Erasmus burza 

2. kolo výběrového řízení Erasmus+ pro semestr jaro 2023 akademický rok 2022/2023 od 23. 5. do 24. 6. 2022

V rámci Erasmus smlouvy se může student hlásit přes jakoukoliv katedru, není tedy nutné hlásit se přes katedru studijního/ch programu/ů, který/é studujete. Vždy je však možné se hlásit pouze přes jednu katedru, katedry nelze kombinovat!

Výběrové řízení na jarní semestr 2023 akademického roku 2022/2023 probíhá od 23. 5. do 24. 6. 2022, konkrétní deadline přihlášek, podmínky výběrového řízení a případné datum výběrového řízení Vám sdělí Erasmus koordinátor katedry, přes kterou se hlásíte.

Založení přihlášky

Vysvětlivky

  • Počet měsíců celkově udává celkový počet měsíců pobytu dle smlouvy. Pro počet měsíců na jednoho studenta je vždy nutné počet měsíců vydělit počtem vyjíždějících studentů.

  • Úroveň udává očekávanou úroveň studia, v rámci kterého může student vyjíždět. Tedy 1st - bakalářské studium, 2nd - navazující magisterské studium a 3rd - doktorské studium. Student se vždy může hlásit na místo/a, která nabízejí úroveň odpovídající jeho úrovni studia na PdF MU.

Katedra anglického jazyka a literatury

Oboroví koordinátoři

Mgr. Zdeněk Janík, M.A., Ph.D.

Katedra anglického jazyka a literatury

e‑mail:

Seznam nabízených univerzit

 

Zahraniční univerzita Počet vyjíždějících studentů (smlouva) Počet měsíců celkově Úroveň Výše grantu
Cukurova University 1 10 1st/2nd 480 EUR/měsíc
Mondragon University 1 10 1st 600 EUR/měsíc
University of Zaragoza 2 20 1st 600 EUR/měsíc
Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary 1 10 1st/2nd 480
EUR/měsíc
Public University of Navarre 2 10 1st/2nd/3rd 600
EUR/měsíc
University of Teacher Education PH Bern 2 10 1st/2nd/3rd informace na CZS
Chemnitz University of Technology 1 5 1st/2nd 480 EUR/měsíc

Katedra biologie

Oboroví koordinátoři

Ing. Radovan Smolinský, Ph.D., PhD.

Katedra biologie

e‑mail:

Seznam nabízených univerzit

Zahraniční univerzita Počet vyjíždějících studentů (smlouva) Počet měsíců celkově Úroveň Výše grantu
Matej Bel University 5 30 1st/2nd/3rd 480 EUR/měsíc
University of Ljubljana 2 10 1st/2nd/3rd 480 EUR/měsíc

Katedra českého jazyka a literatury

Oboroví koordinátoři

PhDr. JUDr. Dagmar Sochorová, Ph.D.

Katedra českého jazyka a literatury

e‑mail:

Seznam nabízených univerzit

Zahraniční univerzita Počet vyjíždějících studentů (smlouva) Počet měsíců celkově Úroveň Výše grantu
Matej Bel University 2 10 1st/2nd/3rd 480 EUR/měsíc
Comenius University 2 20 1st/2nd/3rd 480 EUR/měsíc
Comenius University 1 6 1st 480 EUR/měsíc
University of Greifswald 1 5 1st/2nd 600 EUR/měsíc
University of Prešov 2 10 1st/2nd/3rd 480 EUR/měsíc
University of Regensburg 2 10 1st/2nd 600 EUR/měsíc
University of Tartu 3 12 1st/2nd/3rd 600 EUR/měsíc
University of Wroclaw 2 10 1st/2nd/3rd 480 EUR/měsíc
University of Zagreb 1 5 1st/2nd 480 EUR/měsíc
Stockholm University 2 20 1st/2nd/3rd 600 EUR/měsíc

Katedra francouzského jazyka a literatury

Oboroví koordinátoři

Mgr. Marcela Poučová, Ph.D.

Katedra francouzského jazyka a literatury

e‑mail:

Seznam nabízených univerzit

Zahraniční univerzita Počet vyjíždějících studentů (smlouva) Počet měsíců celkově Úroveň Výše grantu
University of Picardie Jules Verne 1 12 1st/2nd 600 EUR/měsíc
Paris Descartes University 2 18 1st/2nd 600
EUR/měsíc
Universite des Antilles 1 10 1st/2nd/3rd 600
EUR/měsíc
HELMo 1 10 1st/2nd/3rd 600 EUR/měsíc
University of Prešov 1 9 1st/2nd/3rd 480 EUR/měsíc
University Cergy-Pontoise 1 5 1st/2nd/3rd 600 EUR/měsíc
University of Zadar 1 5 1st/2nd 480 EUR/měsíc

Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání

Oboroví koordinátoři

Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D.

Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání

e‑mail:

Seznam nabízených univerzit

Zahraniční univerzita Počet vyjíždějících studentů (smlouva) Počet měsíců celkově Úroveň Výše grantu
DTI University 1 9 1st/2nd 480 EUR/měsíc

Katedra geografie

Oboroví koordinátoři

Mgr. Tereza Češková, Ph.D.

Katedra geografie

e‑mail:

Seznam nabízených univerzit

Zahraniční univerzita Počet vyjíždějících studentů (smlouva) Počet měsíců celkově Úroveň Výše grantu
Pedagogical University of Cracow 2 10 2nd/3rd 480 EUR/měsíc
Agder University College 2 20 1st/2nd/3rd 600 EUR/měsíc
VIA University College 2 10 1st 600
EUR/měsíc
Constantine the Philosopher University 2 10 1st/2nd/3rd 480 EUR/měsíc
Nicolaus Copernicus University 2 20 1st/2nd 480 EUR/měsíc
University of Zagreb 2 10 1st/2nd/3rd 480 EUR/měsíc
University of Ljubljana 4 20 1st/2nd/3rd 480 EUR/měsíc

Katedra historie

Oboroví koordinátoři

PhDr. Kamil Štěpánek, CSc.

Katedra historie

e‑mail:

Seznam nabízených univerzit

Zahraniční univerzita Počet vyjíždějících studentů (smlouva) Počet měsíců celkově Úroveň Výše grantu
University of Regensburg 2 15 1st/2nd 600 EUR/měsíc
Comenius University 3 18 1st/2nd/3rd 480
EUR/měsíc

Katedra hudební výchovy

Oboroví koordinátoři

prof. PhDr. Judita Kučerová, Ph.D.

Katedra hudební výchovy

e‑mail:

Seznam nabízených univerzit

Zahraniční univerzita Počet vyjíždějících studentů (smlouva) Počet měsíců celkově Úroveň Výše grantu
Eötvös Loránd University 1 10 1st 480 EUR/měsíc
Music Conservatory "Lorenzo Perosi" 1 4 1st/2nd 600 EUR/měsíc
East Bavarian Technical University Regensburg 1 10 1st 600 EUR/měsíc
Constatine the Philosopher University 1 5 1st/2nd/3rd 480 EUR/měsíc
University of Szeged 1 10 1st/2nd/3rd 480 EUR/měsíc

Katedra matematiky

Oboroví koordinátoři

Mgr. Helena Durnová, Ph.D.

Katedra matematiky

e‑mail:

Seznam nabízených univerzit

Zahraniční univerzita Počet vyjíždějících studentů (smlouva) Počet měsíců celkově Úroveň Výše grantu
University of Maribor 2 10 1st/2nd 480 EUR/měsíc
University of Parma 4 20 1st/2nd 600 EUR/měsíc

Katedra německého jazyka a literatury

Oboroví koordinátoři

Mgr. Pavel Váňa, Ph.D.

Katedra německého jazyka a literatury

e‑mail:

Seznam nabízených univerzit

Zahraniční univerzita Počet vyjíždějících studentů (smlouva) Počet měsíců celkově Úroveň Výše grantu
Dresden University of Technology 3 20 1st 600 EUR/měsíc
Europe University Flensburg 2 5 1st/2nd 600 EUR/měsíc
Catholic University College for Education Graz 1 20 1st/2nd 600 EUR/měsíc
University of Trier 4 5 1st/2nd/3rd 600 EUR/měsíc
University of Teacher Education Upper Austria 2 10 2nd 600 EUR/měsíc
Otto von Guericke University Magdeburg 1 10 1st/2nd/3rd 600 EUR/měsíc
Philipps University Marburg 2 12 1st/2nd/3rd 600 EUR/měsíc
University of Regensburg 1 20 1st/2nd 600 EUR/měsíc
University of Tübingen 3 15 1st/2nd 600 EUR/měsíc
University of Greifswald 1 5 1st/2nd/3rd 600
EUR/měsíc

Katedra občanské výchovy

Oboroví koordinátoři

Mgr. Slavomír Lesňák, PhD.

Katedra občanské výchovy

e‑mail:

Seznam nabízených univerzit

Zahraniční univerzita Počet vyjíždějících studentů (smlouva) Počet měsíců celkově Úroveň Výše grantu
University of Ljubljana 3 15 1st/2nd/3rd 480 EUR/měsíc
Örebro University 2 40 1st/2nd 600 EUR/měsíc
Aristotle University of Thessaloniki 5 30 1st/2nd 600 EUR/měsíc

Katedra pedagogiky

Oboroví koordinátoři

Mgr. Radek Pospíšil, Ph.D.

Katedra pedagogiky

e‑mail:

Seznam nabízených univerzit

Zahraniční univerzita Počet vyjíždějících studentů (smlouva) Počet měsíců celkově Úroveň Výše grantu
University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava 2 10 1st/2nd 480 EUR/měsíc
University of Deusto 1 5 1st/2nd/3rd 600 EUR/měsíc
JAMK University of Applied Science 2 8 1st/2nd 600 EUR/měsíc
Liepaja University 1 8 1st/2nd/3rd 480 EUR/měsíc

Katedra primární pedagogiky

Oboroví koordinátoři

Mgr. Veronika Najvarová, Ph.D.

Katedra primární pedagogiky

e‑mail:

Seznam nabízených univerzit

 

Zahraniční univerzita Počet vyjíždějících studentů (smlouva) Počet měsíců celkově Úroveň Výše grantu
Matej Bel University 2 15 1st/2nd/3rd 480 EUR/měsíc
Comenius University 1 5 2nd 480 EUR/měsíc
University of Granada 1 18 1st 600 EUR/měsíc
San Jorge University Zaragoza 3 20 1st 600 EUR/měsíc
Pedagogical University of Cracow 2 10 1st/2nd 480 EUR/měsíc
University of Tallinn 2 12 1st/2nd/3rd 480 EUR/měsíc
University of Deusto 1 10 1st/2nd 600 EUR/měsíc

Katedra psychologie

Oboroví koordinátoři

PhDr. Mgr. Iva Žaloudíková, Ph.D.

Katedra psychologie

e‑mail:

Seznam nabízených univerzit

Zahraniční univerzita Počet vyjíždějících studentů (smlouva) Počet měsíců celkově Úroveň Výše grantu
University of Wroclaw 2 6 1st/2nd/3rd 480 EUR/měsíc

Katedra ruského jazyka a literatury

Oboroví koordinátoři

Mgr. Lucie Vahalová

Katedra ruského jazyka a literatury

e‑mail:

Seznam nabízených univerzit

Zahraniční univerzita Počet vyjíždějících studentů (smlouva) Počet měsíců celkově Úroveň Výše grantu
University of Prešov 3 24 1st/2nd 480 EUR/měsíc
University of Latvia 5 25 1st/2nd 480 EUR/měsíc
University of Tallinn 5 25 1st/2nd 480 EUR/měsíc
University of Tartu 2 10 1st/2nd 480 EUR/měsíc

Katedra sociální pedagogiky

Oboroví koordinátoři

Mgr. František Trapl, Ph.D.

Katedra sociální pedagogiky

e‑mail:

Seznam nabízených univerzit

Zahraniční univerzita Počet vyjíždějících studentů (smlouva) Počet měsíců celkově Úroveň Výše grantu
UC Leuven-Limburg - Campus Diepenbeek 2 20 1st 600 EUR/měsíc
Inland Norway University of Applied Sciences 1 20 1st/2nd/3rd 600 EUR/měsíc
NHL Stenden Hogeschool 1 10 1st 600 EUR/měsíc
UC Leuven-Limburg - Campus Leuven 4 20 1st 600 EUR/měsíc
Novia University of Applied Sciences 2 10 1st/2nd/3rd 600 EUR/měsíc
University of Vigo 1 10 1st/2nd/3rd 600 EUR/měsíc
University of Wroclaw 2 12 1st/2nd/3rd 480 EUR/měsíc

Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky, Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání

Oboroví koordinátoři

PhDr. Mgr. et Mgr. Bc. Ivana Márová, Ph.D.

Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky a Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání

e‑mail:

PhDr. Lucie Procházková, Ph.D.

Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání

e‑mail:

Seznam nabízených univerzit

Zahraniční univerzita Počet vyjíždějících studentů (smlouva) Počet měsíců celkově Úroveň Výše grantu
University of Jyväskylä 4 16 1st/2nd/3rd 600 EUR/měsíc
JAMK University of Applied Sciences 2 8 1st/2nd 600 EUR/měsíc
University of Ljubljana 2 10 1st/2nd 480 EUR/měsíc
Ludwig Maximilians University Munich 1 5 1st/2nd/3rd 600 EUR/měsíc
Mid Sweden University 1 5 1st/2nd/3rd 600 EUR/měsíc
Julius Maximilian University of Würzburg 4 24 1st/2nd 600 EUR/měsíc
University of Bologna 2 10 1st/2nd/3rd 600 EUR/měsíc

Katedra technické a informační výchovy

Oboroví koordinátoři

doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.

Katedra technické a informační výchovy

e‑mail:

Seznam nabízených univerzit

Zahraniční univerzita Počet vyjíždějících studentů (smlouva) Počet měsíců celkově Úroveň Výše grantu
University of Education Lower Austria 2 5 1st 600 EUR/měsíc
Private University College of Education of the Diocese of Linz 1 5 1st 600 EUR/měsíc
Suor Orsola Benincasa University of Naples 1 10 1st/2nd/3rd 600 EUR/měsíc
University of Patras 4 20 1st/2nd/3rd 600 EUR/měsíc
University of Education Salzburg 4 20 1st/2nd 600 EUR/měsíc
Constantine the Philosopher University 2 10 1st/2nd 480
EUR/měsíc
Technical University of Košice (TUKE) 2 20 1st/2nd 480
EUR/měsíc

Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví

Oboroví koordinátoři

Mgr. Marek Trávníček

Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví

e‑mail:

Seznam nabízených univerzit

Zahraniční univerzita Počet vyjíždějících studentů (smlouva) Počet měsíců celkově Úroveň Výše grantu
University of Ljubljana 4 24 1st/2nd 480 EUR/měsíc
University of Rijeka 2 12 1st/2nd 480 EUR/měsíc

Katedra výtvarné výchovy

Oboroví koordinátoři

Mgr. et Mgr. MgA. Ondřej Navrátil, Ph.D.

Katedra výtvarné výchovy

e‑mail:

Seznam nabízených univerzit

Zahraniční univerzita   Počet vyjíždějících studentů (smlouva) Počet měsíců celkově Úroveň Výše grantu
Comenius University   1 5 1st/3rd 480 EUR/měsíc
University of Silesia   1 6 1st/2nd/3rd 480 EUR/měsíc

Celá fakulta - Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání, Katedra anglického jazyka a literatury, Katedra českého jazyka a literatury, Katedra geografie, Katedra německého jazyka a literatury

Oboroví koordinátoři

Mgr. Tereza Češková, Ph.D.

Katedra geografie

e‑mail:

Mgr. Zdeněk Janík, M.A., Ph.D.

Katedra anglického jazyka a literatury

e‑mail:

PhDr. Lucie Procházková, Ph.D.

Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání

e‑mail:

PhDr. JUDr. Dagmar Sochorová, Ph.D.

Katedra českého jazyka a literatury

e‑mail:

Mgr. Pavel Váňa, Ph.D.

Katedra německého jazyka a literatury

e‑mail:

Seznam nabízených univerzit

Zahraniční univerzita Počet vyjíždějících studentů (smlouva) Počet měsíců celkově Úroveň Výše grantu
University Potsdam 6 20 1st/2nd/3rd 600 EUR/měsíc

Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání, Katedra pedagogiky, Katedra sociální pedagogiky, Katedra speciální pedagogiky

Oboroví koordinátoři

PhDr. Mgr. et Mgr. Bc. Ivana Márová, Ph.D.

Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky a Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání

e‑mail:

Mgr. Radek Pospíšil, Ph.D.

Katedra pedagogiky

e‑mail:

PhDr. Lucie Procházková, Ph.D.

Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání

e‑mail:

Mgr. František Trapl, Ph.D.

Katedra sociální pedagogiky

e‑mail:

Seznam nabízených univerzit

Zahraniční univerzita Počet vyjíždějících studentů (smlouva) Počet měsíců celkově Úroveň Výše grantu
VIA University College 6 30 1st 600 EUR/měsíc

Zahraniční studijní pobyty Erasmus

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.