Až do odvolání se provoz PdF MU řídí semaforem, jehož aktuální barva je žlutá. Aktuální informace v souvislosti se šířením nákazy COVID-19 najdete zde.

Výzkum a publikace

Věda a výzkum na PdF MU

Nejen vzděláváním, ale také výzkumem žije naše fakulta. Řešená témata vycházejí z oborů, jako jsou školní pedagogika, speciální pedagogika, sociální pedagogika, oborové didaktiky a další, a týkají se výchovných a vzdělávacích systémů, kurikula, výuky, učitelství apod. Na fakultě působí dva specializované výzkumné instituty, výzkum je rozvíjen také na jednotlivých katedrách fakulty. Fakulta je nositelem projektů základního i aplikovaného výzkumu a vývoje včetně výzkumu resortního a smluvního.

Publikační činnost na PdF MU

Pedagogická fakulta vnímá svůj závazek vzhledem ke zprostředkování vědění v oborech, které jsou na ní pěstovány. Podporuje autory při tvorbě odborných i popularizačních publikací, které spravuje v rámci svých edičních řad. Ve spolupráci s dalšími aktéry se podílí na vydávání časopisů, sborníků, učebnic a dalších materiálů.

„Když chci něco objevit, začnu tím, že přečtu o všem, co už se v tomto oboru udělalo - na to jsou všechny ty knihy v knihovnách.“

Thomas Alva Edison

Aktuality z vědy a výzkumu

Všechny aktuality