Často kladené dotazy

Poplatky za studium

Druhy poplatků za vysokoškolské studium (podle § 58 zákona o VŠ):

- poplatek za studium
- poplatek za studium ve studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce

Mohu někde zjistit, kdy mi vznikne povinnost platit za studium?

Ano, klikejte: Osobní administrativa --> Student --> Během studia --> Poplatky za studium - Průběh mého studia a stanovení poplatku. Do kolonky „Datum, ke kterému se má výpočet provést“ vepište nějaké vzdálené datum a klikněte na „Přepočítat“. IS Vám červeně napíše zkratku poplatku a datum, od kterého Vám vznikne povinnost jej hradit.

Ke komu pro radu?

Poplatky má na studijním oddělení na starosti paní Michaela Daňková

Mohu požádat o snížení nebo prominutí poplatku za studium?

Máte zákonnou možnost odvolat se proti rozhodnutí o vyměření poplatku. Formulář naleznete na webu PdF.

Vznikne mi povinnost platit školné od dosažení věku 26 let?

Ne, Váš věk nemá na placení za studium vliv.