Imatrikulace

Imatrikulace v roce 2021

Vážené studentky a vážení studenti prvních ročníků, v roce 2021 se imatrikulace uskuteční 10. 11. 2021.

Všeobecné informace

Imatrikulace je slavnostní akt vyjadřující přijetí studenta do akademické obce univerzity. Na Pedagogické fakultě jsou imatrikulovaní studenti poprvé zapsaní do 1. ročníku prezenčního studia v bakalářském programu nebo v magisterském studijním oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ.

Tento slavnostní akt není veřejný, neúčastní se ho žádní hosté.

Slavnostní imatrikulace studentů Pedagogické fakulty podle zvyklosti probíhá v Auditoriu maximu Masarykovy univerzity, Veveří 70, Brno – univerzitní aula v budově Právnické fakulty.

Načítám mapu…

Imatrikulační slib

Spektabilis pane děkane,

slavnostně slibuji, že budu plnit všechny závazky, které vyplývají z mého přijetí na vysokou školu, a prohlašuji, že výsledky svého studia uplatním především tam, kde toho bude nejvíce zapotřebí.

Stávajíc se studentkou/Stávaje se studentem Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity čestně slibuji, že svou prací a svým jednáním budu usilovat o uchování dobrého jména vysoké školy a že se nedopustím ničeho, čím bych poškodila/poškodil její obecně uznávanou vážnost.

Gaudeamus igitur

Gaudeamus igitur
Iuvenes dum sumus.
Post iucundam iuventutem
Post molestam senectutem
Nos habebit humus,
Nos habebit humus.

Vivat academia,
Vivant professores,
Vivat membrum quod libet,
Vivant membra quae libet;
Semper sint in flore,
Semper sint in flore.

Imatrikulace v akademickém roce 2021/2022

Slavnostní imatrikulace proběhne ve středu 10. 11. 2021, a to ve dvou skupinách:

začátek ve 14:00 hodin
- studenti a studentky s příjmením začínajícím na písmena A-L

začátek v 16:00 hodin
- studenti a studentky s příjmením začínajícím na písmena M-Ž

Děkan fakulty vyhlašuje děkanské volno pro studenty 1. ročníku prezenční formy studia bakalářských studijních programů a magisterského oboru učitelství pro 1. stupeň ZŠ na dobu od 13:00 hodin do konce dne 10. 11. 2021.

Pokyny a doplňující informace

  • K obřadu se dostavte nejpozději 20 minut před stanoveným začátkem.
  • V místě je možné využít šatnu, mohou se nárazově vytvořit fronty.
  • Slavnostní akt trvá přibližně 60 minut.
  • Obřad je neveřejný a neúčastní se žádní rodinní příslušníci.
  • Covid (platné k 13. 10. 2021 do odvolání/změny): Opatření je shodné s opatřením týkajícím se docházky do prezenční výuky.

Informativní schůzka zástupců studijních programů

  • středa 20. 10. 2021
  • ve 13:00 hodin
  • zasedací místnost děkanátu, Poříčí 7 (2. podlaží)

Výzva studentům

Touto cestou žádáme studenty 1. ročníku bakalářských programů a magisterského oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ v prezenční formě studia, aby mezi sebou vybrali 2-3 zástupce jednotlivých studijních programů (nezáleží na jedno- nebo dvouoborovosti, nezáleží, který program je "hlavní" a který "vedlejší"), kteří se zúčastní informativní schůzky k průběhu slavnostní imatrikulace. Je třeba získat zastoupení každého studijního programu alespoň dvěma osobami, účast je nutná!

Schůzka zástupců studijních programů se uskuteční ve středu 20. 10. 2021 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti děkanátu PdF, Poříčí 7 (2. nadzemní podlaží). Na dobu trvání informativní schůzky budou účastníci na vyžádání omluveni z výuky. Předpokládaná délka setkání je max. 45 minut.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.