Den otevřených dveří PdF MU se uskuteční 28. 1. 2023

Od 8:30 do 14:30 hodin na Poříčí 7/9 a Poříčí 31

 

Event na Facebooku

Chystáš se na Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity anebo se chceš jen tak podívat, jak to u nás chodí? Pak si dobře zapiš termín 28. leden 2023 od 8:30 do 14:30 hodin ✍

Budeš se moct poradit s pracovníky studijního oddělení a potkáš naše studenty i zástupce jednotlivých kateder. Taky si můžeš poslechnout přednášku o fakultě a o přijímacím řízení, navštívit oborový jarmark, zúčastnit se soutěže o ceny, vypít si kafe ve fakultní kavárně a spoustu dalšího.

Na programu bude:

👉 Fakultní prezentace
👉 Přednáška o testu studijních předpokladů
👉 Představení kateder
👉 Setkání se studenty - oborový jarmark
👉 Komentovaná prohlídka Ústřední knihovny
👉 Studijní oddělení

Podrobný harmonogram:

Přednáška o fakultě (učebna 50, 1. podlaží, Poříčí 9)

9:00–10:00, 11:0012:00, 13:0014:00

Přednáška o TSP (učebna 50, 1. podlaží, Poříčí 9)

10:00–11:00, 12:0013:00

Představení kateder (program kateder podrobně)

10:0010:30, 11:0011:30, 12:0012:30

Oborový jarmark (Relaxační a konferenční místnost, 1. podzemní podlaží, Poříčí 9)

8:3014:30

Prohlídka knihovny (2. podlaží, výpůjční pult, Poříčí 31a)

10:3011:00, 12:3013:00, 14:0014:30

Studijní oddělení (1. podlaží, Poříčí 7)

8:3014:30

Centrum jazykového vzdělávání (učebna 54, 3. podlaží, Poříčí 9)

10:30-11:00, 11:30-12:00, 12:30-13:00

Program kateder

Program podle jednotlivých kateder:
  KATEDRA MÍSTNOST PŘEDNÁŠKA 10:00, 11:00 a 12:00 VOLNÉ KONZULTACE S ÚČASTNÍKY DOD
1. Katedra anglického jazyka a literatury uč. 58 (4. podlaží), Poříčí 9 (budova A) ANO 10:00-12:30
2. Katedra biologie uč. 2 (1. podlaží), Poříčí 7 (budova B) ANO 10:00-12:30
3. Katedra českého jazyka a literatury uč. 11 (4. podlaží), Poříčí 7 (budova B) ANO 10.00-13:00 
4. Katedra francouzského jazyka  a literatury uč. 56 (3. podlaží), Poříčí 9 (budova A) ANO 10:00-12:30
5. Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání laboratoře: 84, 85, (2. podlaží) a 87, 88 (3. podlaží), Poříčí 7 (budova Y) NE 10:00-12:30
6. Katedra geografie uč. 5A (3. podlaží), Poříčí 7 (budova B) ANO 10:00-13:00
7. Katedra historie uč. 4 (3. podlaží), Poříčí 7 (budova B) ANO 10:00-13:00
8. Katedra hudební výchovy uč. 43 (4. podlaží), Poříčí 31 (budova D) ANO 10:00-12:30
9. Katedra matematiky uč. 37 (3. podlaží), Poříčí 31 (budova D) ANO 10:00-12:30
10. Katedra německého jazyka a literatury uč. 63, 64 (6. podlaží), Poříčí 9 (budova A) ANO 9:00-13:30
11. Katedra občanské výchovy uč. 32 (2. podlaží), Poříčí 31 (budova D) ANO 10:00-13:00
12. Katedra pedagogiky pouze na oborovém jarmarku - -
13. Katedra primární pedagogiky
Studijní programy Učitelství pro mateřské školy a Učitelství pro 1. stupeň
uč. 30 (2. podlaží), Poříčí 31 (budova D) ANO -
14. Katedra ruského jazyka a literatury uč. 62 (5. podlaží), Poříčí 9 (budova A) NE 09:30-13:00
15. Katedra sociální pedagogiky uč. 39 (3. podlaží), Poříčí 31 (budova D) ANO 10:00-13:00
16. Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky uč. 52 a uč. 53 (2. podlaží), Poříčí 9 (budova A), smyslová místnost Snoezelen uč. 19 a. (1. podlaží Poříčí 7, budova B.) ANO 10:00-13:00
17. Katedra technické a informační výchovy uč. 25 (1. podlaží), Poříčí 31 (budova D) ANO 9:00-13:00
18. Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví tělocvična (1. podzemní podlaží), Poříčí 31 ANO -
19. Katedra výtvarné výchovy uč. 15 (4. podlaží), Poříčí 7 (budova B) ANO -

Umístění pracovišť

POŘÍČÍ 7 (BUDOVA B)
 

Pracoviště

Číslo místnosti (nadzemní podlaží)

biologie

2 (1. podlaží)
český jazyk a literatura 11 (4. podlaží)
geografie 5A (3. podlaží)
historie 4 (3. podlaží)
výtvarná výchova 15 (4. podlaží)
studijní oddělení 1. podlaží
POŘÍČÍ 7 (BUDOVA Y)
 

Pracoviště

Číslo místnosti (nadzemní podlaží)

fyzika, chemie a odborné vzdělávání

lab. 84, 85 (2. podlaží), lab. 87, 88 (3. podlaží)
POŘÍČÍ 9 (BUDOVA A)
 

Pracoviště

Číslo místnosti (nadzemní podlaží)

anglický jazyk a literatura

58 (4. podlaží)

francouzský jazyk a literatura

56 (3. podlaží)

německý jazyk a literatura

63, 64 (6. podlaží)

ruský jazyk a literatura

62 (5. podlaží)

speciální a inkluzivní pedagogika

52, 53 (2. podlaží)

centrum jazykového vzdělávání

54 (3. podlaží)
POŘÍČÍ 31 (BUDOVA D)
 

Pracoviště

Číslo místnosti (nadzemní podlaží)

hudební výchova 43 (4. podlaží)
matematika 37 (3. podlaží)
primární pedagogika 30 (2. podlaží)
sociální pedagogika 39 (3. podlaží)
technická a informační výchova 25 (1. podlaží)
tělesná výchova a výchova ke zdraví tělocvična (1. podzemní podlaží)
POŘÍČÍ 31a (BUDOVA CVIDOS)
 

Pracoviště

Číslo místnosti (nadzemní podlaží)

ústřední knihovna

2. podlaží

Dotazy ke dni otevřených dveří

Nemůžeš něco najít anebo ti něco nefunguje? Napiš nám?


Dotazy k přijímacímu řízení

Nezaznělo na dni otevřených dveřích něco, co potřebuješ o přijímacím řízení vědět? Když nám napíšeš, odpoví ti přímo pracovníci studijního oddělení, kteří mají přijímací řízení na starosti.


Jak se k nám dostanete?

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.