Proč studovat u nás

Informace ke studiu na PdF MU (bakalářské prezenční studium)

telefon: 549 49 4864
e‑mail:

Informace ke studiu na PdF MU (kombinované bakalářské studium a navazující magisterské studium)

telefon: 549 49 3254
e‑mail:

Podejte si přihlášku

Informace o Testu studijních předpokladů, e-přihlášce, platbách za přihlášku

e‑mail: