Promoce

Slavnostní promoce absolventů a absolventek bakalářských, magisterských i navazujících studijních programů v prezenční i kombinované formě studia na Pedagogické fakultě se tradičně konají v Aule Právnické fakulty, Veveří 70, Brno.
Promoce Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Aktuálně

Promoční obřady absolventů a absolventek v jarním semestru 2023 se budou konat ve rozmezí dnů 26.–28. července 2023.

Podmínkou účasti je přihlášení prostřednictvím včas učiněné objednávky a úhrady výdajů spojených se zajištěním ceremoniálu v termínu do 25. června 2023 v Obchodním centru MU (částka 500 Kč).

Přihlášení k účasti na promoci – úhrada výdajů spojených s promocí

Slavnostní akt je doprovázen živými vstupy profesionálního dechového kvarteta a dokumentován profesionálními fotografy. Účast na promoci je tedy podmíněna uhrazením příspěvku na výdaje spojené se zajištěním hudebního tělesa a s pořízením fotografií (budou účastníkům a účastnicím promoce dostupné ke stažení). Přihlášení k účasti na promoci absolventi a absolventky provedou úhradou částky 500 Kč v termínu od 23. 5. do 25. 6. 2023 včetně.

Úhrada poplatku za promoci

Organizační pokyny
  • Promocí se účastní a v rozpisech jsou uvedeni pouze přihlášení absolventi – viz níže Úhrada výdajů.
  • Rozpisy jednotlivých skupin budou uvedeny v rozpisech Informačního systému 14 dnů před konáním aktu, ne dříve.
  • Zástupce každé promoční skupiny, který vystoupí na promoci s projevem studentů, kontaktuje s dostatečným předstihem studijní oddělení pro získání dalších informací.
  • K přípravě a nácviku slavnostního aktu se všichni dostaví nejméně 60 minut před stanoveným začátkem. Před začátkem ceremoniálu se absolventi zapisují do promoční knihy.
  • Průběh slavnostního není vhodné rušit fotografováním a filmováním. Fakulta má uzavřenou smlouvu s profesionálním fotografem, fotografie bude možné přibližně po 3 týdnech od promocí stáhnout z univerzitního úložiště. Informace včas získáte.
  • Případné další informace Vám poskytnou Vaše studijní referentky.
Náhradní převzetí diplomu

Diplom Vám vydá kdykoliv po promocích v úředních hodinách Vaše (již bývalá) studijní referentka. Diplom může převzít také osoba disponující plnou mocí s ověřeným podpisem zmocnitele (=absolventa/absolventky).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.