Promoce

Slavnostní promoce absolventů a absolventek bakalářských, magisterských i navazujících studijních programů v prezenční i kombinované formě studia na Pedagogické fakultě se tradičně konají v Aule Právnické fakulty, Veveří 70, Brno.
Termín promocí v roce 2024

Promoční obřady absolventů, kteří ukončí studium v podzimním semestru 2023, by měly podle plánu proběhnout ve středu 13. března 2024.

Promoční obřady absolventů, kteří ukončí studium v jarním semestru 2024, by měly podle plánu proběhnout ve dnech 25.–27. července 2024.

V případě zájmu o účast na slavnostní promoci prosím sledujte tento web a univerzitní e-mailovou schránku.

Náhradní převzetí diplomu

Diplom Vám vydá kdykoliv po promocích v úředních hodinách Vaše (již bývalá) studijní referentka. Diplom může převzít také osoba disponující plnou mocí s ověřeným podpisem zmocnitele (=absolventa/absolventky).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.