Pro zájemce o CŽV

Informace pro zájemce o CŽV

Milé uchazečky, milí uchazeči,

Centrum celoživotního vzdělávání PdF MU vzniklo v roce 2016 a poskytuje další vzdělávání pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům všech typů škol, školských i výchovných zařízení a ostatním zájemcům. Nabízíme kvalitní vzdělání, které je zajišťováno na dvaceti specializovaných katedrách, předními odborníky v jednotlivých oborech.

Centrum celoživotního vzdělávání nabízí v rámci profesního vzdělávání specializační, rozšiřující či doplňující programy. Kromě těchto programů nabízíme také celou řadu krátkodobých kurzů. Jejich aktuální nabídku najdete zde

Výuka oborů celoživotního vzdělávání probíhá zpravidla jednou týdně nebo jednou za dva týdny v pátek nebo sobotu (upřesnění podá katedra realizující příslušný program). 

Obory jsou ukončeny absolvováním závěrečné zkoušky a předložením závěrečné práce. Absolventi oborů obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.

Základní informace k přijímacímu řízení:

 • Termín podání přihlášky je od 1. 3. do 31. 7. nebo 31. 8. 2019 (viz informace u jednotlivých oborů).
 • Typ přihlášky: pouze elektronická přihláška (dále e-přihláška).
 • Po založení e-přihlášky si uchazeč vytiskne Průvodku, kterou zašle spolu s ostatními požadovanými materiály (viz informace u jednotlivých oborů) na adresu: Centrum celoživotního vzdělávání PdF MU, Poříčí 7, 603 00 Brno.
 • Po založení e-přihlášky je dále nutné provést objednávku a platbu tzv. manipulačního poplatku. Manipulační poplatek za e-přihlášku činí 600 Kč. Objednávka a úhrada poplatku musí být provedena prostřednictvím elektronického Obchodního centra MU. Odkaz do Obchodního centra je přímo u založené e-přihlášky.
 • Přijímací řízení je výběrové na základě zaslaných dokumentů, kromě oborů zaměřených na anglický jazyk, pro které je stanoven písemný test z AJ. V případě velkého počtu uchazečů je kritériem výběrového řízení průměrná známka ze státní závěrečné zkoušky nebo maturitního vysvědčení.

Důležitá sdělení uchazečům

Administrativní záležitosti spojené s přijímacím řízením vyřizuje s centrem celoživotního vzdělávání pouze uchazeč. Fakulta běžně nekomunikuje s rodiči, sourozenci, kamarády. Při kontaktu uchazeč vždy uvádí číslo své e-přihlášky. Doporučujeme, aby si uchazeč ve své e-přihlášce uvedl svou kontaktní e-mailovou adresu, na kterou mu tak mohou být zasílány informace o přijímacím řízení. Také doporučujeme uvést kontaktní telefon.

PdF nepřijala pro přijímací řízení pro akademický rok 2019/2020 žádné opatření, které by zohledňovalo výsledek státní maturitní zkoušky.

PdF nerealizuje žádné náhradní termíny přijímacích zkoušek u programů zaměřených na Aj. Omluvy nejsou akceptovány.

PdF nepožaduje žádná lékařská potvrzení.

V případě, že se přijatý uchazeč rozhodne nenastoupit do programu celoživotního vzdělávání, poplatek za služby spojený s přijímacím řízením se nevrací.

Zápis do programu celoživotního vzdělávání

Informace o zápisu do 1. ročníku celoživotního vzdělávání najdete zde.

Rozvrhy 1. semestru CŽV v akademickém roce 2019/2020

Rozvrhy 1. semestru CŽV najdete zde

Nabídka programů celoživotního vzdělávání na akademický rok 2019/2020

Brožura s nabídkou programů CŽV na akademický rok 2019/2020 ke stažení zde. Upozornění: Obor DAP Zeměpis pro ZŠ uvedený v brožuře změnil název na Učitelství zeměpisu pro základní školy.  

 

Pokud potřebujete poradit s výběrem vhodného programu, rádi Vám pomůžeme a zodpovíme Vaše dotazy na emailové adrese: ccv@ped.muni.cz. 

Mimořádné přijímací řízení na semestr jaro 2020

 • Termín podání přihlášky je od 1.11. do 31. 12. 2019.
 • Typ přihlášky: pouze elektronická přihláška (dále e-přihláška).
 • Po založení e-přihlášky si uchazeč vytiskne Průvodku, kterou zašle spolu s ostatními požadovanými materiály na adresu: Centrum celoživotního vzdělávání PdF MU, Poříčí 7, 603 00 Brno.
 • Po založení e-přihlášky je dále nutné provést objednávku a platbu tzv. manipulačního poplatku. Manipulační poplatek za e-přihlášku činí 600 Kč. Objednávka a úhrada poplatku musí být provedena prostřednictvím elektronického Obchodního centra MU. Odkaz do Obchodního centra je přímo u založené a podané e-přihlášky.
 • Přijímací řízení je výběrové na základě zaslaných dokumentů. V případě velkého počtu uchazečů je kritériem výběrového řízení průměrná známka z maturitního vysvědčení.
 • Administrativní záležitosti spojené s přijímacím řízením vyřizuje s centrem celoživotního vzdělávání pouze uchazeč. Fakulta běžně nekomunikuje s rodiči, sourozenci, kamarády. Při kontaktu uchazeč vždy uvádí číslo své e-přihlášky. Doporučujeme, aby si uchazeč ve své e-přihlášce uvedl svou kontaktní e-mailovou adresu, na kterou mu tak mohou být zasílány informace o přijímacím řízení. Také doporučujeme uvést kontaktní telefon.
 • PdF nepřijala pro přijímací řízení pro akademický rok 2019/2020 žádné opatření, které by zohledňovalo výsledek státní maturitní zkoušky.
 • PdF nepožaduje žádná lékařská potvrzení.
 • V případě, že se přijatý uchazeč rozhodne nenastoupit do programu celoživotního vzdělávání, poplatek za služby spojený s přijímacím řízením se nevrací.

STUDIUM PRO ASISTENTY PEDAGOGA

Rozšiřující programy

Rozšiřující program speciální pedagogiky

 • Speciální pedagogika (termín podání e-přihlášky do 31. 8. 2019)

Doplňující programy

Další typy studia