Bc. a Mgr. studium

Promoce

Slavnostní promoce absolventů bakalářských, magisterských a navazujících studijních programů v prezenční i kombinované formě studia se tradičně konají v Aule Právnické fakulty, Veveří 70, Brno.

Ta je však z důvodu stavebních prací v budově Právnické fakulty je pro akademické obřady dočasně uzavřena. Promoce absolventů Pedagogické fakulty, pokud se v roce 2020 budou konat, se uskuteční v náhradních prostorách fakulty nebo v univerzitním kině Scala.

Aktuálně 21. 7. 2020

Pedagogická fakulta uspořádá promoce absolventů v náhradním termínu ve dnech 9.-13. 11. 2020. Slavnostní promoce proběhnou v náhradních prostorách v budově fakulty, neboť univerzitní aula na Právnické fakultě je do konce ledna 2021 uzavřena.

Absolventi z května, června a později i září 2020 si mohou diplom vyzvednout u svých studijních referentek, nechtějí-li čekat na slavnostní předání v listopadu. Jakmile budou diplomy k odběru připravené, studijní referentky budou o této skutečnosti informovat e-mailem. V průběhu července a srpna vydáváme diplomy po rezervaci dne a času odběru (odkaz pošlou referentky).

Přihlašování k účasti na listopadové promoci bude probíhat v září 2020.

Termín nejbližších promocí (prezenční i kombinované studium)
  • Absolventi končící v termínu leden/únor 2020 budou promovat v termínu 11. 3. 2020. Kvůli epidemii COVID-19 zrušeno.
  • Absolventi končící v termínu květen/červen 2020 budou promovat v termínu 13.-15. 7. 2020. Kvůli epidemii COVID-19 zrušeno.
  • Náhradní termín konání promocí absolventů PdF je stanoven na 9.-13. 11. 2020. Slavnostní promoce proběhnou v náhradních prostorách v budově fakulty.
Organizační pokyny
  • Promocí se účastní a v rozpisech jsou uvedeni pouze přihlášení absolventi – viz níže Úhrada výdajů...
  • Rozpisy jednotlivých skupin budou uvedeny v rozpisech Informačního systému 14 dnů před konáním aktu, ne dříve.
  • Zástupce každé promoční skupiny, který vystoupí na promoci s projevem studentů, kontaktuje s dostatečným předstihem studijní oddělení pro získání dalších informací.
  • K přípravě a nácviku slavnostního aktu se všichni dostaví nejméně 60 minut před stanoveným začátkem. Před začátkem ceremoniálu se absolventi zapisují do promoční knihy.
  • Průběh slavnostního aktu nelze rušit fotografováním a filmováním. Fotografie a videokazetu je možné objednat. Informace získáte před samotným začátkem promoce.
  • Prodej květin je v místě konání promoce zajištěn.
  • Případné další informace Vám poskytnou Vaše studijní referentky.
Přihlášení k účasti na promoci – úhrada výdajů spojených s promocí

Absolventi, kteří se účastní promoce, hradí částku ve výši 250,- Kč na výdaje spojené s organizací a průběhem celého aktu. Výdaje zahrnují zajištění živé hudby a květinové výzdoby. Úhrada se provádí prostřednictvím Obchodního centra MU.

Náhradní převzetí diplomu

Diplom Vám vydá kdykoliv po promocích v úředních hodinách Vaše (již bývalá) studijní referentka. Diplom může převzít také zmocněnec vybaven plnou mocí s ověřeným podpisem zmocnitele (=absolventa). Pozor, diplomy nikdy nezasíláme poštou.