Až do odvolání se provoz PdF MU řídí semaforem, jehož aktuální barva je červená. Aktuální informace v souvislosti se šířením nákazy COVID-19 najdete zde.

Den otevřených dveří Pedagogické fakulty MU 23. 1. 2021

Aktuální informace: vzhledem k současným omezením bohužel nevíme, zda bude možné uskutečnit den otevřených dveří v prezenční podobě, anebo ho bude nutné uskutečnit pomocí online přenosu. Datum 23. 1. 2021 ale zůstane zachováno.

Den otevřených dveří leden 2021

Uvažujete o studiu na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity? Přijďte se k nám podívat!

PdF MU každoročně pořádá Den otevřených dveří pro všechny zájemce o studium i širokou veřejnost. Při této příležitosti můžete navštívit fakultu ve všech jejích budovách na adresách Poříčí 7/9 a Poříčí 31, včetně moderní knihovny, poslucháren a laboratoří. O své zkušenosti se s vámi podělí studenti programů, o které se zajímáte. Využijte příležitosti setkat se neformálně s vašimi budoucími vyučujícími přímo v prostředí jednotlivých kateder. Na vaše dotazy týkající se přijímacího řízení budou odpovídat i pracovníci studijního oddělení. Budou připraveny prezentace o testu studijních předpokladů, přijímacím řízení a studiu na fakultě. Když už u nás budete, nezapomeňte se pokochat krásným výhledem na Petrov a hrad Špilberk z horních pater obou budov fakulty.

Program

Bude doplněn.

Fotogalerie ze Dne otevřených dveří 2020

Informace ke studiu na PdF MU (bakalářské prezenční studium)

telefon: 549 49 4864
e‑mail:

Informace ke studiu na PdF MU (kombinované bakalářské studium a navazující magisterské studium)

telefon: 549 49 3254
e‑mail:

Podejte si přihlášku

Informace o Testu studijních předpokladů, e-přihlášce, platbách za přihlášku

e‑mail: