Pro zájemce o CŽV

Milé uchazečky, milí uchazeči,

Centrum celoživotního vzdělávání PdF MU vzniklo v roce 2016 a poskytuje další vzdělávání pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům všech typů škol, školských i výchovných zařízení a ostatním zájemcům. Nabízíme kvalitní vzdělání, které je zajišťováno na dvaceti specializovaných katedrách, předními odborníky v jednotlivých oborech.

Výuka oborů celoživotního vzdělávání probíhá zpravidla jednou týdně nebo jednou za dva týdny v pátek nebo sobotu (upřesnění podá katedra realizující příslušný program). 

Obory jsou ukončeny absolvováním závěrečné zkoušky a předložením závěrečné práce. Absolventi oborů obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.

Základní informace k přijímacímu řízení:

  • Termín podání přihlášky je od 1. 3. do 31. 7. nebo 31. 8. 2020 (viz informace u jednotlivých oborů).
  • Typ přihlášky: pouze elektronická přihláška (dále e-přihláška).
  • Po založení e-přihlášky si uchazeč vytiskne Průvodku, kterou zašle spolu s ostatními požadovanými materiály (viz informace u jednotlivých oborů) na adresu: Centrum celoživotního vzdělávání PdF MU, Poříčí 7, 603 00 Brno.
  • Po založení e-přihlášky je dále nutné provést objednávku a platbu tzv. manipulačního poplatku. Manipulační poplatek za e-přihlášku činí 600 Kč. Objednávka a úhrada poplatku musí být provedena prostřednictvím elektronického Obchodního centra MU. Odkaz do Obchodního centra je přímo u založené e-přihlášky.
  • Přijímací řízení je výběrové na základě zaslaných dokumentů, kromě oborů zaměřených na anglický jazyk, pro které je stanoven písemný test z AJ (28. 8. 2020 v 11.00). V případě velkého počtu uchazečů je kritériem výběrového řízení průměrná známka ze státní závěrečné zkoušky nebo maturitního vysvědčení.

Důležitá sdělení uchazečům

Administrativní záležitosti spojené s přijímacím řízením vyřizuje s centrem celoživotního vzdělávání pouze uchazeč. Fakulta běžně nekomunikuje s rodiči, sourozenci, kamarády. Při kontaktu uchazeč vždy uvádí číslo své e-přihlášky. Doporučujeme, aby si uchazeč ve své e-přihlášce uvedl svou kontaktní e-mailovou adresu, na kterou mu tak mohou být zasílány informace o přijímacím řízení. Také doporučujeme uvést kontaktní telefon.

PdF nepřijala pro přijímací řízení pro akademický rok 2020/2021 žádné opatření, které by zohledňovalo výsledek státní maturitní zkoušky.

PdF nerealizuje žádné náhradní termíny přijímacích zkoušek u programů zaměřených na Aj. Omluvy nejsou akceptovány.

PdF nepožaduje žádná lékařská potvrzení.

V případě, že se přijatý uchazeč rozhodne nenastoupit do programu celoživotního vzdělávání, poplatek za služby spojený s přijímacím řízením se nevrací.

Nabídka programů na akademický rok 2020/2021

Nabídka programů na akademický rok 2020/2021 bude zveřejněna od 1. 3. 2020. 

Nabídka programů na akademický rok 2019/2020

Brožura s nabídkou programů CŽV na akademický rok 2019/2020 ke stažení zde. Upozornění: Obor DAP Zeměpis pro ZŠ uvedený v brožuře změnil název na Učitelství zeměpisu pro základní školy.  

Pokud potřebujete poradit s výběrem vhodného programu, rádi Vám pomůžeme a zodpovíme Vaše dotazy na emailové adrese: ccv@ped.muni.cz. 

Rozšiřující programy

Rozšiřující program speciální pedagogiky

  • Speciální pedagogika (termín podání e-přihlášky do 31. 8. 2019)

Doplňující programy

Další programy