Imatrikulace

Vážené studentky a vážení studenti prvních ročníků, v roce 2023 se imatrikulace uskuteční ve středu 8. 11. 2023.

Všeobecné informace

Imatrikulace je slavnostní akt vyjadřující přijetí studujících do akademické obce univerzity. Imatrikulovaní jsou studenti a studentky poprvé zapsaní do 1. ročníku prezenčního studia v bakalářském programu nebo v magisterském studijním oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě.

Tento slavnostní akt není veřejný, neúčastní se ho žádní hosté.

Slavnostní imatrikulace studujících na Pedagogické fakultě podle zvyklosti probíhá ve Velké aule Karla Engliše, Veveří 70, Brno, tedy v univerzitní aule v budově Právnické fakulty.

Imatrikulační slib

Spectabilis paní děkanko,

slavnostně slibuji, že budu řádně plnit své studijní povinnosti a budu dbát na práva, která mi jako součásti akademické obce Masarykovy univerzity příslušejí.

Budu ctít humanistické a demokratické hodnoty a zasadím se o šíření dobrého jména Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, své alma mater.

Gaudeamus igitur

Gaudeamus igitur
Iuvenes dum sumus.
Post iucundam iuventutem
Post molestam senectutem
Nos habebit humus,
Nos habebit humus.

Vivat academia,
Vivant professores,
Vivat membrum quod libet,
Vivant membra quae libet;
Semper sint in flore,
Semper sint in flore.

Místo konání

Velká aula Karla Engliše, Veveří 70, Brno – aula v budově Právnické fakulty.

Masarykova univerzita pojmenovala aulu po Karlu Englišovi – článek v Magazínu M ze dne 24. 1. 2023.

Načítám mapu…

Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.