Formuláře

Elektronické podání – preferovaný způsob

Postupně zavádíme možnost elektronického podávání žádostí nebo oznámení a v omezené míře také doručování rozhodnutí. Využíváme aplikaci Úřadovna v Informačním systému MU. Aplikace je intuitivní, elektronické podání rychlé a pohodlné.

Uznávání předmětů

Pro svá specifika byla pro agendu uznávání předmětů absolvovaných v rámci studií na Masarykově univerzitě připravena na míru šitá aplikace.

Žádosti

Žádosti a oznámení v agendách uvedených níže lze podat v Informačním systému > Student > Během studia > Úřadovna > Podání nové žádosti.

 • žádost o změnu studijního plánu
  PdF StudO: Bc./Mgr.: Žádost o změnu studijního plánu
 • žádost o přerušení studia
  PdF StudO: Bc./Mgr.: Žádost o přerušení studia
 • žádost o skrytí části závěrečné práce (max. na 3 roky)
  PdF StudO: Bc./Mgr.: Žádost o skrytí části závěrečné práce
 • žádost o udělení výjimky ze studijního řádu - třetí zápis předmětu
  PdF StudO: Bc./Mgr.: Žádost o třetí zápis předmětu
 • žádost o udělení výjimky ze studijního řádu - dodatečný zápis předmětu
  PdF StudO: Bc./Mgr.: Žádost o dodatečný zápis předmětu
 • žádost o udělení výjimky ze studijního řádu - dodatečné zrušení zápisu předmětu
  PdF StudO: Bc./Mgr.: Žádost o dodatečné zrušení zápisu předmětu
 • žádost o výjimku ze studijního řádu (univerzální)
  PdF StudO: Bc./Mgr.: Žádost o výjimku ze studijního řádu (univerzální)
 • žádost o omluvu nepřítomnosti
  PdF StudO: Bc./Mgr.: Žádost o omluvení nepřítomnosti
 • žádost o další opravný termín zkoušky
  PdF StudO: Bc./Mgr.: Žádost o další opravný termín zkoušky
Oznámení
 • oznámení o opětovném zápisu do studia po přerušení
  PdF StudO: Bc./Mgr.: Oznámení o opětovném zápisu do studia po přerušení
 • oznámení o zanechání studia
  PdF StudO: Bc./Mgr.: Oznámení o zanechání studia

Veškerá potvrzení týkající se studia tiskne studijní oddělení z aplikace IS MU, studentům lze vystavit:

 • potvrzení o studiu
 • potvrzení o délce neúspěšně ukončeného studia
 • potvrzení o délce absolvovaného studia
 • potvrzení o přerušení studia
 • potvrzení o přerušení studia aktivního studenta

Přihlášky k SZZ

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.