Často kladené dotazy

Podmínky pro postup do dalšího semestru (jak je to s počtem kreditů)

Jaké podmínky musím splnit, abych postoupil do dalšího semestru?

Musíte získat alespoň 20 kreditů za poslední semestr nebo 45 kreditů za poslední dva semestry a úspěšně ukončit všechny opakované předměty zapsané v bezprostředně předcházejícím semestru.
Zároveň musíte prostřednictvím ISu požádat v období k tomu určeném (viz harmonogram) o zápis do dalšího semestru. Návod jak to provést najdete v nápovědě v ISu. Více informací viz SZŘ, čl. 12.

Jak je to s kredity nutnými pro postup do dalšího semestru: 20 nebo 45?

NEBO znamená jednu, nebo druhou možnost. Takže pro postup do dalšího semestru potřebujete splnit buď 20 kreditů za poslední semestr, nebo 45 kreditů za poslední dva semestry.
Např.: Podmínky pro postup do období jaro 2010 splníte, když v období jaro 2009 získáte  43 kreditů a v období podzim 2009 pouze 2 kredity.
Tip: Tuto možnost často využívají studenti při plánovaném studijním pobytu v zahraničí.

Co se stane, když nezískám 20 kreditů za semestr (nebo 45 za poslední dva semestry)?

Akutně hrozí ukončení studia pro nesplnění podmínek. Pokud nevyhovujete ani kreditové podmínce dle. čl. 12 odst. 2 písm. c) nebo písm. d), tak nesplňujete podmínky pro postup do dalšího semestru a studium Vám bude ukončeno. Pro detaily viz SZŘ, čl. 12.

Musím plnit 20 kreditů, když jsem v posledním semestru a na konci tohoto semestru jdu ke Státní závěrečné zkoušce?

NEMUSÍTE. Kredity potřebujete pro postup do dalšího semestru, a pokud budete konat SZZ, tak nepotřebujete do dalšího semestru postoupit.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.