Až do odvolání se provoz PdF MU řídí semaforem, jehož aktuální barva je červená. Aktuální informace v souvislosti se šířením nákazy COVID-19 najdete zde.

Často kladené dotazy

Potvrzení o studiu

  • Kdo, kdy, kde vydá a na jakou dobu/na jak dlouho mi vydá potvrzení o studiu?
    Potvrzení o studiu se tiskne přímo z IS MU (není třeba nic vyplňovat) a vydá Vám ho v úředních hodinách paní Beata Mejzlíková nebo Vaše studijní referentka. Potvrzení se vydává na dobu jednoho semestru.
  • Kdo mi potvrdí kartičku pro České dráhy, MHD apod.?
    Tyto potvrzení vydává pouze pro prezenční studenty v úředních hodinách rovněž paní Beata Mejzlíková nebo Vaše studijní referentka.