Vzděláváme
budoucí učitele

„Začátek, je ta nejdůležitější součást každé práce.“

Immanuel Kant