Promoce

Slavnostní promoce absolventů a absolventek bakalářských, magisterských i navazujících studijních programů v prezenční i kombinované formě studia na Pedagogické fakultě se tradičně konají v Aule Právnické fakulty, Veveří 70, Brno.
Termín promocí v roce 2022

Promoční obřady absolventů, kteří ukončí studium v podzimním semestru 2021, by měly podle plánu proběhnout ve středu 16. března 2022.

Promoční obřady absolventů, kteří ukončí studium v jarním semestru 2022, by měly podle plánu proběhnout ve dnech 20.–22. července 2022.

V případě zájmu o účast na slavnostní promoci prosím sledujte tento web a univerzitní e-mailovou schránku.

Přihlášení k účasti na promoci – úhrada výdajů spojených s promocí

Slavnostní akt je obohacený živými vstupy profesionálního dechového kvarteta. Účast na promoci je tedy podmíněna uhrazením příspěvku na výdaje spojené se zajištěním hudebního tělesa. Přihlášení k účasti na promoci absolventi a absolventky provedou úhradou částky 250 Kč v termínu od 23. 5. do 26. 6. 2022.

Úhrada poplatku za promoci

Organizační pokyny
  • Promocí se účastní a v rozpisech jsou uvedeni pouze přihlášení absolventi – viz níže Úhrada výdajů.
  • Rozpisy jednotlivých skupin budou uvedeny v rozpisech Informačního systému 14 dnů před konáním aktu, ne dříve.
  • Zástupce každé promoční skupiny, který vystoupí na promoci s projevem studentů, kontaktuje s dostatečným předstihem studijní oddělení pro získání dalších informací.
  • K přípravě a nácviku slavnostního aktu se všichni dostaví nejméně 60 minut před stanoveným začátkem. Před začátkem ceremoniálu se absolventi zapisují do promoční knihy.
  • Průběh slavnostního není vhodné rušit fotografováním a filmováním. Fotografie bude možné objednat. Informace získáte před samotným začátkem promoce.
  • Případné další informace Vám poskytnou Vaše studijní referentky.
Protiepidemická opatření

Provoz MU se řídí univerzitním semaforem. Aktuální barva je bílá. Provoz na univerzitě není omezen.

Dle aktuálních vládních opatření se promoce mohou konat bez omezení počtu přítomných osob.

Náhradní převzetí diplomu

Diplom Vám vydá kdykoliv po promocích v úředních hodinách Vaše (již bývalá) studijní referentka. Diplom může převzít také osoba disponující plnou mocí s ověřeným podpisem zmocnitele (=absolventa/absolventky).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.