Informace k praxím pro studující

Čeká Vás praxe?

Poradíme Vám, jak vše jednoduše zvládnout.

Zde najdete potřebné informace k výběru školy či organizace, včetně dokumentů související s praxí. A také administrativní postup, který je nutné absolvovat před nástupem na praxi.

​Informace o obsahu praxí, co Vás čeká a jaké úkoly budete na praxi plnit, se dozvíte na stránkách své oborové katedry nebo v případě Učitelské praxe a Asistentské praxe na stránkách Katedry pedagogiky.

Průběh praxe

Jak vypadá administrativa k praxi od začátku do konce?

 • Zápis předmětu praxe

  Aktuálně jsou všechny praxe na Pedagogické fakultě MU vázané na konkrétní předmět, který si můžete zaregistrovat a následně zapsat dle harmonogramu fakulty.

  Některé praxe se konají před začátkem nebo ihned po začátku semestru, v tomto případě Vám postačí, abyste předmět měli v ISu zaregistrovaný.

  Pokud se jedná o hrazené praxe pro Vaše provázející osoby, pak je potřeba evidovat Vaši školu/organizaci v Agendě praxí. Kdy si budete zapisovat organizaci na praxi se podívejte v přehledu hrazených praxí s časovou osou přihlašování. Pokud praxe není v seznamu uvedena, praxe je bez odměny pro provázející osobu.

  Harmonogram akademického roku fakulty

  Přehled hrazených praxí s časovou osou přihlašování

 • Výběr školy či zařízení na praxi

  Dle typu Vaší praxe máte na výběr následující možnosti:
  a) Přihlásit se k předem vypsaným nabídkám včetně kapacity míst pro danou instituci (platí pouze u některých praxí).
  b) Domluvit si praxi v organizaci dle vlastního výběru. Instituce musí korespondovat se studijním programem - oborem, který studujete na PdF MU.

  Zda se budete přihlašovat k nabídkám nebo si budete domlouvat praxi dle vlastního výběru, máte vždy uvedeno v sylabu předmětu, případně Vás o tomto bude s časovým předstihem informovat administrátorka praxí. Základní informace k náplni a obsahu praxe jsou uvedené v sylabu předmětu praxe. Informace najdete také webových stránkách k praxím Vaší oborové katedry. Výjimkou jsou praxe pedagogicko-psychologického modulu  Asistentské a Učitelské praxe, tyto praxe vede Katedra pedagogiky.

 • ad a) Vybírám si praxi z nabídky v ISu

  O této nabídce budete s předstihem informováni administrativou praxí, stejně tak jako o termínu přihlašování. Termíny najdete také v přehledu hrazených praxí s časovou osou přihlašování.

  Nápověda pro práci s agendou praxí v ISu

  Vstup do Agendy praxí v ISu

  Přehled hrazených praxí s časovou osou přihlašování

 • ad b) Domluvím si praxi v organizaci dle vlastního výběru

  Vybrali jste si vlastní instituci pro praxi? Přemýšlíte, jak ji oslovit, jaké dokumenty před nástupem na praxi vyřídit?

  S některými institucemi má PdF MU již podepsanou tzv. rámcovou smlouvu pro praxe, v takovém případě není nutné vyřizovat žádné další dokumenty před Vašim nástupem na praxi.

  Zda má či nemá škola či zařízení podepsanou smlouvu k praxím pro studenty Pedagogické fakulty MU, si ověřte v seznamu fakultních škol a zařízení nebo v seznamu spolupracujících organizací. Pokud je v seznamu najdete, pak je smlouva s organizací již vyřízena.

  Přehled fakultních škol a zařízení Přehled spolupracujících škol a zařízení

  SMLOUVA K PRAXI JIŽ PODEPSANÁ
  • Oslovte vedení školy/organizace s žádostí o realizaci praxe.
  • Vedení školy předložte sylabus předmětu praxe a případně i další potřebné informace o praxi.

  Je možné, že Vám vedení organizace praxi neumožní, a to i v případě, že organizace a Pedagogická fakulta MU mají podepsanou smlouvu o vzájemné spolupráci k praxím. Vždy prosím respektujte rozhodnutí vedení organizace. Bohužel musíte oslovit další školu či zařízení a hledat dál. A pokud Vás praxe v organizaci zajímá, zkuste štěstí v dalším semestru!

  SMLOUVA K PRAXI NENÍ PODEPSANÁ

  V Přehledu hrazených praxí s časovou osou přihlašování si prosím nejprve si zjistěte, zda je Vaše praxe spojená s odměnou pro provázející osobu. Pokud praxe není v seznamu uvedena, praxe je bez odměny pro provázející osoby.

  Odměnu provázející osobě na praxi vyplácí Pedagogická fakulta MU dle Ceníku Pedagogické fakulty MU po ukončení praxe a po kontrole vykonání praxe vyučujícím předmětu na fakultě.

  ANO, moje praxe je pro provázející osobu hrazená.

  Jestliže je vaše praxe pro provázející osobu spojená s odměnou, na schůzku s vedením organizace si vezměte s sebou INFORMAČNÍ DOPIS K PRAXÍM studentů Pedagogické fakulty MU - nejlépe jej mějte připravené k přeposílání elektronicky pro vedení školy či organizace, součástí jsou odkazy na rámcovou smlouvu, kterou je nutné předat vedení organizace. Informační dopis si předem také prostudujte. Podpis rámcové smlouvy je nutné vyřešit ještě před začátkem vaší praxe.

  Zároveň si vezměte s sebou sylabus k předmětu praxe, abyste mohli poskytnout přesné informace o vaší činnosti, termínu, rozsahu praxe. Předkládaná smlouva novému poskytovateli praxí je rámcová, není uzavřena pro konkrétního studenta. Je možné, že organizace bude ještě chtít potvrdit PROTOKOL O PŘIJETÍ STUDENTA NA PRAXI přímo pro vaši osobu.

  V případě dotazů prosíme, ať se škola/organizace přímo obrátí na oddělení praxí, které smlouvy k praxí zpracovává - viz kontakty k administrativě praxí.

  NE, moje praxe není pro provázející osobu hrazená.

  Pokud je vaše praxe bez finanční odměny pro provázející osobu. Například se jedná o Asistentské praxe-asistent pedagoga v bakalářském studiu nebo praxe studentů kombinovaného studia Katedry speciální a inkluzivní pedagogiky.

  V tomto případě není potřeba vyřizovat rámcovou smlouvu, je nutné si potvrdit, že vedení školy/organizace souhlasí s Vaší praxí. Tento souhlas si nechte potvrdit na formuláři PROTOKOL O PŘIJETÍ STUDENTA NA PRAXI.

  Poznámka: I v případě, že praxe není pro provázející osoby hrazená, může škola či organizace požadovat rámcovou smlouvu k praxím studentů Pedagogické fakulty MU. V tomto případě postupujte jako u hrazených praxí pro provázející osoby - viz výše.

  Informační dopis k praxím (dokument ke stažení) Protokol o přijetí studenta na praxi (dokument ke stažení) Informace pro nové poskytovatele praxí (podklady a smlouvy)

  Kam mám odevzdat RÁMCOVOU SMLOUVU ZE ŠKOLY/ZAŘÍZENÍ?

  Samotné rámcové smlouvy by měly organizace posílat poštou, datovou schránkou nebo emailem na kontaktní pracoviště k administrativě praxi. Pokud Vás ale škola požádá, můžete smlouvy přinést k nám na praxe osobně nebo nechat na Podatelně na Poříčí 7.

 • Kam si mám zapsat domluvenou organizaci na praxi?

  Domluvenou organizaci na praxi si zaevidujte do Agendy praxí. Agenda praxí je dostupná z hlavní stránky v ISu - dlaždice PRAXE nebo přes odkaz: https://is.muni.cz/auth/praxe/

  U své praxe v Agendě praxí je důležité zadat (povinné):

  • název organizace (školu či organizaci vyhledáte podle IČO, číslo vkládejte bez mezer, vE výjimečných případech je možné organizaci také založit ručně - například zahraniční organizace)
  • termín praxe, datum OD / DO
  • rozsah praxe (počet hodin na praxi)
  • kontakty: jméno a příjmení + EMAIL vaší provázející osoby (provázející učitel) na škole nebo osoby, se kterou praxi domlouváte. Nevybírejte nabízený kontakt v ISU, osobě se nemusí univerzitní email přeposílat a informace by nemusely dorazit. Prosíme proto o vyplnění nového kontaktu, kde vyplníte k provázející osobě jméno, příjmení, email a pozici.
  • případné poznámky zanechte administrátorovi a vyučujícímu v části POPIS. Do Popisu například uveďte, že vyřizujete novou spolupracující školu, nebo je vaše praxe placená provázejícímu učiteli, ale škola nechce podepsat rámcovou smlouvu či jiné organizační informace.

  Pokud to administrativa považuje za vhodné, může Vám do Studijních materiálů předmětu nahrát ještě podrobný návod k založení praxí, kde bude upřesněno, co přesně vyžaduje za vyplněné kolonky.

  Praxi, kterou jste si zadali v Agendě praxí v ISu, Vám bude administrativa schvalovat průběžně, není třeba ji kontaktovat. Pokud nevyplníte všechny povinné položky, administrátoři praxí Vás budou kontaktovat emailem s výzvou k doplnění.

  Se základní orientací Vám může pomoci také manuál a nápověda (online) Manuál a nápověda (ke stažení v PDF)

 • Protokol o přijetí studenta na praxi

  Pokud jdete na praxi do organizace, kde není za praxi určená odměna provázejcí osobě, pokud to vyžaduje specifické zadání Vašeho předmětu nebo by o potvrzení požádala Vaše organizace na praxi, je možné si nechat potvrdit PROTOKOL O PŘIJETÍ STUDENTA NA PRAXI.

  • Protokol má buď k praxi katedra vlastní - viz webové stránky k praxím na oborové katedře. Součástí je často průvodní dopis pro vedení školy a provázející osobě ke konkrétní praxi.
  • Pokud protokol nedohledáte, můžete využít univerzální Protokol Pedagogické fakulty MU.

   

  Kam mám odevzdat PROTOKOL O PŘIJETÍ STUDENTA NA PRAXI?

  Potvrzený PROTOKOL ofoťte/oskenujte a nahrajte dle instrukcí administrativy nebo vyučujícího:

  a) do Agendy praxí v ISu, kde si evidujete domluvenou organizaci na praxi
  (v Agendě praxí se Vám otevře složka Úkoly, až ve chvíli kdy budete mít organizaci potvrzenou administrátorem)

  b) nebo do ODEVZDÁVÁRNY předmětu praxe.

  Protokol nahrajte nejpozději v den nástupu na praxi.

  Protokol o přijetí studenta na praxi (formulář)

 • Úvodní schůzky k praxím

  Zjistěte se, zda Vaše katedra organizuje úvodní schůzky k praxi a zúčastněte se jí. Dozvíte se tu potřebné informace k absolvování předmětu, náplně praxe, k úkolům na praxi a co potřebujete splnit k získání zápočtu.

 • Nástupní den na praxi

  Doporučený termín k výkonu praxí najdete v harmonogramu praxí uvedených na webu Pedagogické fakulty a na webu vaší oborové katedry či ve Studijních materiálech.

  Některé fakultní školy či organizace také organizují nástupní den na praxe. V tento den se zde setkají všichni studenti na praxi ve škole, vyřídí se potřebná administrativa a například proškolení, prohlídka školy a seznámení s fungování školy. Informace k nástupnímu dni na praxi dostanete v rámci svého předmětu.

  Nástupní den platí například na fakultních školách pro Učitelskou praxi 1, 3 a Asistentskou praxi-asistent pedagoga 1 v podzimním semestru, Učitelskou praxi 2 a Asistentskou praxi-asistent pedagoga 2 v jarním semestru.

 • Splnění a odevzdání úkolů k praxím

  V požadavcích na splnění předmětu praxe jsou předměty na Pedagogické fakultě velmi odlišné. Sledujte proto sylabus a informace k předmětu například v interaktivní osnově nebo v organizačních pokynech, jaké úkoly Vás čekají, jaké jsou termíny, do kdy je potřeba úkoly odevzdat.

  Praxe na Pedagogické fakultě jsou často také reflektované. Reflexe praxe probíhají formou seminářů jako součást předmětu nebo v samostatných předmětech probíhajících současně s Vaší praxí - informace si ověřte v doporučené šabloně Vašeho studijního plánu a nebo v Kontrole průchodu studiem v ISu.

 • Zpětná vazba a zhodnocení předmětu praxe

  Na konci semestru máte možnost vyplnit předmětovou anketu k hodnocení předmětu.

  Pokud budete mít přímo připomínky, podněty a návrhy k vylepšení administrativy k praxím, budeme rádi, když nám je také napíšete - pedpraxe@ped.muni.cz.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.