromě nich vás však čeká spousta dalších zajímavých workshopů a přednášek.

Vstoupit

Diskuse akademické obce PdF MU k volbě kandidáta na rektora MU

Zástupci PdF MU v Akademickém senátu MU vás zvou na diskusní setkání k volbě kandidátů na rektora MU, které se uskuteční 25.3. v Relaxační a konferenční místnosti PdF  MU.

11.30 - 11.35 zahájení, úvod
11.35 - 12.15 prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. (stručná prezentace a diskuse)
12.15 - 12.20 přestávka
12.20 - 13.00 doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. rer. nat. (stručná prezentace a diskuse)
od 13.00 navazující formální i neformální diskuse se zástupci PdF v AS MU

Vstoupit

Česká astronomie včera, dnes a zítra

Katedra historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity pořádá přednášku  

RNDr. Jiřího Grygara, CSc. (Fyzikální ústav AV ČR)

Česká astronomie včera, dnes a zítra  

Přednáška se uskuteční ve středu 27. března 2019 od 14 hodin, na Pedagogické fakultě, Poříčí 7, v učebně č. 1.

Vstoupit

Cyklus workshopů pro studenty Ochutnávka specky

Workshopy jsou připraveny a vedeny studenty speciální pedagogiky; jsou určeny studentům, kteří chtějí poznat blíže postupy, které jim mohou pomoci při práci v heterogenní třídě.

7. 3. 14:00 a 17:00 Ostrov

11. 3. 12:00 Papír

27. 3. 13:30 Rozvíjení percepčně-motorických funkcí u žáků s lehkým mentálním postižením  na 1. stupni základních škol hlavního vzdělávacího proudu I. – zraková percepce

3. 4. 13:30 Rozvíjení percepčně-motorických funkcí u žáků s lehkým mentálním postižením  na 1. stupni základních škol hlavního vzdělávacího proudu II. – zraková percepce

Vstoupit

Interaction in mathematics lessons – discourse patterns in the classroom From theory to practice

Přednáška profesorky Ilana Levenberg (Gordon-Academic College of Education, Haifa, Izrael) 

Čtvrtek 21. 3. 2019 OD 10:00–11:30 v učebně 37 – budova Poříčí 31

Vstoupit

Kurikulum založené na kompetencích ve vzdělávání učitelů

Seminář Prof. Harri Keurulainena z university JAMK ve Finsku na téma 

Kurikulum založené na kompetencích ve vzdělávání učitelů 
 
4. dubna 2019, 10:00 - 12:00
zasedací místnost děkanátu, Poříčí 7

Vstoupit