Jak se přihlásit

Důležité termíny přijímacího řízení

 • 1. listopad 2019 – 29. únor 2020

  Podejte přihlášku

  Pedagogická fakulta sbírá jen a pouze přihlášky elektronické. Takzvané e-přihlášky. Z široké nabídky programů si můžete vybírat až do konce února 2020. Přihlášek můžete podat, kolik chcete – poplatek za každou podanou přihlášku je 600 Kč.

  Spolu s podáním přihlášky je u některých programů možné požádat o prominutí povinnosti konat přijímací zkoušku. Podrobnosti najdete v příloze podmínek a kritérií přijetí ke studiu (odkaz na soubor .pdf).

  PODEJTE PŘIHLÁŠKU

 • 25. leden 2020

  Den otevřených dveří

  Navštivte fakultu při příležitosti konání tradičního dne otevřených dveří. Více podrobností se dočtete na samostatné stránce.

 • Čekejte na pozvání k přijímací zkoušce

  Přihlášku máte kompletní – zaplacenou a potvrzenou. To si v prostředí e-přihlášky velmi dobře zkontrolujte. Potom očekávejte elektronickou pozvánku k přijímacím zkouškám. Soubor s pozvánkou bude importován přímo do prostředí e-přihlášky.

 • TSP: 25.–26. dubna 2020, Oborové testy: 25.–30. dubna 2020

  Dostavte se ke zkoušce

  Přijímací zkouška do navazujícího magisterského studia může mít různé podoby. Podrobnosti najdete u každého z nabízených oborů.

 • polovina června 2020

  Zjistěte si výsledek

  Přibližně v polovině června můžete očekávat rozhodnutí. Zpráva o návrhu na přijetí ke studiu, nebo informace o nepřijetí, se objeví přímo v e-přihlášce.

 • přelom června a července 2020

  Zapište se ke studiu

  Navrhl pan děkan Vaše přijetí ke studiu? Očekávejte elektronickou pozvánku k zápisu. Při Vaší osobní návštěvě prověříme splnění všech stanovených podmínek pro zápis ke studiu. A právě v tento den se stáváte studentem Pedagogické fakulty MU. Do prostředí e-přihlášky Vám bude nahráno elektronicky podepsané rozhodnutí o přijetí.

Podat přihlášku

Oddělení pro přijímací řízení

telefon: 549 49 5169
e‑mail: