•  
 
Studijní oddělení

Studijní oddělení

Adresa sídla oddělení

Pedagogická fakulta MU
Studijní oddělení

Poříčí 7
603 00 BRNO

Ústředna: +420 549 49 1111
Spojovatelka
(vrátnice Poříčí 9/11): +420 549 49 1610
Identifikační číslo univerzity
(pro všechny fakulty): 00216224

Případné změny v úředních hodinách sledujte prosím na vývěsce v ISu.

Sobotní úřední hodiny na počátku semestru Podzim 2017

Abychom vyšli vstříc těm z Vás, kteří fakultu navštěvujete především o sobotách a je pro Vás obtížné, ne-li téměř nemožné, dostavit se na studijní oddělení osobně v obvyklých úředních hodinách, nabízíme možnost předat či převzít dokumenty, nebo také osobně konzultovat některé studijní otázky, ve vybraných sobotách na počátku podzimního semestru 2017.

Otevřeno pro Vás bude

 • v sobotu 30. 9. od 9:00 do 12:00 hodin - paní Ivana Luklová

Další termíny navrhneme na počátku října. Děkujeme za Vaši přízeň.

Zaměstnanci, kontakty, úřední hodiny

Při osobní návštěvě studijního oddělení prosím respektujte stanovené úřední hodiny jednotlivých zaměstnanců. Pro telefonický kontakt doporučujeme využít čas mimo úřední hodiny — v jejich průběhu se přednostně věnujeme příchozím studentům. Děkujeme za pochopení.

Mgr. Petr Šimíksimik@ped.muni.cz | +420 549 49 7163

Úřední hodiny

 • pondělí, středa a pátek 10:00–11:00

Zajišťovaná agenda

 • vedoucí oddělení
 • komplexní řízení a organizace práce oddělení
 • organizace a koordinace činností spojených s přijímacím řízením ke studiu v bakalářských a magisterských programech

Agenda evidence studia

Radka Červinková, DiS. | cervinkova@ped.muni.cz | +420 549 49 3362

Úřední hodiny

 • úterý a čtvrtek 9:00–11:00
 • středa 12:00–14:00
 • pátek 8:00–11:00 a 12:00–14:00

Zajišťovaná agenda

 • potvrzení o studiu, revalidační známky pro ISIC
 • agenda studií bakalářského programu:
  jednooborová studia
  - FJ3S Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání
  - NJ3S Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
  - RJ3S Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání
  - VY Vychovatelství
 • agenda studií navazujícího magisterského programu:
  jednooborová studia
  - FJ2 Učitelství francouzského jazyka pro ZŠ
  - NJ2 Učitelství německého jazyka pro ZŠ
  - RJ2 Učitelství ruského jazyka pro ZŠ
  všechny obory programu N-SPD Speciální pedagogika

Bc. Eva Daňková | dankova@ped.muni.cz | +420 549 49 3481

Úřední hodiny

 • úterý a čtvrtek 9:00–11:00
 • středa 12:00–14:00
 • pátek 8:00–11:00 a 12:00–14:00

Zajišťovaná agenda

 • potvrzení o studiu, revalidační známky pro ISIC
 • agenda studií magisterského (pětiletého) programu:
  - ZS15 Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
 • agenda studií navazujícího magisterského programu:
  - všechny obory programu Učitelství pro ZŠ (mimo jednooborová studia AJ2, FJ2, NJ2, RJ2)
  - všechny obory programu Učitelství pro SŠ (mimo jednooborové studium UOP)

Mgr. Vojtěch Dvořáček | vojtech.dvoracek@ped.muni.cz | +420 549 49 7330

Úřední hodiny

 • úterý a čtvrtek 9:00–11:00
 • středa 12:00–14:00
 • pátek 8:00–11:00 a 12:00–14:00

Zajišťovaná agenda

 • potvrzení o studiu, revalidační známky pro ISIC
 • agenda studií bakalářského programu:
  - dvouoborová studia dle příjmení A - Q

Radka Fajmonová | fajmonova@ped.muni.cz | +420 549 49 3833

Úřední hodiny

 • úterý a čtvrtek 9:00–11:00
 • středa 12:00–14:00
 • pátek 8:00–11:00 a 12:00–14:00

Zajišťovaná agenda

 • potvrzení o studiu, revalidační známky pro ISIC
 • agenda studií bakalářského programu:
  - dvouoborová studia dle příjmení R - Ž
  - všechny obory programu B-SPD Speciální pedagogika

Ivana Luklová | luklova@ped.muni.cz | +420 549 49 5413

Úřední hodiny

 • úterý a čtvrtek 9:00–11:00
 • středa 12:00–14:00
 • pátek 8:00–11:00 a 12:00–14:00

Zajišťovaná agenda

 • potvrzení o studiu, revalidační známky pro ISIC
 • agenda studií bakalářského programu:
  jednooborová studia:
  - AJ3S Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
  - MS Učitelství pro mateřské školy
  - OVP Učitelství praktického vyučování
  - SOCP Sociální pedagogika
  - SOVC Sociální pedagogika a volný čas
 • agenda studií navazujícího magisterského programu:
  jednooborová studia:
  - AJ2 Učitelství anglického jazyka pro ZŠ
  - UOP Učitelství odborných předmětů pro SŠ
  - SOCP Sociální pedagogika
  - SOVC Sociální pedagogika a volný čas

Ostatní studijní agendy - stipendia, poplatky, rozvrhy, studijní katalogy

Hana Bednářová | bednarova@ped.muni.cz | +420 549 49 3254

Úřední hodiny

 • pondělí a středa 12:00–14:00
 • úterý a čtvrtek 10:00–12:00

Zajišťovaná agenda

 • přijímací řízení ke studiu
 • sociální agenda
 • stipendia
 • ubytování

Beata Mejzlíkovámejzlikova@ped.muni.cz | +420 549 49 4864 

Úřední hodiny

 • pondělí a středa 8:00–12:00
 • pátek: 8:00–11:00 a 12:00–14:00

Zajišťovaná agenda

 • poplatky spojené se studiem
 • veškerá potvrzení o studiu, vydávání průkazů studenta, vydávání revalidačních známek pro ISIC
 • informace o přijímacím řízení ke studiu

Ing. Nikola Rimešová | rimesu@ped.muni.cz | +420 549 49 6116

Úřední hodiny

 • pondělí, středa a pátek 9:00–11:00

Zajišťovaná agenda

 • rezervace místností
 • rozvrhy
 • studijní katalogy
 • registrační a kontrolní šablony

Proděkani pro studium

doc. Mgr. Vladimír Richter | proděkan pro bakalářské studium a přijímací řízení

V měsíci září 2017 zastupuje proděkan V. Richter proděkana D. Kroču. Úřední hodiny V. Richtera platí i pro studenty navazujícího magisterského a magisterského (pětiletého) studia.

Úřední hodiny

 • pondělí 10:00–12:00
 • středa 9:30–10:30
 • pátek 10:00–11:00

PhDr. David Kroča, Ph.D. | proděkan pro magisterské studium a záležitosti studentů

Proděkan D. Kroča úřední hodiny pro studenty zahájí v podzimním semestru 2017 od 2. 10. 2017.

Úřední hodiny

 • pondělí 10:00–11:00
 • středa 9:15–10:00
 • pátek 10:00–11:00