Formuláře a žádosti

Elektronické podávání žádostí a oznámení

Podávání žádostí nebo oznámení probíhá elektronicky přes aplikaci Úřadovna v Informačním systému MU (dále IS MU). Aplikace je intuitivní, elektronické podání rychlé a pohodlné.

Taktéž doručení rozhodnutí probíhá elektronicky přes aplikaci Úřadovna v IS MU. 

Uznávání předmětů

Pro svá specifika byla pro agendu uznávání předmětů absolvovaných v rámci studií na Masarykově univerzitě připravena aplikace přímo v IS MU.

Pokud chcete požádat o uznání předmětů z jiné VŠ než je MU, použijte agendu v Úřadovně IS MU. Pro každý předmět, který chcete uznat, je nutné podat samostatnou žádost. Odkaz pro podání žádosti v Úřadovně IS MU:

Žádosti a oznámení

Žádosti a oznámení v agendách uvedených níže lze podat v Informačním systému MU > Student > Během studia > Úřadovna > Podání nové žádosti.

Jak podat žádost nebo oznámení prostřednictvím Úřadovny IS MU

Papírové podávání žádostí a oznámení

Vyplněný formulář vč. podpisu doručte na Centrum celoživotního vzdělávání (osobně, poštou, prostřednictvím podatelny).

Žádosti

Oznámení

Ostatní

Další formuláře

Potvrzení o účasti v programu celoživotního vzdělávání 

Papírové potvrzení:
Papírové tištěné potvrzení vystavuje Centrum celoživotního vzdělávání. Na vyžádání je možné vydat:

Elektronické potvrzení: 
Elektronické potvrzení si může vystaví sám účastník celoživotního vzdělávání v IS MU použitím aplikace Elektronické potvrzení o studiu.

Návod k Elektronickému potvrzení studiu

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.