Promoce

Slavnostní promoce absolventů bakalářských, magisterských a navazujících studijních programů v prezenční i kombinované formě studia se tradičně konají v Aule Právnické fakulty, Veveří 70, Brno.
Ta je však z důvodu stavebních prací v budově Právnické fakulty je pro akademické obřady dočasně uzavřena. Promoce absolventů Pedagogické fakulty, pokud se v roce 2020 budou konat, se uskuteční v náhradních prostorách fakulty nebo v univerzitním kině Scala.

Termín nejbližších promocí (prezenční i kombinované studium)

  • Absolventi končící v termínu leden/únor 2020 budou promovat v termínu 11. 3. 2020. Kvůli epidemii COVID-19 zrušeno.
  • Absolventi končící v termínu květen/červen 2020 budou promovat v termínu 13.-15. 7. 2020. Kvůli epidemii COVID-19 zrušeno.
  • Náhradní termín konání promocí absolventů PdF je stanoven na 9.-13. 11. 2020. Definitivní rozhodnutí o ne/uspořádání promocí by mělo být známo do konce září. Sledujte proto prosím tuto stránku.

Organizační pokyny

  • Promocí se účastní a v rozpisech jsou uvedeni pouze přihlášení absolventi – viz níže Úhrada výdajů...
  • Rozpisy jednotlivých skupin budou uvedeny v rozpisech Informačního systému 14 dnů před konáním aktu, ne dříve.
  • Zástupce každé promoční skupiny, který vystoupí na promoci s projevem studentů, kontaktuje s dostatečným předstihem studijní oddělení pro získání dalších informací.
  • K přípravě a nácviku slavnostního aktu se všichni dostaví nejméně 60 minut před stanoveným začátkem. Před začátkem ceremoniálu se absolventi zapisují do promoční knihy.
  • Průběh slavnostního aktu nelze rušit fotografováním a filmováním. Fotografie a videokazetu je možné objednat. Informace získáte před samotným začátkem promoce.
  • Prodej květin je v místě konání promoce zajištěn.
  • Případné další informace Vám poskytnou Vaše studijní referentky.

Přihlášení k účasti na promoci – úhrada výdajů spojených s promocí

Absolventi, kteří se účastní promoce, hradí částku ve výši 250,- Kč na výdaje spojené s organizací a průběhem celého aktu. Výdaje zahrnují zajištění živé hudby a květinové výzdoby. Úhrada se provádí prostřednictvím Obchodního centra MU.

Náhradní převzetí diplomu

Diplom Vám vydá kdykoliv po promocích v úředních hodinách Vaše (již bývalá) studijní referentka. Diplom může převzít také zmocněnec vybaven plnou mocí s ověřeným podpisem zmocnitele (=absolventa). Pozor, diplomy nikdy nezasíláme poštou.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.