Až do odvolání se provoz PdF MU řídí semaforem, jehož aktuální barva je červená. Aktuální informace v souvislosti se šířením nákazy COVID-19 najdete zde.

Prezenční studium
bakalářské programy

Studijní katalog 2020/2021

Studijní katalog pro akademický rok 2020/2021

Dvouoborové studium (kombinace 2 programů)

Studenti dvouoborového studia zapisují předměty obou studijních plánů - hlavního a vedlejšího (např. tedy ČJ+Dě).

Všichni studenti kromě studentů FJHC a SOCP zapisují k předmětům svých programů také předměty z části pedagogicko-psychologické propedeutiky.