Imatrikulace

Vážené studentky a vážení studenti prvních ročníků, v roce 2022 se imatrikulace uskuteční ve středu 9. 11. 2022.

Všeobecné informace

Imatrikulace je slavnostní akt vyjadřující přijetí studenta do akademické obce univerzity. Na Pedagogické fakultě jsou imatrikulovaní studenti poprvé zapsaní do 1. ročníku prezenčního studia v bakalářském programu nebo v magisterském studijním oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ.

Tento slavnostní akt není veřejný, neúčastní se ho žádní hosté.

Slavnostní imatrikulace studentů Pedagogické fakulty podle zvyklosti probíhá v Auditoriu maximu Masarykovy univerzity, Veveří 70, Brno – univerzitní aula v budově Právnické fakulty.

Imatrikulační slib

Spektabilis pane děkane,

slavnostně slibuji, že budu plnit všechny závazky, které vyplývají z mého přijetí na vysokou školu, a prohlašuji, že výsledky svého studia uplatním především tam, kde toho bude nejvíce zapotřebí.

Stávajíc se studentkou/Stávaje se studentem Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity čestně slibuji, že svou prací a svým jednáním budu usilovat o uchování dobrého jména vysoké školy a že se nedopustím ničeho, čím bych poškodila/poškodil její obecně uznávanou vážnost.

Gaudeamus igitur

Gaudeamus igitur
Iuvenes dum sumus.
Post iucundam iuventutem
Post molestam senectutem
Nos habebit humus,
Nos habebit humus.

Vivat academia,
Vivant professores,
Vivat membrum quod libet,
Vivant membra quae libet;
Semper sint in flore,
Semper sint in flore.

Místo konání


Auditorium maximum Masarykovy univerzity, Veveří 70, Brno.

Načítám mapu…

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.