Doktorské
studium

(Z)měňte s námi české vzdělávání

Nabídka výzkumných zaměření

Tato sekce slouží především uchazečům o doktorské studium na Pedagogické fakultě MU. Naleznete zde všechny důležité informace o jednotlivých studijních oborech a přijímacím řízení.

Co můžete studovat?

Doktorské prezenční studium  

Doktorské kombinované studium  

Kontaktujte nás:

Mgr. Hana Florková

telefon: 549 49 3917
e‑mail:
Referentka pro výzkum a vývoj