Až do odvolání se provoz PdF MU řídí semaforem, jehož aktuální barva je červená. Aktuální informace v souvislosti se šířením nákazy COVID-19 najdete zde.

Jak se přihlásit

Důležité termíny přijímacího řízení

 • 1. listopadu 2020 do 28. února 2021

  Podejte přihlášku

  Pedagogická fakulta sbírá jen a pouze přihlášky elektronické. Takzvané e-přihlášky. Z široké nabídky programů si můžete vybírat až do konce února 2021. Přihlášek můžete podat, kolik chcete – poplatek za každou podanou přihlášku je 600 Kč.

  Spolu s podáním přihlášky je u některých programů možné požádat o prominutí povinnosti konat přijímací zkoušku.

  PODEJTE si PŘIHLÁŠKU Podmínky a kritéria přijetí ke studiu

 • 23. ledna 2021

  Den otevřených dveří

  Navštivte fakultu při příležitosti konání tradičního dne otevřených dveří.

  Den otevřených dveří

 • Čekejte na pozvání k přijímací zkoušce

  Přihlášku máte kompletní – zaplacenou a potvrzenou. To si v prostředí e-přihlášky velmi dobře zkontrolujte. Potom očekávejte elektronickou pozvánku k přijímacím zkouškám. Soubor s pozvánkou bude importován přímo do prostředí e-přihlášky.

 • TSP: 24. – 25. dubna 2021, Oborové testy: 19. – 25. dubna 2021

  Dostavte se ke zkoušce

  Přijímací zkouška do navazujícího magisterského studia může mít různé podoby. Podrobnosti najdete u každého z nabízených oborů.

  Oborové přijímací zkoušky

 • polovina června 2021

  Zjistěte si výsledek

  Přibližně v polovině června můžete očekávat rozhodnutí. Zpráva o návrhu na přijetí ke studiu, nebo informace o nepřijetí, se objeví přímo v e-přihlášce.

 • přelom června a července 2021

  Zapište se ke studiu

  Navrhl pan děkan Vaše přijetí ke studiu? Očekávejte elektronickou pozvánku k zápisu. Při Vaší osobní návštěvě prověříme splnění všech stanovených podmínek pro zápis ke studiu. A právě v tento den se stáváte studentem Pedagogické fakulty MU. Do prostředí e-přihlášky Vám bude nahráno elektronicky podepsané rozhodnutí o přijetí.

Podat přihlášku

Informace ke studiu na PdF MU (bakalářské prezenční studium)
telefon: 549 49 5423
e‑mail:
Informace ke studiu na PdF MU (bakalářské kombinované studium)
telefon: 549 49 3254
e‑mail:
Informace o Testu studijních předpokladů, e-přihlášce, platbách za přihlášku
e‑mail: