•  
 
Studijní oddělení

Studijní oddělení

Adresa sídla oddělení

Pedagogická fakulta MU
Studijní oddělení

Poříčí 7
603 00 BRNO

Ústředna: +420 549 49 1111
Spojovatelka
(vrátnice Poříčí 9/11): +420 549 49 1610
Identifikační číslo univerzity
(pro všechny fakulty): 00216224

Případné změny v úředních hodinách referentek studijního oddělení uveřejňujeme v aktualitách pro studenty vývěsce v ISu.

Zaměstnanci, kontakty, úřední hodiny

Při osobní návštěvě studijního oddělení prosím respektujte stanovené úřední hodiny jednotlivých zaměstnanců. Pro telefonický kontakt doporučujeme využít čas mimo úřední hodiny — v jejich průběhu se přednostně věnujeme příchozím studentům. Děkujeme za pochopení.

Mgr. Petr Šimíksimik@ped.muni.cz | +420 549 49 7163

Úřední hodiny

 • pondělí, středa a pátek 10:00–11:00

Zajišťovaná agenda

 • vedoucí oddělení
 • komplexní řízení a organizace práce oddělení
 • organizace a koordinace činností spojených s přijímacím řízením ke studiu v bakalářských a magisterských programech

Beata Mejzlíkovámejzlikova@ped.muni.cz | +420 549 49 4864 

Úřední hodiny

 • pondělí a středa 8:00–12:00
 • pátek: 8:00–11:00 a 12:00–14:00

Zajišťovaná agenda

 • poplatky spojené se studiem
 • veškerá potvrzení o studiu, vydávání průkazů studenta, vydávání revalidačních známek pro ISIC
 • informace o přijímacím řízení ke studiu

Radka Fajmonová | fajmonova@ped.muni.cz | +420 549 49 3833

Úřední hodiny

 • úterý a čtvrtek 9:00–11:00
 • středa 12:00–14:00
 • pátek 8:00–11:00 a 12:00–14:00

Zajišťovaná agenda

 • veškerá potvrzení o studiu, revalidační známky pro ISIC
 • veškeré studijní záležitosti bakalářských studentů:
  - prezenční dvouoborová studia podle příjmení M - Ž (včetně)
  - prezenční i kombinovaná jednooborová studia SPZP, SPKT

Denisa Foltová, DiS. foltova@ped.muni.cz | +420 549 49 3724

Úřední hodiny

 • úterý a čtvrtek 9:00–11:00
 • středa 12:00–14:00
 • pátek 8:00–11:00 a 12:00–14:00

Zajišťovaná agenda

 • veškerá potvrzení o studiu, revalidační známky pro ISIC
 • veškeré studijní záležitosti bakalářských studentů:
  - prezenční dvouoborová studia podle příjmení A - L (včetně)
  - prezenční jednooborová studia Lektorství cizích jazyků, MS, OVP, SVV3S, SOVC

Bc. Eva Daňková | dankova@ped.muni.cz | +420 549 49 3481

Úřední hodiny

 • úterý a čtvrtek 9:00–11:00
 • středa 12:00–14:00
 • pátek 8:00–11:00 a 12:00–14:00

Zajišťovaná agenda

 • veškerá potvrzení o studiu, revalidační známky pro ISIC
 • veškeré studijní záležitosti studentů magisterského (pětiletého) programu:
  prezenční i kombinovaná forma studia Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
 • veškeré studijní záležitosti studentů navazujícího magisterského programu:
  - všechna prezenční studia
  - kombinovaná dvouoborová studia (mimo SPPUS+UOPS)

Ivana Luklová | luklova@ped.muni.cz | +420 549 49 5413

Úřední hodiny

 • úterý a čtvrtek 9:00–11:00
 • středa 12:00–14:00
 • pátek 8:00–11:00 a 12:00–14:00

Zajišťovaná agenda

 • potvrzení o studiu, revalidační známky pro ISIC
 • veškeré studijní záležitosti bakalářských studentů:
  - kombinovaná dvouoborová studia
  - kombinovaná jednooborová studia Lektorství cizích jazyků, MS, OVP, SOCP
 • veškeré studijní záležitosti studentů navazujícího magisterského programu:
  - kombinovaná jednooborová studia
  - kombinované dvouoborové studium SPPUS+UOPS

Hana Bednářová | bednarova@ped.muni.cz | +420 549 49 3254

Úřední hodiny

 • pondělí a středa 12:00–14:00
 • úterý a čtvrtek 10:00–12:00

Zajišťovaná agenda

 • přijímací řízení ke studiu
 • sociální agenda
 • stipendia
 • ubytování

Ing. Nikola Rimešů | rimesu@ped.muni.cz | +420 549 49 6116

Úřední hodiny

 • úterý a čtvrtek 9:00–11:00
 • středa 12:00–14:00
 • pátek 8:00–11:00 a 12:00–14:00

Zajišťovaná agenda

 • potvrzení o studiu, revalidační známky pro ISIC
 • rezervace místností
 • rozvrhy
 • spolupráce při tvorbě studijního katalogu

Mgr. Blanka Klimovič | klimovic@ped.muni.cz | +420 549 49 5196

Úřední hodiny

 • pondělí, středa a pátek 9:00–11:00

Zajišťovaná agenda

 • zástupkyně vedoucího oddělení
 • hesla do informačního systému (pouze pro studenty)
 • studijní katalogy
 • registrační a kontrolní šablony
 • správa webových stránek PdF (pouze studijní sekce)

doc. Mgr. Vladimír Richter | proděkan pro bakalářské studium a přijímací řízení

Úřední hodiny

 • pondělí 14:00–15:00
 • středa 11:00–12:00
 • pátek 10:00–11:00

PhDr. David Kroča, Ph.D. | proděkan pro magisterské studium a záležitosti studentů

Úřední hodiny

 • pondělí 10:00–11:00
 • čtvrtek 10:00–11:00
 • pátek 10:00–11:00