Aktuální informace v souvislosti se šířením nákazy COVID-19 najdete zde.

Doktorské
studium

(Z)měňte s námi české vzdělávání

Tato sekce slouží především uchazečům
o doktorské studium na Pedagogické fakultě MU.
Naleznete zde všechny důležité informace
o jednotlivých studijních oborech a přijímacím řízení.

Nabídka výzkumných zaměření

od 1. 8. 2020 do 30. 11. 2020

Lze možné podávat přihlášky s nástupem do jarního semestru 2021 doktorského studia.

Co můžete studovat?

Doktorské prezenční studium  

Doktorské kombinované studium  

Kontaktujte nás:

Mgr. Hana Florková
telefon: 549 49 3917
e‑mail:
Referentka pro výzkum a vývoj