Formuláře

postupně digitalizujeme...

Elektronické podání – preferovaný způsob

Postupně zavádíme možnost elektronického podávání žádostí nebo oznámení a v omezené míře také doručování rozhodnutí. Využíváme aplikaci Úřadovna v Informačním systému MU. Aplikace je intuitivní, elektronické podání rychlé a pohodlné.

Uznávání předmětů

Pro svá specifika byla pro agendu uznávání předmětů absolvovaných v rámci studií na Masarykově univerzitě připravena na míru šitá aplikace. Pozor, proces uznání předmětů z jiné VŠ probíhá odlišně, vizte níže pod nadpisem Žádosti.

Žádosti

Žádosti a oznámení v agendách uvedených níže lze podat v Informačním systému > Student > Během studia > Úřadovna > Podání nové žádosti.

 • Změna studijního plánu (změna formy studia nebo změna z dvouoboru na jednooborové studium)
  PdF StudO: Bc./Mgr.: Žádost o změnu studijního plánu
 • Přerušení studia (na semestr/rok, do státnic atp.)
  PdF StudO: Bc./Mgr.: Žádost o přerušení studia
 • Zkrácení délky přerušení studia
  PdF StudO: Bc./Mgr.: Žádost o zkrácení doby přerušení studia
 • Skrytí části závěrečné práce (max. na 3 roky)
  PdF StudO: Bc./Mgr.: Žádost o skrytí části závěrečné práce
 • Třetí zápis předmětu – výjimka ze studijního řádu
  PdF StudO: Bc./Mgr.: Žádost o třetí zápis předmětu
 • Dodatečný zápis předmětu – výjimka ze studijního řádu
  PdF StudO: Bc./Mgr.: Žádost o dodatečný zápis předmětu
 • Dodatečné zrušení zápisu předmětu – výjimka ze studijního řádu
  PdF StudO: Bc./Mgr.: Žádost o dodatečné zrušení zápisu předmětu
 • Žádost o výjimku ze studijního řádu (univerzální, mimo výše popsané situace)
  PdF StudO: Bc./Mgr.: Žádost o výjimku ze studijního řádu (univerzální)
 • Uznání předmětů z jiné VŠ
  Bc./Mgr.: Žádost o uznávání předmětů z jiné VŠ (jiné než MU) do studia na PdF MU
 • Omluva nepřítomnosti ve výuce (zdravotní důvody, životní události)
  PdF StudO: Bc./Mgr.: Žádost o omluvení nepřítomnosti
  Do úřadovny vložíte lékařem potvrzený formulář.
 • Další opravný termín zkoušky (typicky u opakovaně zapsaného předmětu)
  PdF StudO: Bc./Mgr.: Žádost o další opravný termín zkoušky
Oznámení
 • oznámení o opětovném zápisu do studia po přerušení
  PdF StudO: Bc./Mgr.: Oznámení o opětovném zápisu do studia po přerušení
 • oznámení o zanechání studia
  PdF StudO: Bc./Mgr.: Oznámení o zanechání studia

Formuláře pro papírové podání

Klasické formuláře pro tisk a papírové podání již nenabízíme. Usilujeme o "paperless" úřad, podání je možné uskutečnit v aplikaci Úřadovna IS MU, ojediněle u vybraných agend prozatím setrváváme u zaslání v příloze e-mailu z univerzitní adresy učo@mail.muni.cz (aplikace Pošta IS MU).

Existuje jediná výjimka – poplatky za studium. Podání žádosti o přezkoumání rozhodnutí je nezbytné učinit v tištěné podobě s vlastnoručním podpisem, formulář stahujte zde:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.