Často kladené dotazy
studentů doktorského studia

Často kladené dotazy

Hesla (přihlašovací údaje do ISu)

Hesla do ISu

Heslo do ISu byste měli dostat společně s UČO při zápisu do studia. Pokud jste v ISu zaveden jako student jiného oboru (nebo bývalý student) tak Vám nové heslo vydáno nebude. K přihlášení můžete použít starého hesla, pokud si ho nepamatujete zajděte za správcem a ten Vám heslo vydá (viz dotaz: Kdy a kde si mohu heslo vyzvednout? ). Přihlašovací údaje do ISu (UČO a heslo) jsou jedny pro všechna studia na MU.

Ztratil / zapomněl jsem heslo do ISu, co teď ?

Musíte se zastavit pro nové heslo za správcem (viz dotaz: Kdy a kde si mohu heslo vyzvednout? ).

Proč  nezasíláte hesla do IS MU mailem?

Přihlašovací údaje (= heslo a učo) nezasíláme mailem z bezpečnostních důvodů. Snažíme se tak předcházet zneužití Vašich osobních údajů.

Kdy a kde si mohu heslo vyzvednout?

Přihlašovací údaje si můžete vyzvednout v úředních hodinách u Mgr. Hany Florkové nebo Ing. Kateřiny Kunovské. Pro vydání hesla je třeba, abyste prokázali svoji totožnost (OP, pas). 
Další, ale zpoplatněnou variantou je nechat si zaslat heslo doporučeně poštou na adresu. Vše o této možnosti najdete v OC.

Kdo mi vydá sekundární heslo?

Sekundární heslo si v ISu nastavíte sami, klikejte: na levé liště v ISu Systém --> Změna hesla --> Změna sekundárního hesla.

Karty a přelepky

Karty a přelepky


K čemu potřebuji průkaz studenta?
Průkaz slouží:
 • k identifikaci studenta (může ho po Vás například požadovat vyučující před začátkem zkoušky)
 • ke vstupu do učeben,
 • k vypůjčení knih v knihovně,
 • průkaz ISIC i k uplatnění studentských slev a stravování v menze.

Podmínky vydání
Podmínkou k tomu, aby Vám mohl být průkaz zhotoven, je Vaše fotografie v ISu a úhrada finančního příspěvku. Pokud jste se nenechali vyfotografovat v den zápisu, učiňte tak co nejdřív. Informace o fotografování na MU.

Kdo mi průkaz vydá?
Průkazy vydává v úředních hodinách paní Hana Florková.

Jaký průkaz si mám objednat?
Průkaz si objednáváte podle typu studia:

 1. První Průkaz studenta prezenčního studia = ISIC
  Každý student na studentskou kartu částečně finančně přispívá. Jste-li novým studentem prezenčního studia, objednáváte si prostřednictvím Obchodního centra kartu ISIC. Na konci objednávky se Vám zobrazí platební údaje. Nezapomeňte pečlivě vyplnit variabilní symbol – podle něj je přiřazována platba. 
  Kde a kdy pak průkaz vyzvednout?
  Průkazy vydává v úředních hodinách paní Hana Florková. Průkaz pro Vás bude nachystán nejdříve 3 týdny po zápisu ke studiu, můžete si ho však také vyzvednout v první dny výuky. 

 2. Přelepka na ISIC 
  Přelepka na ISIC slouží k prodloužení platnosti karty a je potřebná v případě, že chcete uplatňovat studentské slevy. Na platnost karty ISIC v rámci MU nemá revalidační přelepka vliv. Na nový průkaz se v roce vydání přelepka nekupuje!!  
  Jak objednat, zaplatit, kde a kdy vyzvednout?
  Přelepku si objednáte v Obchodním centru a po přičtení částky na účet MU si ji můžete vyzvednout v úředních hodinách u paní Hany Florkové.

 3. První Průkaz studenta kombinovaného studia
  Každý student na studentskou kartu částečně finančně přispívá. Jste-li novým studentem kombinovaného studia, objednáváte si prostřednictvím Obchodního centra První Průkaz studenta kombinovaného studiavytištěný na čipové kartě. Na konci objednávky se Vám zobrazí platební údaje. Nezapomeňte pečlivě vyplnit variabilní symbol – podle něj je přiřazována platba.
  Kde a kdy pak průkaz vyzvednout?

  Průkazy vydává v úředních hodinách paní Hana Florková. Průkaz pro Vás bude nachystán nejdříve 3 týdny po zápisu ke studiu, můžete si ho však také vyzvednout v první dny výuky. 
   
 4. V případě ztráty karty
  V případě ztráty, krádeže, nebo poškození karty hradí student celou výrobu nové karty. Objednává si ji v Obchodním centru. Teprve po přičtení platby na účet MU dává referentka pokyn k tisku nové karty. O možnostech jejího vyzvednutí Vás bude informovat na školní mail.

Podmínky pro postup do dalšího semestru (jak je to s počtem kreditů)

Jaké podmínky musím splnit, abych postoupil do dalšího semestru?

Musíte získat alespoň 20 kreditů za poslední semestr nebo 45 kreditů za poslední dva semestry a úspěšně ukončit všechny opakované předměty zapsané v bezprostředně předcházejícím semestru.
Zároveň musíte prostřednictvím ISu požádat v období k tomu určeném (viz harmonogram) o zápis do dalšího semestru. Návod jak to provést najdete v nápovědě v ISu.

Více informací viz SZŘ, čl. 12.

Jak je to s kredity nutnými pro postup do dalšího semestru: 20 nebo 45?

NEBO znamená jednu, nebo druhou možnost. Takže pro postup do dalšího semestru potřebujete splnit buď 20 kreditů za poslední semestr, nebo 45 kreditů za poslední dva semestry.

Např.: Podmínky pro postup do období jaro 2010 splníte, když v období jaro 2009 získáte  43 kreditů a v období podzim 2009 pouze 2 kredity.

Tip: Tuto možnost často využívají studenti při plánovaném studijním pobytu v zahraničí.

Co se stane, když nezískám 20 kreditů za semestr (nebo 45 za poslední dva semestry)?

Nesplníte podmínky pro postup do dalšího semestru a studium Vám bude ukončeno. 

Více informací viz SZŘ, čl. 12.

Potvrzení o studiu

Potvrzení o studiu

Kdo, kdy, kde vydá a na jakou dobu / na jak dlouho mi vydá potvrzení o studiu?

Potvrzení o studiu se tiskne přímo z IS MU (není třeba nic vyplňovat) a vydá Vám ho v úředních hodinách paní Hana Florková. Potvrzení se vydává na dobu jednoho semestru.

Kdo mi potvrdí kartičku pro České dráhy, MHD apod.?

Tyto potvrzení vydává pouze pro prezenční studenty v úředních hodinách rovněž paní Hana Florková.

Promoce

Promoce

Odbor pro akademické záležitosti zajišťuje metodické vedení a podporu fakultám v oblasti personální politiky akademických pracovníků(např. kvalifikační řízení, hodnocení akademických pracovníků, administrace cen a vyznamenání MU, ale také organizaci zasedání Vědecké rady Masarykovy univerzity atd.) 

Další informace o odboru a kontakty naleznete zde.

Registrace a zápis předmětů

Obecné informace o registraci a zápisu

Obecný návod jak registrovat předměty
Student musí v průběhu studia splnit všechny povinné předměty a některé (dle pokynů) povinně volitelné předměty pro svůj obor. Jaké jsou pro Váš obor povinné a povinně volitelné předměty zjistíte ze studijního katalogu. Studijní katalog je doporučeným studijním plánem a jeho obdobou v ISu jsou registrační šablony, které Vám pomáhají při registrování předmětů.

Kde najdu konkrétní předměty, které si mám v průběhu studia splnit?
Předměty najdete ve studijním katalogu na webu PdF.

Jaký je rozdíl mezi registrací a zápisem?
Pomocí registrace si vybíráte předměty, které máte zájem studovat. Je-li registrace bezproblémová, budou Vám předměty v období Zápisu a Změn v zápisu zapsány (= potvrzeny). Teprve zápisem Vám vzniká právo i povinnost předmět navštěvovat a úspěšně ukončit.

Jak ověřím zda-li je registrace bezproblémová?
Klikejte: Student --> Registrace a zápis předmětů --> Vypsat podrobné informace o stavu Vypsat podrobné informace o stavu registrace/zápisu

Státní doktorské zkoušky

Státní doktorské zkoušky

Obecné informace o Státní doktorské zkoušce

Musím se přihlašovat k státní závěrečné zkoušce (dále SDZ) ? 
Ano k SDZ se musíte přihlásit. Formuláře najdete na webu PdF v části Formuláře ke stažení

Komu odevzdávám přihlášku ke SDZ?
Přihlášku (včetně všech příloh) odevzdávávejte v úředních hodinách na Oddělení vědy, výzkumu a vnějších vztahů Mgr. Haně Florkové nebo Daně Nesnídalové, nebo ji můžete zaslat poštou na adresu Oddělení vědy, výzkumu a vnjších vztahů.

Nemohu se dostavit na SDZ, musím se omlouvat?
Ano, pokud se přihlášený student řádně neomluví do pěti dnů na Oddělení vědy, výzkumu a vnějších vztahů u své studijní referentky, tak je hodnocen stupněm nevyhovující.

U SZZ jsem neuspěl, kdy bude vypsán opravný termín?

Neprospěl-li student u SDZ, může ji opakovat nejvýše jednou (v termínu, který stanoví děkan na návrh oborové rady tak, aby proběhl nejpozději do konce následujícího semestru). Nedostaví-li se student k SDZ ve stanoveném termínu a neomluví-li přijatelně svou neúčast do pěti pracovních dnů po uplynutí termínu, je hodnocen stupněm ”nevyhovující”. Do termínu opakované SDZ může studentovi děkan přerušit studium (které se nezapočítává do celkové doby studia).

Zdravotní a sociální pojištění během studia

Jak je to se zdravotním a sociálním pojištěním

 • Zdravotní pojištění se platí za studenty prezenční i kombinované formy studia do 26 let. Poté si je povinen student platit pojištění sám.
 • Pokud končí absolvent vysokou školu, pojistné je hrazeno do konce měsíce, ve kterém školu řádně dokončil. Pojistné se hradí i následující kalendářní měsíc, pokud po celý kalendářní měsíc nevykonává výdělečnou činnost. Pokud by student pokračoval ve studiu, je pojistné od konce jednoho studia do počátku dalšího hrazeno opět státem. To platí nejdéle po dobu tří kalendářních měsíců, které následují po měsíci, v němž absolvent ukončil své studium.
 • Sociální pojištění není za studenty hrazeno. Hradí až zaměstnavatel.

Podrobněji o úhradě pojištění (jak pro studenty, tak absolventy studia)

Závěrečná práce

Psaní práce

Obecné informace
Každý student musí v rámci svého studia napsat bakalářskou nebo diplomovou práci. Téma bakalářské nebo diplomové práce si student může namyslet podle svých zájmů a v souladu s oborem, který studuje. Tento svůj záměr konzultuje s plánovaným vedoucím, který může téma více specifikovat, přijmout nebo odmítnout.     

Kde najdu inspiraci, návod?

Jak psát a upravovat diplomovou (bakalářskou) práci - odkaz na server moodlinka.ped.muni.cz (pod nadpisem Jak psát a upravovat diplomovou práci klikněte na odkaz NĚMEC, Jiří; ŠEDINOVÁ, Petra. Doporučení ke zpracování diplomové (bakalářské) práce)       

Pokyn děkana k bakalářským a diplomovým pracím

Jak si vybrat téma BP/DP/ZP?
Na tématu se předběžně podle svých zájmů dohodněte s plánovaným vedoucím práce. Na základě této předběžné dohody se buď přihlaste k již vyučujícím vypsanému tématu v balíku témat, nebo si navrhněte téma vlastní. Technicky je v ISu možné, aby téma vypsal Váš vedoucí, není to však jeho povinností a student nemá právo toto požadovat. 

Jak vypsat téma BP/DP/ZP v rozpisech témat?
Téma si vypište v rozpisu podle typu vašeho studia a s názvem katedry vedoucího, u kterého práci píšete (např.: Bakalářská práce_Biologie, pokud jste studentem bakalářského programu a píšete práci u vedoucího z Katedry biologie). Postup najdete v nápovědě v ISu

Další informace o tématech BP/DP

Nabízí se mi víc rozpisů témat, v jakém rozpisu si mám téma vypsat/vybrat?
Téma si vypište/vyberte v rozpisu, který nese název pracoviště, na kterém působí váš vedoucí.

Jak je to s předměty k BP/DP?
Podrobné informace najdete častých dotazech v části registrace a zápis předmětů.

Môžem písať bakalársku prácu v slovenskom jazyku?
Ano, volbě jazyka, ve kterém bude závěrečná práce napsána, se věnuje pokyn děkana č. 1/2015 K realizaci závěrečných prací (čl. 3 odst. 2). Doporučujeme volbu konzultovat také s (potenciálním) vedoucím práce.

Odevzdávání práce

Do kdy se musí práce odevzdat a komu?
Práci odevzdáváte v tištěné podobě na katedru (dle pokynů katedry) a v elektronické podobě ji nahráváte do ISu. Obě verze (tištěná i elektronická) se musí shodovat. Práce Vám půjde do informačního systému nahrát až poté, když Vám referentka překopíruje téma do archivu tj. kolem 25. března odevzdáváte-li práci v jarním semestru, nebo kolem po 15. listopadu odevzdáváte-li práci v podzimním semestru. Práci musíte do ISu nahrát do 30. března (odevzdáváte-li práci v jarním semestru) nebo do 30. listopadu (odevzdáváte-li práci v podzimním semestru). Počítejte s tím, že na poslední chvíli odevzdává práci většina studentů a systém je přetížen, tudíž nahrát práci trvá déle.

Jak nahraji práci do ISu? Musím vyplňovat ještě něco?
Pro nahrání práce klikejte: Student --> Státní závěrečná zkouška a archiv závěrečné práce (práci Vám půjde nahrát až Vám referenkta zpřístupní archiv).
V archivu musíte vyplnit také anotaci česky a anglicky, klíčová slova, jazyk závěrečné práce a musíte potvrdit shodnost elektronické a tištěné varianty závěrečné práce. Teprve poté bude archiv dostatečně naplněn = práce bude považovaná za odevzdanou.

Archiv hlásí, že není dostatečně naplněn, co teď?
Zkontrolujte zda jste vyplnili tyto kolonky a případně požadované informace doplňte: anotaci česky a anglicky (min. 100 znaků), klíčová slova (min. 30 znaků), jazyk závěrečné práce a potvrzení shodnosti elektronické a tištěné varianty práce. 
Také se podívejte, jestli IS už vzal v potaz odevzdání Vaší práce = u souboru zmizela ikonka modrého mravence a vytvořila se verze práce v txt a pdf. Pokud ne, tak vyčkejte, v zátěžových obdobích to může trvat i několik hodin. 
Pokud je vše správně a přesto IS hlásí, že archiv není dostatečně naplněn, tak kontaktujte podporu na adrese istech@fi.muni.cz.

Kdy a jak dostanu k dispozici posudky k mé práci?
Dle SZŘ má student právo být seznámen s posudky nejpozději pět dní před obhajobou práce. Na PdF se tento bod naplňuje tím, že vedoucí i oponent práce nahrávají posudky přímo do archivu studenta v ISu a tím mu je zpřístupní.

Studijní zázemí

Ubytování

Na ubytování na kolejích mají nárok jen doktorští studenti prezenční formy studia.

Ubytování studentů

Studentské průkazy

Mezinárodní identifikační karta pro studenty (ISIC)

Průkaz umožňuje svému držiteli vstupy na pracoviště a do zařízení v rámci univerzity (posluchárny, laboratoře, knihovny), identifikaci vůči stravovacímu systému v menzách MU a používání kopírek, tiskáren a dalších zařízení vybavených snímači mikročipů. Zároveň mu přináší mnoho slev a výhod v oblasti denního života (nakupování, kina, divadla, restaurace, sportoviště) a cestování (levné letenky, jízdenky, ubytování, vstupné do památek), nově i sezónní slevy (aktuální slevy na najdete na http://www.alive.cz/). Na kartu mají nárok pouze studenti prezenční formy doktorského studia. Absolventi magisterského studia na MU budou používat ISIC dosavadní, pouze si zakoupí revalidační přelepku pro platnost průkazu v dalším roce. Absolventi jiných škol si o něj požádají na Oddělení vědy, výzkumu a vnějších vztahů (Mgr. Hana Florková), nejdříve se ale musí nechat vyfotografovat na Ústavu výpočetní techniky MU (Botanická 68a, budova C). První vydání karty ISIC je částečně hrazeno z rozpočtu fakulty, student doplácí jen 150 Kč. Po uplynutí prezenční doby studia ztratí studenti nárok na využívání slev a výhod, nicméně funkčnost karty v rámci univerzity zůstává zachována.

Průkaz studenta kombinovaného studia

Studenti kombinovaného doktorského studia si mohou požádat o vystavení karty opravňující je ke vstupům do zařízení univerzity (posluchárny, laboratoře, knihovny). Kartu získají prostřednictvím Oddělení vědy, výzkumu a vnějších vztahů po předchozím vyfotografování se na Ústavu výpočetní techniky MU (Botanická 68a, budova C).

Poplatky za nové karty a známky

Revalidační přelepky a nově vydané ISIC karty se platí pouze přes Obchodní centrum MU.

První vydání průkazu ISIC

150 Kč

Karta kombinovaného studia

120 Kč

Cena revalidační známky

150 Kč

Nová karta ISIC při ztrátě nebo poškození staré karty

350 Kč

Nová karta ISIC při změně dat (změna příjmení)

150 Kč

Nová karta z důvodu vadného čipu staré karty

zdarma

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.