Až do odvolání se provoz PdF MU řídí semaforem, jehož aktuální barva je červená. Aktuální informace v souvislosti se šířením nákazy COVID-19 najdete zde.

Formuláře a žádosti

Elektronické podávání žádostí a oznámení

Postupně zavádíme možnost elektronického podávání žádostí nebo oznámení a v omezené míře také doručování rozhodnutí. Využíváme aplikaci Úřadovna v Informačním systému MU. Aplikace je intuitivní, elektronické podání rychlé a pohodlné.

Uznávání předmětů
Pro svá specifika byla pro agendu uznávání předmětů absolvovaných v rámci studií na Masarykově univerzitě připravena na míru šitá aplikace.

Žádosti a oznámení
Žádosti a oznámení v agendách uvedených níže lze podat v Informačním systému MU > Student > Během studia > Úřadovna > Podání nové žádosti.

Jak podat žádost nebo oznámení prostřednictvím Úřadovny IS MU

Papírové podávání žádostí a oznámení

Vyplněný formulář vč. podpisu doručte na Centrum celoživotního vzdělávání (osobně, poštou, prostřednictvím podatelny).

Žádosti

Oznámení

Ostatní

Další formuláře

Potvrzení o účasti v programu celoživotního vzdělávání 

Papírové potvrzení:
Papírové tištěné potvrzení vystavuje Centrum celoživotního vzdělávání. Na vyžádání je možné vydat:

Elektronické potvrzení: 
Elektronické potvrzení si může vystaví sám účastník celoživotního vzdělávání v IS MU použitím aplikace Elektronické potvrzení o studiu.

Návod k Elektronickému potvrzení studiu