Často kladené dotazy

Závěrečná práce

Psaní práce

Obecné informace

Každý student musí v rámci svého studia napsat bakalářskou nebo diplomovou práci. Téma bakalářské nebo diplomové práce si student může namyslet podle svých zájmů a v souladu s oborem, který studuje. Tento svůj záměr konzultuje s plánovaným vedoucím, který může téma více specifikovat, přijmout nebo odmítnout. 

Kde najdu inspiraci, návod?

Jak si vybrat téma BP/DP/ZP?

Na tématu se předběžně podle svých zájmů dohodněte s plánovaným vedoucím práce. Na základě této předběžné dohody se buď přihlaste k již vyučujícím vypsanému tématu v balíku témat, nebo si navrhněte téma vlastní. Technicky je v ISu možné, aby téma vypsal Váš vedoucí, není to však jeho povinností a student nemá právo toto požadovat. 

Jak vypsat téma BP/DP/ZP v rozpisech témat?

Téma si vypište v rozpisu podle typu vašeho studia a s názvem katedry vedoucího, u kterého práci píšete (např.: Bakalářská práce_Biologie, pokud jste studentem bakalářského programu a píšete práci u vedoucího z Katedry biologie). Postup najdete v nápovědě v ISu.

Další informace o tématech BP/DP

Další informace k támatům BP a DP jsou k nalezení zde.

Nabízí se mi víc rozpisů témat, v jakém rozpisu si mám téma vypsat/vybrat?

Téma si vypište/vyberte v rozpisu, který nese název pracoviště, na kterém působí váš vedoucí.

Jak je to s předměty k BP/DP?

Podrobné informace najdete častých dotazech v části registrace a zápis předmětů.

Môžem písať bakalársku prácu v slovenskom jazyku?

Ano, volbě jazyka, ve kterém bude závěrečná práce napsána, se věnuje pokyn děkana č. 1/2015 K realizaci závěrečných prací (čl. 3 odst. 2). Doporučujeme volbu konzultovat také s (potenciálním) vedoucím práce.

Odevzdávání práce

Do kdy se musí práce odevzdat a komu?

Práci odevzdáváte v tištěné podobě na katedru (dle pokynů katedry) a v elektronické podobě ji nahráváte do ISu. Obě verze (tištěná i elektronická) se musí shodovat. Práce Vám půjde do informačního systému nahrát až poté, když Vám referentka překopíruje téma do archivu tj. kolem 25. března odevzdáváte-li práci v jarním semestru, nebo kolem po 15. listopadu odevzdáváte-li práci v podzimním semestru. Práci musíte do ISu nahrát do 30. března (odevzdáváte-li práci v jarním semestru) nebo do 30. listopadu (odevzdáváte-li práci v podzimním semestru). Počítejte s tím, že na poslední chvíli odevzdává práci většina studentů a systém je přetížen, tudíž nahrát práci trvá déle.

Jak nahraji práci do ISu? Musím vyplňovat ještě něco?

Pro nahrání práce klikejte: Student --> Státní závěrečná zkouška a archiv závěrečné práce (práci Vám půjde nahrát až Vám referenkta zpřístupní archiv).
V archivu musíte vyplnit také anotaci česky a anglicky, klíčová slova, jazyk závěrečné práce a musíte potvrdit shodnost elektronické a tištěné varianty závěrečné práce. Teprve poté bude archiv dostatečně naplněn = práce bude považovaná za odevzdanou.

Archiv hlásí, že není dostatečně naplněn, co teď?

Zkontrolujte zda jste vyplnili tyto kolonky a případně požadované informace doplňte: anotaci česky a anglicky (min. 100 znaků), klíčová slova (min. 30 znaků), jazyk závěrečné práce a potvrzení shodnosti elektronické a tištěné varianty práce. 

Také se podívejte, jestli IS už vzal v potaz odevzdání Vaší práce = u souboru zmizela ikonka modrého mravence a vytvořila se verze práce v txt a pdf. Pokud ne, tak vyčkejte, v zátěžových obdobích to může trvat i několik hodin. 
Pokud je vše správně a přesto IS hlásí, že archiv není dostatečně naplněn, tak kontaktujte podporu na adrese istech@fi.muni.cz.

Kdy a jak dostanu k dispozici posudky k mé práci?

Dle SZŘ má student právo být seznámen s posudky nejpozději tři dny před obhajobou práce. Na PdF se tento bod naplňuje tím, že vedoucí i oponent práce nahrávají posudky přímo do archivu studenta v ISu a tím mu je zpřístupní.