Promoce

Slavnostní promoce absolventů bakalářských, magisterských a navazujících studijních programů v prezenční i kombinované formě studia se tradičně konají v Aule Právnické fakulty, Veveří 70, Brno.
Promoce Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Aktuálně

Promoční obřady absolventů, kteří ukončili studium v jarním semestru 2021, se budou konat ve dnech 15. – 18. září 2021 v aule Právnické fakulty MU, Veveří 70, Brno.

Promoce se mohou zúčastnit absolventi, kteří zaplatí v termínu od 9. 6. do 15. 7. 2021 v Obchodním centru MU částku 250 Kč.

Z protiepidemických opatření vyplývá, že bude nutné snížit počet hostů přítomných na obřadech, každý absolvent si tedy může pozvat maximálně 4 osoby. Detaily opatření níže.

Termín nejbližších promocí (prezenční i kombinované studium)

Promoční obřady absolventů, kteří ukončili studium v jarním semestru 2021, se budou konat ve dnech 15. – 18. září 2021 v aule Právnické fakulty MU, Veveří 70, Brno.

Organizační pokyny
 • Promocí se účastní a v rozpisech jsou uvedeni pouze přihlášení absolventi – viz níže Úhrada výdajů.
 • Rozpisy jednotlivých skupin budou uvedeny v rozpisech Informačního systému 14 dnů před konáním aktu, ne dříve.
 • Zástupce každé promoční skupiny, který vystoupí na promoci s projevem studentů, kontaktuje s dostatečným předstihem studijní oddělení pro získání dalších informací.
 • K přípravě a nácviku slavnostního aktu se všichni dostaví nejméně 60 minut před stanoveným začátkem. Před začátkem ceremoniálu se absolventi zapisují do promoční knihy.
 • Průběh slavnostního aktu nelze rušit fotografováním a filmováním. Fotografie a videokazetu je možné objednat. Informace získáte před samotným začátkem promoce.
 • Prodej květin je v místě konání promoce zajištěn.
 • Případné další informace Vám poskytnou Vaše studijní referentky.
Protiepidemická opatření

Vážené absolventky,
vážení absolventi,
vážení hosté,

v souvislosti s promoční slavností si Vás dovolujeme požádat o dodržení následujících pokynů, které vycházejí z aktuálních vládních opatření.

 • Jsme nuceni omezit počet přítomných diváků, každý promující si tak s sebou může přivést max. 4 osoby.
 • Po skončení promoce prosím neprodleně opusťte prostor auly i předsálí, abyste uvolnili místo pro další promoční skupinu.
 • Osoba vstupující na obřad do budovy Právnické fakulty MU nesmí vykazovat klinické příznaky onemocnění covid-19 a musí splňovat podmínky stanovené aktuálními opatřeními vlády v souvislosti s šířením nemoci COVID-19, zejména bude mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95) a musí být schopna prokázat, že:
  a) absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  b) absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  c) byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o dokončeném očkování, že od dokončení očkování uplynulo nejméně 14 dní, nebo
  d) prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Všem Vám předem velmi děkujeme za dodržení následujících pokynů, které přispějí k bezproblémovému průběhu celé akce.

Přihlášení k účasti na promoci – úhrada výdajů spojených s promocí

Promoce se mohou zúčastnit absolventi, kteří zaplatí v termínu od 9. 6. do 15. 7. 2021 částku 250 Kč. Úhrada se provádí prostřednictvím Obchodního centra MU.

 

Úhrada poplatku za promoci

Náhradní převzetí diplomu

Diplom Vám vydá kdykoliv po promocích v úředních hodinách Vaše (již bývalá) studijní referentka. Diplom může převzít také zmocněnec vybaven plnou mocí s ověřeným podpisem zmocnitele (=absolventa).

Nabízíme i zaslání diplomu poštou výhradně do vlastních rukou adresáta s tím, že náklady na zaslání hradí objednavatel:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.