Často kladené dotazy

Omluva absence

Z jakých důvodů mohu být omluven z povinné výuky nebo u zkoušky?

Akceptujeme omluvy v těchto situacích:

  •     nemoc nebo urgentní lékařský zákrok
  •     účast na pohřbu blízké osoby
  •     účast na soudním řízení
  •     předvolání Policií ČR nebo podání vysvětlení orgánům činným v trestním řízení

Jakým způsobem a komu se mám omluvit?

Svoji neúčast musíte omluvit nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne omlouvané nepřítomnosti. Neomlouvejte se jednotlivým vyučujícím. Vaši omluvu eviduje v IS MU studijní referentka, poté ji vyučující Vámi zapsaných předmětů uvidí v tzv. Záznamníku učitele konkrétního předmětu.

Omluvenku je třeba naskenovat nebo vyfotografovat v kvalitě, která zajistí dokonalou čitelnost dokumentu. Soubor v jednom z doporučených formátů (.jpg, .png, .pdf) připojujete k elektronické žádosti o omluvu nepřítomnosti v Informačním systému > Student > Během studia > Úřadovna > Podání nové žádosti. Jde o úkon PdF StudO: Bc./Mgr.: Žádost o omluvení nepřítomnosti.

Jaké náležitosti má mít omluvenka?

Omluvenka musí být opatřena razítkem a podpisem lékařem, musí obsahovat identifikační údaje studenta (celé jméno, datum narození nebo rodné číslo) a musí z ní být patrné, ke kterému dni (dnům) se vztahuje a jaký je důvod omluvy (v případě nemoci či vyšetření lze uvést text obecnějšího charakteru).
Neakceptujeme omluvenky od lékaře na lístcích z poznámkového bločku, útržcích papírů a podobně. Relevantní omluvenkou absence ze zdravotních důvodů je neschopenka, lékařská zpráva o ošetření, hospitalizaci, potvrzení vydané na oficiálním formuláři od lékaře nebo na fakultním formuláři Omluva absence. Pokud chcete předejít případným komplikacím s vydáním relevantní omluvenky u lékaře, vytiskněte si formulář už před návštěvou ordinace.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.