Často kladené dotazy

Omluva absence

Z jakých důvodů mohu být omluven(a) z povinné výuky nebo u zkoušky?

Akceptujeme omluvy v těchto situacích:

  •     nemoc nebo urgentní lékařský zákrok, hospitalizace
  •     účast na pohřbu blízké osoby
  •     účast na soudním řízení
  •     předvolání Policií ČR nebo podání vysvětlení orgánům činným v trestním řízení

Do kdy se musím omluvit?

Termín stanovuje Studijní a zkušební řád v článku č. 9 odst. 7:

"Student je povinen písemně omluvit na studijním oddělení fakulty svou neúčast do 5 pracovních dnů od termínu konání výuky, jež je omlouvána."

S vědomím vedení fakulty studijní oddělení přijímá omluvenky přes Úřadovnu.

Jakým způsobem a komu se mám omluvit?

O evidenci omluvenky žádáte elektronicky v aplikaci Úřadovna IS MU v Informačním systému > Student > Během studia > Úřadovna > Podání nové žádosti. Jde o úkon PdF StudO: Bc./Mgr.: Žádost o omluvení nepřítomnosti.

Povinnou přílohou žádosti je sken nebo fotografie omluvenky v kvalitě, která zajistí dokonalou čitelnost dokumentu. Doporučené formáty souborů jsou .jpg, .png, .pdf.

Omluvenku v ISu eviduje studijní referentka. Vyučující Vámi zapsaných předmětů ji pak uvidí v tzv. Záznamníku učitele konkrétního předmětu. Je-li omluvenka akceptovaná a vložená do ISu, není už třeba se omlouvat jednotlivým vyučujícím.

Jaké náležitosti má mít potvrzení od lékaře nebo lékařky?

Relevantní omluvenkou absence ze zdravotních důvodů je

  • neschopenka,
  • lékařská zpráva o ošetření nebo hospitalizaci,
  • potvrzení vydané na oficiálním formuláři lékařem/lékařkou
  • nebo na fakultním formuláři Omluva absence (můžete připravit předem a přinést s sebou do ordinace).

Omluvenka nepřítomnosti ze zdravotních důvodů bude opatřena razítkem a podpisem lékaře nebo lékařky, musí obsahovat identifikační údaje (celé jméno, datum narození nebo rodné číslo) a musí z ní být patrné, ke kterému dni nebo dnům se vztahuje (od-do). Uvedení konkrétních důvodů nelze s ohledem na ochranu osobních údajů vyžadovat, ale jejich uvedení alespoň v obecném vyznění je doporučení hodné. Uznání a následná evidence omluvenky nejsou nárokové. V případě nejasností či podezření z účelového jednání může studijní oddělení evidenci odmítnout nebo žádat další podrobnosti.

Nelze akceptovat omluvenky na lístcích z poznámkového bločku, útržcích papírů a podobně.

Formulář vhodný k omluvě absence

Stáhněte a vytiskněte si formulář Omluva absence.

Vyplňujete hlavičku s osobními údaji, ostatní doplní ošetřující lékař/ka.

V souladu s instrukcí na samotném formuláři je třeba vyplněnou omluvenku naskenovat nebo vyfotografovat v kvalitě, která zajistí dokonalou čitelnost dokumentu. Soubor v jednom z doporučených formátů (.jpg, .png, .pdf) připojujete k elektronické žádosti o omluvu nepřítomnosti v Informačním systému > Student > Během studia > Úřadovna > Podání nové žádosti. Jde o úkon PdF StudO: Bc./Mgr.: Žádost o omluvení nepřítomnosti.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.