Až do odvolání se provoz PdF MU řídí semaforem, jehož aktuální barva je červená. Aktuální informace v souvislosti se šířením nákazy COVID-19 najdete zde.

Doktorské
studium

(Z)měňte s námi české vzdělávání

Od 1. 8. 2020 do 30. 11. 2020
lze možné podávat přihlášky s nástupem
do jarního semestru 2021 doktorského studia.

Podete si přihlášku

Nabídka výzkumných zaměření

Tato sekce slouží především uchazečům o doktorské studium na Pedagogické fakultě MU. Naleznete zde všechny důležité informace o jednotlivých studijních oborech a přijímacím řízení.

Co můžete studovat?

Doktorské prezenční studium  

Doktorské kombinované studium  

Kontaktujte nás:

Mgr. Hana Florková
telefon: 549 49 3917
e‑mail:
Referentka pro výzkum a vývoj