Často kladené dotazy

Uznávání dříve absolvovaných předmětů

Uznávání předmětů je řízeno vedle SZŘ i Pokynem děkana č. 1/2014. 
Nápovědu k uznávání předmětů najdete také v ISu.

Jak mám žádat o uznání předmětů splněných v rámci jiného studia na MU?

Žádosti o uznání předmětů se podávají prostřednictvím aplikace Úřadovna v ISu:
Student --> Úřadovna --> Podávání žádostí o uznání předmětů z jiných studií.

Jak mám žádat o uznání předmětů, které mám absolvované na jiné univerzitě v ČR?

Žádosti o uznání předmětů z jiné VŠ se podávají prostřednictvím aplikace Úřadovna v ISu:
Student --> Úřadovna --> Podání nové žádosti --> vyberte úkon Bc./Mgr.: Žádost o uznávání předmětů z jiné VŠ (jiné než MU) do studia na PdF MU

Povinnými přílohami žádosti jsou:

 • úředně potvrzený výpis absolvovaných předmětů,
 • potvrzení o stavu studia, ze kterého si předměty necháváte uznat, jeho absolvování nebo neúspěšném ukončení,
 • původní univerzitou potvrzené sylaby absolvovaných předmětů.

Jak mám žádat o uznání předmětů ze zahraničního studijního pobytu?

O uznání předmětů splněných během zahraničního pobytu žádáte prostřednictvím aplikace v ISu, ve které jste si pobyt zaváděli: Student --> Stáže a pobyty (podrobný návod).

Kdy si mám podat žádost o uznání předmětů?

Žádosti se obyčejně podávají na začátku semestru, ale podávání není časově omezeno.

Mám si zaregistrovat / zapsat předměty, které jsem již absolvoval a chci si je nechat uznat?

Předměty si v žádném případě NEREGISTRUJTE / NEZAPISUJTE, vaše referentka vám je při uznávání převede.

Musím žádat o uznání předmětu pouze v semestru ve kterém se předmět vyučuje?

Nemusíte, předmět se uznává do původního období, ve kterém byl splněn, nezáleží tedy na tom, kdy si o uznání požádáte.

Jak probíhá zpracování žádosti?

 • Vaše referentka cca jednou týdně (na začátku semestru častěji) zkontroluje všechny podané žádosti.
 • Zamítne neoprávněné žádosti (např. žádosti o uznání volitelných předmětů, které se neuznávají). 
 • Automaticky v souladu s pokynem vedení fakulty navrhne uznat předměty, u kterých se neliší kód absolvovaného a požadovaného předmětu.
 • K předmětům u kterých se liší kód předmětu mezi požadovaným k uznání a absolvovaným se musí vyjádřit katedra (proto může vyřízení žádosti trvat déle).
 • Zákonná lhůta pro vyřízení žádosti je do 30 dnů.

Jak zjistím v jaké fázi je vyřízenímé žádosti o uznání předmětů?

Klikejte: Student --> Úřadovna --> Seznam mých žádostí o uznání předmětů z jiných studií

Chci si nechat uznat předměty přes IS, ale nevím, zda-li mám/mohu zaškrtnout uznání včetně kreditů nebo ne?

Při tvorbě žádosti, se vám na začátku ukazují informace: kolik si z vybraného studia můžete nechat uznat kreditů, kolik už vám uznáno bylo a za kolik kreditů máte teď podaných předmětů k uznání. Jak si žádost podáte, záleží na vás. Kolik předmětů si můžete nechat uznat s kredity záleží na studiu, ze kterého si předměty necháváte uznat:

 • Z úspěšně ukončeného studia mohou být předměty uznány s kredity pouze ve výši, o kterou počet získaných kreditů v tomto studiu překročil hodnotu získanou jako třicetinásobek doby ukončeného studia vyjádřené v semestrech. Příklad: Kreditová hodnota bakalářského studia absolvovaného během 6 semestrů je 180 kreditů, student získal 192, může si nechat uznat z tohoto studia pouze 12 kreditů (předmětů klidně i víc, ale bude to za 0 kreditů). Pokud absolvoval za 7 semestrů, vypočítaná hodnota je 7x30=210 kreditů, pokud získal 192 (tj. méně než 210), budou předměty uznané s 0 kredity.
 • Ze souběžného studia nebo neúspěšně ukončeného studia si student může nechat uznat všechny předměty i s kredity.
 • Z programů CŽV je přípustné uznat 60 % kreditové hodnoty toho studia, do kterého si uznává.

Chci si nechat uznat dříve splněné předměty za předměty v aktuálním studiu. Jak to mám udělat? O uznání jakého kódu předmětu mám žádat?

 • Vždy musíte žádat o uznání předmětu, který je povinným nebo povinně volitelným pro vaše současné studium. Správný kód zjistíte ve vaší kontrolní šabloně, ve které jsou uvedeny všechny předměty, které musíte v průběhu studia splnit (Student --> vpravo nahoře zvolíte studium --> dole v pravém sloupci "Kontrola průchodu studiem" --> Zkontrolovat studium dle zaškrtnutých šablon).
 • Pokud žádáte uznat o obsahově stejný předmět, ale s odlišným kódem, 
  např. SZ7MP_ALP1 a SZ7MK_ALP1 (Alternativní pedagogika 1), tak musíte žádat o uznání předmětu, který je povinným pro vaše současné studium. Tj. pokud nyní studujete v kombinované formě, tak musíte žádat o uznání předmětu SZ7MK_ALP1. V případě, že byste žádal uznání SZ7MP_ALP1 do vašeho kombinovaného studia, tak tento kód bude při uznávání předmětů posouzen podle vaší kontrolní šablony jako volitelný, a nebude vám uznán. 

Které předměty nelze uznat?

Neuznávají se volitelné předměty a předměty u nichž se změnilo zakončení z původního nižšího na vyšší (např. když předmět byl dříve zakončen kolokviem a nyní je zakončen zkouškou).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.