Až do odvolání se provoz PdF MU řídí semaforem, jehož aktuální barva je červená. Aktuální informace v souvislosti se šířením nákazy COVID-19 najdete zde.

Výzkumné projekty

Projekt ISOTIS v rámci programu Horizon 2020


Projekt ISOTIS, financovaný Evropskou Unií v rámci programu Horizon 2020, se zabývá povahou, příčinami a důsledky sociálních a vzdělávacích nerovností. Český tým výzkumníků z Institutu výzkumu inkluzivního vzdělávání na něm spolupracuje s dalšími 16 výzkumnými týmy z 11 evropských zemí, mezi které patří například Utrecht University, University of Oxford nebo Freie University Berlin. Cílem projektu je formulovat efektivní politiky a tvořit praxe, které přispějí k překonání nerovností.

ISOTIS

Ediční a publikační činnost

Publikujte s námi