Často kladené dotazy

Závěrečná práce

Psaní práce

Obecné informace

Každý student musí v rámci svého studia napsat bakalářskou nebo diplomovou práci. Téma bakalářské nebo diplomové práce si student může namyslet podle svých zájmů a v souladu s oborem, který studuje. Tento svůj záměr konzultuje s plánovaným vedoucím, který může téma více specifikovat, přijmout nebo odmítnout. 

Kde najdu inspiraci, návod?
Jak si vybrat téma BP/DP/ZP?

Na tématu se předběžně podle svých zájmů dohodněte s dohodnutým vedoucím práce. Na základě této předběžné dohody se buď přihlaste k již vypsanému tématu v rozpisech témat (https://is.muni.cz/help/student/rozpisy_temat), nebo si navrhněte téma vlastní. Technicky je v ISu možné, aby téma vypsal Váš vedoucí, není to však jeho povinností a student nemá právo toto požadovat.

Studuji dvouoborové studium. Můžu si vybrat téma práce z programu, který mám jako vedlejší?

Ano. Dvouoborové studium (užívá se taky termín "sdružené studium") v oblasti učitelství je specifické mj. právě tím, že můžete bez nutnosti o to žádat volit téma z nabídky v programu hlavním i vedlejším.

Jak můžu založit/vypsat téma v rozpisech témat v ISu?

Téma si vypište v rozpisu podle typu vašeho studia a s názvem katedry vedoucího, u kterého práci píšete (např.: Bakalářská práce_Biologie, pokud jste studentem bakalářského programu a píšete práci u vedoucího z Katedry biologie). Postup najdete v nápovědě v ISu.

Další informace o tématech BP/DP

Další informace k támatům BP a DP jsou k nalezení zde.

Nabízí se mi víc rozpisů témat, v jakém rozpisu si mám téma vypsat/vybrat?

Téma si vypište/vyberte v rozpisu, který nese název pracoviště, na kterém působí váš vedoucí.

Jak je to s předměty k BP/DP?

Podrobné informace najdete častých dotazech v části registrace a zápis předmětů.

Existuje šablona závěrečných prací

Pedagogická fakulta MU má doporučenou jednotnou šablonu závěrečných prací. Včetně návodu k použití je k dispozici zde.

Môžem písať bakalársku prácu v slovenskom jazyku?

Ano, volbě jazyka, ve kterém bude závěrečná práce napsána, se věnuje pokyn děkana č. 1/2015 K realizaci závěrečných prací (čl. 3 odst. 2). Doporučujeme volbu konzultovat také s (potenciálním) vedoucím práce.

Odevzdávání práce

Do kdy se musí práce odevzdat a komu?

Termín pro odevzdání prací je ustanoven v pokynech děkana č. 1/2015 (k závěrečným pracím) a č. 1/2019 (řádné ukončování studií).

Termín pro odevzdání práce v rámci jarního semestru: 20. duben
Termín pro odevzdání práce v rámci podzimního semestru: 10. prosinec

Odevzdáním práce se rozumí vložení souboru do elektronického archivu závěrečných prací v ISu. Na fakultní úrovni neexistuje povinnost závěrečnou práci tisknout. Povinnost odevzdat výtisk práce však může být ustanovena v tzv. oborovém standardu. Pokud tedy v souladu se standardem vedoucí práce vyžaduje výtisk práce, pak se také předpokládá, že současně poskytne další instrukce (podoba a počet výtisků, čas a místo předání). Pozor, studijní oddělení výtisky prací nikdy nevybírá.

Práce Vám půjde do informačního systému nahrát až poté, co Vám studijní referentka "překlopí" obsah tématu práce do archivu. Témata studijní referentky překlápí typicky na základě podané přihlášky k SZZ vč. obhajoby.

Archiv hlásí, že není dostatečně naplněn, co teď?

Zkontrolujte zda jste vyplnili tyto kolonky a případně požadované informace doplňte:

  • anotace česky a anglicky,
  • klíčová slova,
  • jazyk závěrečné práce,
  • potvrzení shodnosti elektronické a tištěné varianty práce.

Prostudujte Nápovědu v ISu.

Pokud je vše správně a přesto IS hlásí, že archiv není dostatečně naplněn, tak kontaktujte podporu na adrese istech@fi.muni.cz.

Kdy a jak dostanu k dispozici posudky k mé práci?

Studijní a zkušební řád v odst. 4 článku 25 uvádí, že "student má právo být seznámen s posudky nejméně pět pracovních dnů před obhajobou".

Toto seznámení je realizováno povinným vložením posudků vedoucím i oponentem do archivu závěrečné práce v ISu. Tyto soubory jsou diplomantům přístupné.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.