Často kladené dotazy

Žádosti

Jak psát a podávat žádosti o uznání předmětů, výjimky atd.

Mohu požádat o výjimku ze studijního řádu?

Ano, lze žádat o výjimku ze SZŘ. Otázkou pak je, zda bude výjimka udělena. V souladu s článkem 43 SZŘ děkan výjimku udělit MŮŽE. Kladné vyřízení požadavku tedy není nárokové. Ve skutečnosti jménem děkana rozhoduje pověřený proděkan. Ten zkoumá důvody v žádosti uvedené. Ve věci řízení o udělení výjimky ze SZŘ je vydáno Usnesení bez možnosti odvolání. Neexistuje opravný prostředek, usnesení je konečné.

Kdy mohu požádat o výjimku ze studijního řádu?

Neexistuje žádné časové omezení. Obecně platí, že je nanejvýš důležité předcházet vzniku situací, kdy nic jiného než pokus požádat o udělení výjimky nezbývá.

Jak žádost podat?

Některé žádosti je možné podat elektronicky prostřednictvím ISu, jiné je nutno donést/zaslat poštou na studijní oddělení v tištěné podobě. Více na stránce s formuláři a odkazy do Úřadovny ISu.

Mohu se proti usnesení o neudělení výjimky ze studijního řádu odvolat?

Ne, odvolání není možné, usnesení je konečné. Doručená odvolání jsou zcela bezpředmětná.

Mohu požádat o ukončení svého studia?

Zákon o vysokých školách zná "oznámení o zanechání studia". Tedy ano, můžete svého studia z vlastní vůle zanechat. Den nabytí právní moci rozhodnutí o ukončení studia na základě oznámení studenta je den doručení takového oznámení fakultě. Oznámení o zanechání studia lze podat elektronicky prostřednictvím ISu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.