Promoce

Slavnostní promoce absolventů a absolventek bakalářských, magisterských i navazujících studijních programů v prezenční i kombinované formě studia na Pedagogické fakultě se tradičně konají ve Velké aule Karla Engliše, Veveří 70, Brno – aula v budově Právnické fakulty.
Promoce Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Aktuálně

Promoční obřady absolventů a absolventek v jarním semestru 2024 se budou konat ve dnech 25.–27. července 2024.

Chci se účastnit!

Termín promocí v roce 2024

Promoční obřady absolventů, kteří ukončí studium v podzimním semestru 2023, by měly podle plánu proběhnout ve středu 13. března 2024.

Promoční obřady absolventů, kteří ukončí studium v jarním semestru 2024, by měly podle plánu proběhnout ve dnech 25.–27. července 2024.

V případě zájmu o účast na slavnostní promoci prosím sledujte tento web a univerzitní e-mailovou schránku.

Přihlášení k účasti na promoci – úhrada výdajů spojených s promocí

Slavnostní akt je doprovázen živými vstupy profesionálního dechového kvarteta a dokumentován profesionálními fotografy. Účast na promoci je tedy podmíněna uhrazením příspěvku na výdaje spojené se zajištěním hudebního tělesa a s pořízením fotografií (budou účastníkům a účastnicím promoce dostupné ke stažení). Přihlášení k účasti na promoci absolventi a absolventky provedou úhradou částky 600 Kč v termínu od 20. 5. do 23. 6. 2024 včetně.

Úhrada poplatku za promoci

Organizační pokyny
  • Promocí se účastní a v rozpisech jsou uvedeni pouze včas přihlášení absolventi a absolventky.
  • Jednotlivé promoční skupiny budou uvedeny v rozpisech Informačního systému nejpozději 14 dnů před konáním aktu.
  • Zástupkyně nebo zástupce každé promoční skupiny vystupující na promoci s projevem, kontaktujte, prosím, s dostatečným předstihem studijní oddělení pro získání dalších informací.
  • K přípravě a nácviku slavnostního aktu se, prosím, dostavte nejméně 60 minut před stanoveným začátkem, a to již ve společenském oděvu (taláry nebudou). Před začátkem ceremoniálu se zapíšete do promoční knihy. Nácvik bude probíhat v učebně 41 – sledujte, prosím, ukazatele k učebně.
  • Průběh slavnostního aktu není vhodné rušit fotografováním a filmováním. Fakulta má uzavřenou smlouvu s profesionálním fotografem. Fotografie bude možné přibližně po 3 týdnech od promocí stáhnout z univerzitního úložiště. Informace včas získáte.
  • Počet hostů není omezen. Hosté žádné finanční příspěvky nehradí.
  • Případné další informace Vám poskytnou Vaše studijní referentky.
Náhradní převzetí diplomu

Diplom Vám vydá kdykoliv po promocích v úředních hodinách Vaše (již bývalá) studijní referentka. Diplom může převzít také osoba disponující plnou mocí s ověřeným podpisem zmocnitele (=absolventa/absolventky).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.