•  
   
 • Naši strategičtí partneři
  Naši strategičtí partneři
 • Moderní zázemí pro studenty, pedagogy i vědce v srdci města
  Moderní zázemí pro studenty, pedagogy i vědce v srdci města
 • Dostatek zdrojů v tvůrčím prostředí
  Dostatek zdrojů v tvůrčím prostředí
 • Učíme se po celý život
  Učíme se po celý život
 • Široká nabídka studijních oborů
  Široká nabídka studijních oborů
 • Naši pedagogové jsou odborníci i inovátoři
  Naši pedagogové jsou odborníci i inovátoři
 • Teorie úzce propojená s praxí
  Teorie úzce propojená s praxí
 • Vzděláváme učitele napříč kontinenty a kulturami
  Vzděláváme učitele napříč kontinenty a kulturami
 

Aktuality z Pedagogické fakulty MU

 

Pedagog roku 2019

Pedagogická fakulta hledá své nejlepší učitele (pedagogy), kteří příkladně naplňují své poslání v rozličných pedagogických oblastech. Vyhlašujeme proto čtvrtý ročník Ceny pro vynikajícího absolventa PdF MU - Pedagog roku 2019.

Do soutěže mohou být nominování všichni absolventi PdF MU, kteří působí v některé z hodnocených kategoriích:
1. Učitel/učitelka prvního stupně, učitel/ka mateřské školy
2. Učitel/učitelka druhého stupně, učitel/ka střední školy
3. Pedagog volného času, vychovatel ve školní družině, asistent pedagoga, speciální pedagog, sociální pedagog a další pedagogické - neučitelské profese

Časový harmonogram:
15. 9. 2019 Uzávěrka prvního kola ceny
22. 9. 2019 Zveřejnění nominací
20. 10. 2019 Uzávěrka druhého kola ceny
12. 11. 2019 Předání ocenění

Vstoupit

Letní workshop ETA

Dovolujeme si vás pozvat k účasti na druhém mezinárodním letním čtyřdenním vzdělávacím semináři Educational Transactional Analysis (ETA) 2019 pod vedením Dr. Sylvia Schachner (TSTA-E „Teaching and Supervising Transactional Analyst – in Education“) pořádaný Katedrou sociální pedagogiky, Pedagogická fakulta MU.

Uzávěrka přihlášek (Krok 1, Krok 2, Krok 3) je 21. srpna. 
Krok 1: Prosím, zaplaťte poplatek 2500 Kč / 100 EUR
(Studenti MU jsou osvobozeni od placení poplatku) 
Krok 2: Zaregistrujte se vyplněním dotazníku.
Krok 3: Pro studenty MU: Přihlaste se do kurzu So534 - Vzdělávací transakční analýza (4 kredity) 

Kdy: 6. - 9. září 2019 / Pá - Po: 9:00 - 17:30 
Kde: Pedagogická fakulta MU, Poříčí 31, Brno, (pokoj TBA) 

Vstoupit

100+70+25 let mluvíme společnou řečí

Srdečně Vás zveme na konferenci, která se koná při výjimečné příležitosti výročí založení Masarykovy univerzity, ZŠ a MŠ logopedické Veslařská 234, Brno, a Katedry speciální a inkluzivní pedagogiky PdF MU.

Cílem konference je diskuse o aktuálních trendech v odborné přípravě budoucích speciálních pedagogů, prezentovány budou výsledky výzkumných šetření a také inovativní přístupy v oblasti logopedické intervence a podpory dětí a žáků s narušenou komunikační schopností.

Konference bude probíhat 27. 9. 2019 od 9.30 v učebně 50 a RUV.

Vstoupit

Soutěž o Cenu děkana

Děkan Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, vyhlašuje v akademickém roce 2018/2019 soutěž o Cenu děkana.

Návrhy se zdůvodněním a v souladu se Statutem Ceny děkana PdF MU je možné předkládat na Sekretariát děkana PdF MU.

Nejpozději lze návrhy dodat do 4. 6. 2019 v případě ocenění studentů, s výjimkou kategorií Cena za příkladnou pedagogickou práci, výjimečný projekt a Cena za humanitární a sociální činnost, pro které je možné studentské návrhy podávat až do 30. 9. 2019. Pro všechna ocenění zaměstnanců je pak termín stanovený na 30. 9. 2019.

Vstoupit

Konference Život ve zdraví 2019

Zveme vás na mezioborovou konferenci zaměřenou na vzdělávání dětí, mládeže a dospělých v oblasti ochrany a podpory zdraví, která se koná pod záštitou doc. PhDr. Jiřího Němce, Ph.D., děkana Pedagogické fakulty MU. Přispějte svými poznatky a náměty k výchově ke zdraví!

5. - 6. září 2019 Pedagogická fakulta MU, Brno, Poříčí 9.

Zahájení konference: čtvrtek 5. 9. 2019 v 10:30, Relaxační a konferenční místnost, Poříčí 9 - suterén. Ukončení konference: pátek 6. 9. 2019 v odpoledních hodinách.

Na konferenci je nutné se registrovat nejpozději do 20. 8. 2019

Vstoupit

Konference - Central European Literary Theory: Sources, Context, and Dissemination

We would like to invite you to a conference about Questions of what Central Europe is, whe re its borders are, and how we may characterize it, have been considered for a long time. The main aim of the conference Central European Literary Theory: Sources, Context, and Dissemination is to provide space to revise some of literary theory and criticism 's findings , and for a more general discussion of particular literary theoretical and linguistic conceptions created and disseminated in the Central European space in the 20th century despite the complexities of its historical and political developments. The conference also aims to commemorate Roman Jakobson's departure from Brno and Czechoslovakia in 1939 linguistics and literary theory would be different today without his influence, energy, and creative initiative. 

Brno, September 2. - 6. 2019, Faculty of Education

Masaryk University Galery RUV, Poříčí 9,  Brno

Vstoupit