Informace pro poskytovatele praxí

Studium na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity je propojeno s praxí na školách a dalších institucích. Naše koncepce studia budoucích učitelů a učitelek je založena na myšlence kontinuální přípravy: vedle odborných, tzv. aprobačních disciplín mají naši studující také předměty rozvíjející potřebné pedagogické kompetence a praxe. V předmětech spojených s praxi se studující mají možnost seznámit s prostředím školy, školského zařízení nebo speciálně pedagogického zařízení podle profilace. Jedinečná je pro ně také spolupráce s vyučujícími a dalšími pedagogickými pracovníky.

Například během pěti let studia učitelství studenti stráví na praxi více než 500 hodin. Perfektní praxe nám pomáhá zajistit 65 fakultních škol a 10 fakultních zařízení a další stovky spolupracujících škol a organizací po celé České republice. Za Vaši spolupráci děkujeme!

Bez popisku

Organizace praxí

Informace pro spolupracující organizace

Studenti si svoji praxi vybírají z nabídky fakultních škol nebo mohou oslovit organizaci dle vlastního výběru. Studentům nabízíme přehled spolupracujících organizací, kde již Pedagogická fakulta MU má uzavřenou platnou rámcovou smlouvu Smlouvu o realizaci vzájemné spolupráce.

Studující si může vybrat i další školu či organizaci mimo tento seznam, je ale potřeba s vedením organizace domluvit spolupráci, předat podklady ke smlouvě a zajistit podpis smlouvy ještě před nástupem na praxi!

Před nástupem na praxi

 • Studující osloví školu/zařízení pro praxi

  Studující předloží sylabus předmětu praxe a případně i další potřebné informace o praxi vedení organizace (škola či zařízení).

  Doplňující informace k praxím naleznete také na stránkách kateder, které praxe garantují - viz předložený sylabus od studenta.

 • Potvrzení o přijetí studenta na praxi (Rámcová smlouva nebo Protokol)

  Pokud vedení organizace s nástupem studujícího na praxi souhlasí, pak organizace mu/jí potvrdí.

  V případě již podepsané rámcové smlouvy o spolupráci s Pedagogickou fakultou MU není potřeba vyplňovat další formuláře. V případě zájmu organizace nebo studujícího, může k potvrzení přijetí využít formulář PROTOKOL O PŘIJETÍ STUDENTA NA PRAXI.

  Protokol o přijetí studenta na praxi (formulář)

  Pokud organizace ještě nemá podepsanou rámcovou smlouvu o spolupráci:

  V případě, že student absolvuje praxi, která je bez finanční odměny provázející osobě, může tak učinit i na škole, která ještě nemá podepsanou rámcovou smlouvu o spolupráci k praxím, a pokud to organizace nevyžaduje, pak není potřeba rámcovou smlouvu uzavírat. Je ale potřeba, aby vedení organizace studujícím podepsala PROTOKOL O PŘIJETÍ STUDENTA NA PRAXI, že s jeho /jejím nástupem na praxi souhlasí.

  V případě, že student absolvuje praxi, která je spojená s finanční odměnou provázející osobě, nebo organizace vyžaduje podpis smlouvy k praxi - najdete bližší informace a podklady v záložce INFORMACE PRO NOVÉ POSKYTOVATELE.

  Informace pro nové poskytovatele praxí

 • Informace k odměně provázející osobě

  Pro vyplacení odměny provázející osobě je potřeba, aby student zavedl informaci o organizaci a provázející osobě do informačního systému (IS MU - agenda praxí, vstup pro studenty pouze po přihlášení). V agendě praxí je potřeba, aby student uvedl také kontakt na osobu (jméno, příjmení a emailová adresa), se kterou svoji praxi domlouvá nebo je přímo provázející osobou.

  Po ukončení přihlašování organizací na praxi posíláme uvedené kontaktní osobě informace o přihlášení studenta či studentů a případně také informace o odměně za vedení praxe (pokud je praxe pro provázející osobu hrazená).

  Informace k výplatě odměny provázejícím osobám

  Přehled hrazených praxí s časovou osou přihlašování

Další informace

Bez popisku

Studenti a studentky na Učitelské praxi (studující v navazujícím magisterském studiu zaměřeného na vzdělávání - 2. stupeň ZŠ) budou pracovat se Standardem kvality profesních kompetencí studenta učitelství. V případě zájmu máme pro Vás Standard připravený také ke stažení, součástí jsou i krátká videa, která Vás s prací se Standardem seznámí. 

STANDARDY PRO PRAXI

Bez popisku

Spolupracujícím učitelům zasílám několikrát do roka krátké informace o připravovaných akcích, dvakrát do roka také newsletter UČITELSKÉ PRAXE - informace o nejnovějších aktivitách naší spojených s praxí studentů na školách, plánované workshopy, nabídka o kurzech dalšího vzdělávání Pedagogické fakulty MU a mnoho dalšího. Starší čísla nebo přihlášení k odběru a více informací najdete na stránkách NEWSLETTER.

Newsletter UČITELSKÉ PRAXE

Bez popisku

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje pokusné ověřování Systému podpory provázejících učitelů. Toto pokusné ověřování (č. j.: MSMT-34366/2022-3) má za cíl realizovat, ověřit a vyhodnotit podporu provázejících učitelů*učitelek, kteří vedou studující učitelství na pedagogických praxích. Pedagogická fakulta MU se pokusného ověřování účastní ve vyhlášeném období 2023–2025.

Pokusné ověřování MŠMT

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.