Bc. a Mgr. studium

Studijní katalog pro akademický rok 2019/2020

Prezenční studium | bakalářské programy

Dvouoborové studium (kombinace 2 programů)

Studenti dvouoborového studia zapisují předměty obou studijních plánů - hlavního a vedlejšího (např. tedy ČJ+Dě).

Všichni studenti kromě studentů FJHC a SOCP zapisují k předmětům svých programů také předměty z části pedagogicko-psychologické propedeutiky.