Bc. a Mgr. studium

Promoce

Slavnostní promoce absolventů bakalářských, magisterských a navazujících studijních programů v prezenční i kombinované formě studia se konají v Aule Právnické fakulty, Veveří 70, Brno.

Termín nejbližších promocí (prezenční i kombinované studium)

  • Absolventi končící v termínu leden/únor 2020 budou promovat v termínu 11. 3. 2020.
  • Absolventi končící v termínu květen/červen 2020 budou promovat v termínu 13.-15. 7. 2020.

Organizační pokyny

  • Rozpisy jednotlivých skupin budou uvedeny zde na webových stránkách nejpozději 14 dnů před konáním aktu.
  • Zástupce každé promoční skupiny z prezenčního studia, který vystoupí na promoci s projevem studentů,kontaktuje s dostatečným předstihem studijní oddělení pro získání dalších informací.
  • K přípravě a nácviku slavnostního aktu se všichni dostaví nejméně 60 minut před stanoveným začátkem. Před začátkem ceremoniálu se zapíší do promoční knihy.
  • Průběh slavnostního aktu nelze rušit fotografováním a filmováním. Fotografie a videokazetu je možné objednat. Informace získáte před samotným začátkem promoce.
  • Prodej květin je v místě konání promoce zajištěn.
  • Případné další informace Vám poskytnou Vaše studijní referentky.

Úhrada výdajů spojených s promocí

Absolventi, kteří se účastní promoce, hradí částku ve výši 250,- Kč na výdaje spojené s organizací a průběhem celého aktu. Výdaje zahrnují zajištění živé hudby a květinové výzdoby. Úhrada se provádí prostřednictvím Obchodního centra MU.

Náhradní převzetí diplomu

Absolventi, kteří se slavnostní promoce nezúčastní, si převezmou diplom v úředních hodinách na studijním oddělení po termínu konání promoce - dříve diplom nebude předán. Pro převzetí diplomu je možné zplnomocnit zástupce. Pozor, diplomy nezasíláme poštou!