Celoživotní vzdělávání na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity

 

Kalendář

Kalendář akcí

Aktuality

Všechny aktuality

„Každý, kdo se přestane učit, je starý, ať je mu dvacet nebo osmdesát. Každý, kdo se stále učí, zůstává mladý.“

Henry Ford (zakladatel Ford Motor Company)

Máme zkušenosti

Centrum celoživotního vzdělávání PdF MU vzniklo v roce 2016, možnost studia celoživotního vzdělávání na PdF MU ale sahá výrazně dál do minulosti. Výuku mají na starosti vybraní odborníci, kteří působí na Pedagogické fakulta MU.

Dostupná
výuka

Výuka probíhá na Pedagogické fakultě MU zpravidla jednou týdně nebo jednou za dva týdny, v pátek nebo v sobotu. 

Osvědčení
o absolvování kurzu

Absolventi CŽV obdrží osvědčení o absolvování kurzu. Jednotlivé programy CŽV jsou uskutečňovány v souladu se zákonem 563/2004 Sb. ze dne 24. září 2004 o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů.

Kontaktujte nás